Ohita navigaatio

Tietosuojaseloste

background

Tietosuojaseloste päivitetty 22.12.2023

1. Tietosuojaperiaatteet

EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Se koskee yrityksiä EU:ssa sekä niitä yrityksiä EU:n ulkopuolella, jotka tarjoavat palveluitaan kuluttajille ja yrityksille EU-alueella. Asiakkaidemme yksityisyyden suojaaminen on meille Blink Helsingissä (”Blink”) ensiarvoisen tärkeää, ja siksi olemme sitoutuneet noudattamaan henkilötietojen käsittelyyn sovellettavaa lainsäädäntöä.

Tämä Tietosuojaseloste kertoo sinulle tavoista, joilla suojelemme yksityisyyttä sekä käsittelemme henkilötietoja. Blink noudattaa asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyssä Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Tietosuojaselostetta sovelletaan, kun käytät tuotteitamme ja palveluitamme tai vierailet verkkosivuillamme.

Tätä Tietosuojaselostetta ei sovelleta linkkeihin, jotka johtavat kolmansien osapuolten verkkosivuille ja/tai palveluihin, kuten kolmannen osapuolen sovelluksiin (esimerkiksi Facebook), joita saatat kohdata käyttäessäsi palveluamme.

Teemme päivityksiä Tietosuojaselosteeseen lainsäädännön tai toimintamme muuttuessa. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version tietosuojaselosteesta verkkosivuiltamme.

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Blink Helsinki (Y-tunnus: 0590949-1)

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö:
Toimitusjohtaja Antti Tolonen
antti@blinkhelsinki.fi
050 3480 347

3. Käsittelemämme henkilötiedot ja tietojen lähteet

Käsittelemme kahdenlaisia sinua koskevia tietoja, (i) käyttäjätietoja sekä (ii) teknisiä tietoja.

Vaikka emme tavallisesti käytä teknisiä tietoja henkilöiden tunnistamiseen, henkilöt saattavat olla tunnistettavissa niistä, joko sellaisenaan tai yhdistettynä tiettyihin Käyttäjätietoihin. Tällaisissa tilanteissa myös teknisiä tietoja voidaan pitää henkilötietoina soveltuvien lakien tarkoittamalla tavalla. Kohtelemme yhdistettyjä tietoja henkilötietoina.

(i) Käyttäjätiedot

Keräämme ja käsittelemme seuraavia sinulta saamiamme käyttäjätietoja:

 • Asiakkaan työnantajayrityksen nimi, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, työosoite, työsähköpostiosoite, puhelinnumero ja titteli;
 • Suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset tai kiellot tai muut tiedot;
 • Muut asiakkaan antamat tai CRM-järjestelmään lisätyt tiedot (esimerkiksi osoitettu kiinnostus tietyn tyyppisiä palveluita kohtaan);
 • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet) tai muut asiakkaan antamat tai CRM-järjestelmään lisätyt tiedot (esimerkiksi osoitettu kiinnostus tietyn tyyppisiä palveluita kohtaan);
 • Verkkosivuston lomakkeiden kautta syötetyt henkilötiedot;
 • Asiakaspalautetiedot;
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot.

Henkilöstön ja työnhakijoiden osalta käsittelemme pääasiassa henkilöltä itseltään saatuja tietoja ja muita työsuhteen aikana syntyviä tietoja:

 • Työntekijän tai -hakijan perustiedot;
 • Työnhakijan ansioluettelo, hakemus ja hakijan suostumuksella saadut referenssitiedot;
 • Palkanmaksua varten tarvittavat tiedot;
 • Työsuhdetta koskevien velvoitteiden ja oikeuksien täyttämistä varten tarvittavat tiedot;
 • Tiettyjä työntekijän arkaluontoisina pidettäviä tietoja (ammattiyhdistysjäsenyys ja terveydentilaa koskevat tiedot), mutta yksinomaan työnantajan lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.
 • Saatamme nimenomaisella suostumuksellasi kerätä ja käsitellä myös muita henkilötietoja.

(ii) Tekniset Tiedot

Palvelu saattaa automaattisesti kerätä seuraavia sinuun liittyviä teknisiä tietoja:

 • Palvelussa käytetty lokiteknologia automaattisesti kerää verkkosivuston osoitteen, jolta saavuit palveluun. Keräämme myös sen laitteen IP-osoitteen, jota käytät palveluun pääsyyn, laitteesi käyttöjärjestelmään liittyviä tietoja sekä internetpalveluntarjoajasi nimen.
 • Saatamme asettaa evästeen palveluun pääsyyn käyttämäsi laitteen kovalevylle. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteesi kovalevylle selaimesi kautta ja jotka mahdollistavat selaimesi tunnistamisen preferenssiesi tallentamiseksi sekä relevantin sisällön ohjaamiseksi sinulle. Suurin osa saatavilla olevista selaimista mahdollistavat evästeiden hallinnan käyttäjän toimesta esimerkiksi kytkemällä ne kokonaan pois käytöstä, hyväksymällä jokaisen evästeen erikseen sekä poistamalla tallennetut evästeet kovalevyltäsi. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että mikäli kytket evästeet kokonaan pois käytöstä, et välttämättä voi käyttää joitain palvelun ominaisuuksia.
 • Google Analytics on palvelun osa. Evästeitä käyttämällä Google Analytics kerää ja tallentaa tietoja, kuten vierailun aika, vieraillut sivut, kullakin sivulla vietetty aika, IP-osoite sekä Palveluun pääsyyn käytetyssä laitteessa käytetyn käyttöjärjestelmän tyyppi. Saadaksesi lisätietoa Google Analyticsista, vieraile Google Analyticsin verkkosivustolla. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi seuraavan lisäosan: Google Analytics opt-out add-on.
 • HubSpot on palvelun osa. Evästeitä käyttämällä HubSpot kerää ja tallentaa tietoja, kuten vierailun aika, vieraillut sivut, kullakin sivulla vietetty aika, IP-osoite ja mahdolliset lomakkeiden täytöt. Lisäksi saatetaan kerätä tietoa käyttäjän ja Blinkin välisestä sähköpostiviestinnästä.
 • Fullstory on palvelun osa. Evästeitä käyttämällä Fullstory kerää anonyymiä tietoa käyttäjän käyttäytymisestä sivustolla kuten vierailun aika, vieraillut sivut, kullakin sivulla vietetty aika sekä hiiren kursorin liikkeet ja klikkaukset.

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme
tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka
teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor

Käytämme Piwik PRO Analytics Suitea verkkosivustomme analytiikka- ja suostumuksen hallintatyökaluna. Keräämme tietoja verkkosivuston vierailijoista evästeiden perusteella. Kerätyt tiedot voivat sisältää vierailijan IP-osoitteen, käyttöjärjestelmän, selaintunnuksen, selaustoiminnan ja muita tietoja. Katso Piwik PRO:n keräämien tietojen laajuus. Keräämme mittareita, kuten välitön poistumisprosentti, sivun katselukerrat, istunnot ja vastaavat ymmärtääksemme, miten verkkosivustoamme/sovellustamme käytetään. Voimme myös luoda vierailijaprofiileja selaushistorian perusteella analysoidaksemme kävijöiden käyttäytymistä, näyttääksemme personoitua sisältöä ja toteuttaaksemme verkkokampanjoita.
Tiedot säilytetään Microsoft Azuressa Saksassa, 14–25 kuukautta. Tietojen käsittelyn tarkoitus: suostumukseen perustuva analytiikka ja tulosseuranta. Oikeusperusta: Art. GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Piwik PRO ei lähetä sinua koskevia tietoja muille osapuolille eikä käytä niitä omiin tarkoituksiinsa. Lue lisää Piwik PRO:n tietosuojakäytännöstä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatamme käsitellä tietoja usealla eri perusteella, mutta varmistamme, että meillä on olemassa aina vähintään yksi lain määrittelemä käsittelyedellytys.

Blink käsittelee henkilötietoja useisiin tarkoituksiin:

Palvelun tarjoamiseksi ja kehittämiseksi

Käsittelemme henkilötietoja tarjotaksemme palveluita asiakkaillemme sekä harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme. Henkilötietoja voidaan käyttää sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi asiakasta kohtaan. Käsittelemme antamiasi henkilötietoja myös palvelumme kehittämiseksi analysoimalla käyttämiäsi palvelun ominaisuuksia ja toimintoja sekä analysoimalla vierailemiasi palvelun alueita.

Asiakasviestintään ja markkinointiin

Voimme käsitellä henkilötietoja ottaaksemme yhteyttä asiakkaisiimme palveluihimme liittyvissä asioissa ja ilmoittaaksemme asiakkaille palveluita koskevista muutoksista, käsitelläksemme ja kerätäksemme asiakaspalautetta sekä markkinoidaksemme palveluitamme. Voimme lähettää sinulle tiedotteita koskien palvelujamme sekä muuta suoramarkkinointia. Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen tai profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

Vierailija-analytiikka ja trendien tunnistaminen

Voimme käsitellä palveluiden käyttöä koskevia tietoja parantaaksemme palveluidemme laatua esimerkiksi analysoimalla erilaisia palveluiden käyttöön liittyviä trendejä ja kehitystä. Käytämme tähän tarkoitukseen mahdollisuuksiemme mukaan anonymisoitua tai pseudonymisoitua tietoa, josta henkilöitä ei voida tunnistaa.

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme, luodaksemme ja ylläpitääksemme asiakassuhteita. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, punnitsemme oikeutettuja etujamme suhteessa sinun oikeuteesi yksityisyyteen. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme lakisääteiset velvollisuutemme, kuten esimerkiksi kirjanpitolain meille asettamat dokumentointivelvoitteet. Joissain tilanteissa saatamme pyytää suostumuksen henkilötietojen käsittelylle. Näissä tapauksissa annettu suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

5. Tietojen vastaanottajat

Emme myy, vuokraa tai muutoin paljasta henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei alla toisin todeta. Jaamme henkilötietoja ainoastaan Blinkin organisaation sisällä, jos ja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen palveluidemme suorittamiseksi ja kehittämiseksi. Emme luovuta henkilötietoja Blinkin organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista tilanteista sovellu:

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisille kolmansille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) Blinkin tai käyttäjien omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti. Tiedotamme sinulle tällaisesta luovuttamisesta ja käsittelystä, mikäli se on mahdollista.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Muista oikeutetuista syistä

Mikäli Blink on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme luovuttaa henkilötietoja kyseisessä yrityskaupassa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tällöin kuitenkin kaikkien henkilötietojen pysymisen luottamuksellisina. Tiedotamme käyttäjiä, joita henkilötietojen siirto koskee tai joiden henkilötietojen käsittely siirtyy toisen tietosuojaselosteen alaisuuteen, yrityskaupasta niin pian kuin on kohtuullisesti katsoen mahdollista.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja Blinkin organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen nimenomainen suostumuksesi. Sinulla on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa. Lisäksi voimme luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jossa tiedoista ei muodostu henkilötietoja eikä käyttäjiä ole mahdollista tunnistaa niistä.

6. Tiedonsiirrot Euroopan Talousalueen ulkopuolisiin valtioihin

Säilytämme henkilötietojasi ensisijaisesti Euroopan Talousalueella. Palveluntarjoajamme toimivat kuitenkin useissa maantieteellisissä sijainneissa. Voimme palveluntarjoajiemme kanssa siirtää henkilötietoja valtioihin, tai saada pääsyn niihin valtioissa Euroopan Talousalueen tai asuinvaltiosi ulkopuolella. Suoritamme toimenpiteet varmistaaksemme, että henkilötietosi saavat riittävän suojan tason lainkäyttöalueilla, joissa henkilötietojasi käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirroille Euroopan Talousalueen ulkopuolisiin valtioihin palvelutarjoajiemme kanssa solmimillamme Euroopan Komission hyväksymiin Mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla taikka muilla vastaavilla sopimuksilla.

Lisätietoa liittyen henkilötietojen siirtoihin voi pyytää ottamalla meihin yhteyttä yllämainittujen yhteystietojen mukaisesti.

7. Henkilötietojen säilyttäminen ja turvaaminen

Säilytämme ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat on tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla. Tietojasi säilytetään pääosin sähköisessä muodossa palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina, eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti sopimusten perusteella sopimuskumppaneillemme, kuten alihankkijoillemme. Pääsy henkilötietoihisi on rajattu ja suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Toimitilamme ovat lukitut ja suojatut.
Ilmoitamme tietoturvaloukkaukset 72 tunnin kuluessa Viestintävirastolle. Mahdollisen kriittisen tietoturvaloukkauksen kohteena olleille henkilöille ilmoitamme henkilökohtaisesti.

8. Oikeutesi

Sinulla on oikeus seuraaviin henkilötietojasi koskeviin toimenpiteisiin. Käsittelemme kaikki toimenpidepyynnöt kohtuullisessa ajassa.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi, joita käsittelemme. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä sinua koskevia henkilötietoja olemme keränneet ja käsitelleet sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötietosi, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Voit päivittää henkilötietojasi myös ottamalla meihin yhteyttä yllämainittujen yhteystietojen mukaisesti.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Sinulla on oikeus vaatia henkilötiedon poistamista. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tällaiset oikeutetut syyt voivat perustua esimerkiksi soveltuvaan lainsäädäntöön.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Mistään etukäteen annetusta suoramarkkinointitarkoituksia varten annetusta suostumuksesta huolimatta sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen sekä profilointiin ottamalla meihin yhteyttä yllämainittujen yhteystietojen mukaisesti. Voit estää meitä lähettämästä suoramarkkinointia sinulle käyttämällä kaikkien suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottua viestien peruuttamismahdollisuutta. Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä liittyen meiltä vastaanottamaasi suoramarkkinointiin, ota meihin yhteyttä yllämainittujen yhteystietojen mukaisesti.

Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä meille kirje tai sähköposti yllämainittuihin osoitteisiin. Kirjeen tai sähköpostin tulee sisältää seuraavat tiedot sinusta: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää sinulta lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia. Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä yllä olevaan osoitteeseen.

9. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet Blinkin henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

10. Lisätietoa

Voit estää evästeiden käytön selaimessasi tai asettaa selaimesi varoittamaan, kun evästeitä yritetään asentaa. Esimerkiksi seuraavat linkit tarjoavat informaatiota evästeasetusten muuttamisesta suosituimmissa selaimissa:

Tutustu kattavasti EU:n tietosuojauudistukseen esimerkiksi oheisesta linkistä:
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html