BLOGI

Täältä löydät ajatuksiamme, näkemyksiämme ja havaintojamme markkinoinnin, myynnin ja asiakaskokemuksen maailmasta.

Ajatuksia 5 tähden asiakaskokemuksesta
Samuli Salokangas 11.8.2017 | 9 minuuttia luettavaa

Kävin tapahtumahotelli Huoneessa 8.8.2017, 5 tähden asiakaskokemus -kirjan julkistamistilaisuudessa. Luin kirjan ja kerron seuraavassa omia ja parin asiantuntijan ajatuksia aiheesta. Kirja itsessään on kompakti ja helposti lähestyttävä perusteos kaikista asiakaskokemukseen vaikuttavista tekijöistä. Se toimii hyvänä muistilistana varsinkin asiakasrajapinnassa toimivien yritysten palveluja ja myyntiä kehittäville henkilöille ja johdolle. 

asiakaskokemus
Hakukoneoptimointi - 9 vinkkiä löydettävyyden parantamiseen
Kimmo Saarinen 8.1.2018 | 8 minuuttia luettavaa

Hakukoneoptimointi on yksi keskeisiä asioita inbound-markkinoinnin onnistumisessa. Ilman suunnitelmallista ja systemaattista hakukoneoptimointia saattavat sisältöön panostetut eurot valua hukkaan. Kohderyhmän tunteminen on koko sisällöntuotannon ja siten myös hakukoneoptimoinnin lähtökohtia. 

inbound-markkinointi
Inbound-markkinoinnin filosofia - miksi tehdä sitä?
Kimmo Saarinen 7.9.2017 | 3 minuuttia luettavaa

Inbound-markkinoinnin voi käsittää kolmella eri tavalla: filosofiana (miksi?), metodologiana (miten?) ja työkaluina (mitä?). Tässä pureudutaan ensimmäiseen eli miksi yrityksen kannattaisi ylipäätään tehdä inbound-markkinointia? Syitä on lukuisia, mutta tässä ne on tiivistetty kolmeen pääteemaan.

inbound-markkinointi
Inbound-markkinointi metodologiana - miten sitä tehdään?
Kimmo Saarinen 29.9.2017 | 5 minuuttia luettavaa

Inbound-markkinointia voidaan lähestyä kolmesta eri kulmasta: filosofiana (miksi?), metodologiana (miten) ja työkaluina (mitä?). Tässä paneudutaan näistä toiseen, eli siihen miten inboundia tehdään.

inbound-markkinointi
Parhaiten menestyvät yritykset hyödyntävät dataa markkinoinnissaan
Kimmo Saarinen 1.3.2018 | 3 minuuttia luettavaa

Googlen teettämän tutkimuksen (The customer experience is written in data) mukaan yritykset, jotka hyödyntävät dataa tehokkaasti markkinoinnissa, menestyvät muita paremmin. Tärkeää on ettei datan hyödyntäminen ole pelkkä kaukainen tavoite vaan kiinteä osa yrityksen kulttuuria.

dataohjautuva markkinointi
Inbound-markkinoinnin työkalut - millä sitä tehdään?
Kimmo Saarinen 17.10.2017 | 6 minuuttia luettavaa

Inbound-markkinointia voi tarkastella kolmesta eri näkökulmasta: filosofiana (miksi?), metodologiana (miten?) ja työkaluina (mitä?). Työkalujen tehtävänä on luoda yritykselle liikennettä ja liidejä sekä viedä liidejä kohti ostopäätöstä. Tässä tiivistettynä inbound-markkinoinnin tärkeimmät työkalut HubSpotissa.

inbound-markkinointi
Liidien hankinta B2B-markkinoijien suurimpana haasteena
Kimmo Saarinen 10.10.2016 | 2 minuuttia luettavaa

HubSpotin vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan liikenteen ja liidien hankinta on markkinoijien suurin haaste kaikilla markkina-alueilla maailmassa. Tutkimukseen oli vastannut 4 500 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista pääosin B2B-yrityksistä, 136 maasta. Seuraavassa on mielestäni kolme merkittävintä syytä haasteelle ja ajatuksia niiden selättämisestä.

 

inbound-markkinointi | hubspot
Ole ja anna olla
Jukka Juhola 28.6.2019 | Minuutti luettavaa

ideointi ja luovuus | video
Pitkäjänteisen inbound-markkinoinnin tuloksellisuus - case oma blogi
Kimmo Saarinen 31.5.2019 | 3 minuuttia luettavaa

Bloggaaminen on yksi ja erittäin tärkeä osa inbound-markkinoinnin keinovalikoimaa. HubSpotin mukaan yritykset, jotka bloggaavat, saavat 67 % enemmän liidejä kuin ne jotka eivät bloggaa. Vaikka videoiden suosio on kasvanut merkittävästi viime vuosina, tekstiin ja kuviin perustuva sisällöntuotanto on edelleen tärkeä keino.

Nykyisessä nopeatempoisessa kvartaalitaloudessa odotetaan, että tehtävät markkinointi-investoinnit tuottavat nopeasti viivan alle. Samalla helposti unohdetaan markkinoinnin arvo pidemmällä aikavälillä, jolloin saa helposti vääristyneen kuvan markkinoinnin tehottomuudesta ja turhuudesta.

inbound-markkinointi
SLUSH 17 BLINK-haastattelussa Mikael Thuneberg, Supermetrics
Samuli Salokangas 1.12.2017 | Alle minuutti luettavaa

Mikael Thuneberg CEO & Founder, Supermetrics. Mikael kertoo miten mainostoimisto tai asiakasyritys voi käyttää palvelua yhdistämään monikanavamarkkinoinnin tulokset yhteen paikkaan raportoitavaksi ja muokattavaksi.

myynti ja markkinointi | video
The funnel - olutmenu herkkusuille
Kimmo Saarinen 2.8.2017 | Alle minuutti luettavaa

brändin rakentaminen | video
Kuka myy parhaiten?
Piia Holma 16.5.2017 | 3 minuuttia luettavaa

myynti ja markkinointi
Markkinoinnin automaatio pähkinänkuoressa
Kimmo Saarinen 14.10.2016 | Alle minuutti luettavaa

markkinoinnin automaatio | video
SLUSH 17 BLINK-haastattelussa Zoanin Miikka Rosendahl
Samuli Salokangas 1.12.2017 | Alle minuutti luettavaa

Blinkin Slush17 -haastattelussa Zoanin Miikka Rosendahl kertoo 3D-mallinnuksen uusista tuulista, käyttötarkoituksista eri toimialoilla.

myynti ja markkinointi | video

1/1