Ohita navigaatio

Hyvä yhteistyö nopeuttaa verkkosivujen uudistusta

LAKattohuoltoOy-Tim

Lue LA Kattohuollon verkkosivu-uudistuksesta. Yhtiön nimi vaihtui brändiuudistuksen myötä Kerabit Kattohuolloksi ja sivut löytyvät nykyään osoitteesta kerabit.fi/kattohuolto.

LA Kattohuollon verkkosivu-uudistuksessa kumppanien välinen avoin ja aktiivinen yhteistyö vei hanketta sujuvasti eteenpäin.  Mutta kannattaako verkkosivuprojekti toteuttaa yhden vai useamman kumppanin kanssa? Se riippuu asiakkaan toiveista ja kumppaneista. 

Blink aloitti vuoden 2022 alussa yhteistyön Nordic Waterproofing -konsernin kanssa. Yksi konserniin kuuluvista yrityksistä oli LA Kattohuolto Oy (nykyään Kerabit Kattohuolto). Kun LA Kattohuolto uudisti verkkosivunsa keväällä 2022, selkeä työnjako ja sujuva yhteistyö kolmen osapuolen kesken tuotti nopeasti tavoitteiden mukaisen sivuston.

Yhteistyömme alkaessa LA Kattohuolto oli jo käynnistänyt verkkosivujensa uudistushankkeen kumppaninsa Joinas Oy:n kanssa. Koska hanke ei sisältänyt sivuston sisältöjen tuottamista, me tuotimme tarvittavat verkkosivusisällöt. Aiemmin LA Kattohuolto oli jo sopinut Blinkin kanssa jatkuvasta artikkeli- ja referenssituotannosta sekä digitaalisen markkinoinnin operoinnista ja analysoinnista.

Uusi WordPress-verkkosivusto tuotettiin tiiviissä yhteistyössä

Verkkosivut piti tietenkin julkaista ennen digitaalisen markkinoinnin käynnistämistä. Joinas Oy on ollut LA Kattohuollon verkkosivukumppani jo vuodesta 2010 alkaen ja oli jo suunnitellut uudelle WordPress-sivustolle helppokäyttöisen ja asiakkaan ostopolkua tukevan rakenteen sekä hakukoneoptimointia tukevat sivuotsikot ja tekniset ratkaisut. Ne vastasivat hienosti Blinkin kanssa määriteltyjen ostajapersoonien ja ostopolkujen edellyttämää logiikkaa ja termistöä.

 

Blink - LA Kattohuolto 2

Tuotimme verkkosivujen sisällöt erittäin nopealla aikataululla, vain parissa viikossa. Tekstien lähtökohtana oli toisaalta verkkosivujen kohderyhmien tietotarve ja toisaalta LA Kattohuollon palveluiden tarjoamien hyötyjen konkretisointi. Taustatietoina käytimme mm. samaan aikaan tuottamiemme kattohuolto-oppaiden yhteydessä saamiamme tietoja.

Nopeasti etenevä sisältöprosessi on kaikkien etu

Toimitimme sisällöt LA Kattohuollon tarkistettaviksi muutamassa erässä. Nopea reagointi puolin ja toisin nopeutti koko hankkeen valmistumista huomattavasti.

Sisältöjen tarkistus vei yllättävän vähän aikaa”, LA Kattohuollon myyntijohtaja Tim Vähäjylkkä kertoi. “Viestintä Trellon kautta on nopeaa ja mutkatonta. Kun pyytämämme tekstikorjaukset tehtiin lähes saman tien, voimme sujuvasti siirtyä kommentoimaan seuraavia sisältöjä.”

Myös Joinas Oy:n toimitusjohtaja Joonas Tyyskä on tyytyväinen yhteistyöhön:

“Muutamassa lyhyessä palaverissa kävimme läpi tehtävät, aikataulut ja vastuut – kaikki muu hoitui ripeästi Trellon avulla. Yhteistyö on ollut asiantuntevaa ja mukavaa. Julkaisuvalmiista teksteistä oli tehokasta taittaa myynnillinen ulkoasu verkkosivuille.”

Blink - LA Kattohuolto 1

Pikavoitot vaihtuivat asiakkaita palvelevaan markkinointiin

Uudistuksessa LA Kattohuollon verkkosivujen käytettävyys parani huomattavasti. Haettu tieto löytyy nyt helposti. Sivusto myös kerää kontakteja aikaisempaa tehokkaammin, vaikka kehotteiden määrää on vähennetty. Joinas toteutti sivuille myös verkkokauppatoiminnon, jolla palveluita voi tilata kiinteään hintaan suoraan verkkosivuilta. Kontaktilomakkeiden lisäksi ladattavissa on Blinkin tuottamia oppaita, joilla kerätään uusia kontakteja uutiskirjeellä lämmitettäviksi.

Avoin vuoropuhelu on Blinkin, LA Kattohuollon ja Joinaksen yhteistyössä korvaamatonta: kehityskohteista keskustellaan eri näkökulmia kuunnellen ja yhdessä parempiin tuloksiin tähdäten. Jokainen voi ehdottaa parannuksia, ja ne saadaan nopeasti tuotantoon.

“Olemme 2 kuukaudessa saaneet Blinkin kanssa aikaan enemmän tuloksia kuin edellisten 2 vuoden aikana”, Tim Vähäjylkkä kertoo. Avoimuuden lisäksi hyvin perustellut ideat ja kehityskohteet ovat luottamuksen perusta. “Tähtäämme pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja jatkuvasti paraneviin tuloksiin.”

Blink - LA Kattohuolto 3
Sivustoa kehitetään yhteistyössä yhä paremmin toimivaksi. Tuotamme LA Kattohuollon verkkosivuille artikkeleita, asiakastarinoita, oppaita ja referenssijuttuja minkä lisäksi huolehdimme niiden julkaisusta sivustolla. Myös somejulkaisut ja -mainonta sekä Googlemainonta ovat Blinkin vastuulla. Kuukausipalavereissa tuloksia seuraamme yhdessä ja sovimme samalla parannusehdotuksista.

Terhi Bergius

Terhi ideoi ja kirjoittaa sisältöjä, jotka tuottavat arvoa sekä asiakkaille että heidän kohderyhmilleen. Hän on kokenut inbound-markkinoija, joka ei pelkää tarttua haastavaankaan aiheeseen.

Terhi Bergius

Katso myös