Ohita navigaatio

Pilarisivu on toimivan sisältöstrategian runko

Sisältöstrategia ohjaa eri kanavissa julkaistavien sisältöjen tuottamista. Hakukoneiden algoritmit ja ihmisten tavat hakea tietoa verkosta kehittyvät jatkuvasti, joten sisältöstrategiaakin täytyy jalostaa. Ota avuksi pilarisivu, sillä pilarisivut perustuvat asiakasymmärrykseen, parantavat verkkosisältöjen arkkitehtuuria ja auttavat ihmisiä löytämään sisältösi.

Digitaaliseen avaruuteen mahtuu määrättömästi kaupallisia sisältöjä, jotka kilpailevat samojen kohderyhmien huomiosta. Nämä tavoitellut ihmiset puolestaan etsivät verkosta tietoa tai ideoita täsmällisin kysymyksin tai lausein. Jotta kysyntä ja tarjonta kohtaisivat, meidän markkinoijien ja viestijöiden täytyy ymmärtää, mistä sisällöistä kohderyhmämme kiinnostuvat – sekä miten näitä sisältöjä haetaan verkosta.

Sisältöjen tuuttaamisesta harkittujen sisältökokonaisuuksien rakentamiseen

Joskus sisältöjen tekemisen into on suurempi kuin taito. Huomioarvoa ja hakukonenäkyvyyttä pyritään nostamaan tuottamalla jatkuvasti uusia, samoihin tärkeisiin hakusanoihin optimoituja sisältöjä. Verkkosisältöjä tehdään myös yllättävän usein ilman hakukoneoptimointia

Jos teillä toimitaan näin, ei kannata ihmetellä miksi sisällöt eivät löydy hakukoneista eivätkä tuo tuloksia. Sisältöjen tekeminen maksaa, joten niiden pitäisi tuottaa myös mitattavia tuloksia: uusia kontakteja, prospekteja ja asiakkaita sekä nykyisten asiakkaiden sitoutumisen vahvistumista.

Hakukoneet palvelevat tiedon etsijöitä yhä paremmin

Hakukoneiden algoritmit tähtäävät käyttäjiensä yhä parempaan palvelemiseen. Ne oppivat ymmärtämään minkälaista sisältöä milloinkin etsitään. Hyvä hakukonenäkyvyys edellyttää, että verkkosivujen sisällöt on ryhmitelty loogisiksi ja lisäarvoa tuoviksi kokonaisuuksiksi. 

Kun rakennat kohderyhmääsi kiinnostavasta kattoteemasta monipuolisen sisältöryhmän eli pilarisivun ja sen kanssa linkitetyt täydentävää aineistoa tarjoavat sisällöt, hakukoneet pystyvät palvelemaan tiedon hakijoita yhä paremmin juuri sinun sisällölläsi.

 

Pilarisivu-kaavio-v4Pilarisivuihin perustuva verkkosivuarkkitehtuuri yksinkertaistaa myös sisältöjen suunnittelua. Vähemmän voi olla enemmän – harvoin muuttuvista teemoista ei kannata tehdä jatkuvasti uusia sisältöjä. Kun perusta on kunnossa, voit käyttää resurssit ikivihreiden sisältökokonaisuuksien ylläpitoon ja vaihtuvien sisältöjen tekemiseen.

Pilarisivu kokoaa kohderyhmälle tärkeän teeman aiheet yhteen

Pilarisivu on kuin kohderyhmääsi kiinnostavan ison teeman sisällysluettelo, joka sisältää johdantoja aihetta tarkemmin valottaviin näkökulmiin. Näistä johdannoista sivulla kävijä pääsee linkkien kautta lukemaan lisää esimerkiksi blogipostauksesta tai erilliseltä sisältösivulta. Vastaavasti yksityiskohtaisemmassa blogikirjoituksessa voi olla linkki pilarisivulle, josta löytyy reitti muihin aihetta käsitteleviin sisältöihin.

Tällainen sisältöryhmä, englanniksi topic cluster, on osa hyvää asiakaspalvelua. Lisäksi se nostaa hakukonenäkyvyyttä tehokkaammin kuin yksittäisten hakusanojen käyttö. Hyvin rakennettu pilarisivun sisällysluettelo tarjoaa vastauksia kohderyhmäsi todennäköisiin kysymyksiin, eli se palvelee sekä tiedon hakijan että sen tarjoajan intressejä. 

Pilarisivun ja sisältöryhmän suunnittelu

Aloita teemasta, josta kohderyhmäsi etsii jatkuvasti tietoa. Testaa teemaasi:

  1. Onko teema riittävän laaja ja haetaanko siihen liittyvää tietoa paljon?
  2. Onko sinulla teemasta jo sisältöä, jota voit hyödyntää?
  3. Haluatko ja pystytkö tarjoamaan teemasta yksityiskohtaista tietoa kohderyhmillesi?

Seuraavaksi ideoi teemaan liittyvät tavallisimmat kysymykset – ne joita kohderyhmäsi todennäköisesti kysyy ostopolkunsa varrella – ja testaa voisivatko ne toimia. Rakenna pilarisivusi ensimmäinen versio ja täydennä sitä sisällöillä, joita sinulla ei vielä ole. 

Pilarisivuja kannattaa päivittää

Jos olet jo tehnyt hyvää työtä rakentamalla pilarisivun ja siihen liittyviä artikkeleita tai muita sisältöjä, älä unohda pilarisivuasi kovin pitkäksi aikaa. On totta, että se palvelee kohderyhmiäsi 24/7. On myös totta, että tieto vanhenee ajan myötä – ja sitä tulee koko ajan lisää. Mikä siis neuvoksi?

  1. Ota tavaksi käydä pilarisivusi ja niihin linkitetyt sisällöt läpi esimerkiksi kerran vuodessa.
  2. Mieti mitä tietoa kohderyhmäsi tällä hetkellä etsii pilarisivusi teemasta ja aiheista.
  3. Päivitä sisällöistäsi vanhentuneet tiedot ja lisää niihin uutta tietoa tai näkökulmia.
  4. Täydennä pilarisivua ja linkitä siihen uusia sisältöjä, jos sinulla on aiheesta uutta kerrottavaa.

Kysy lisää sisältöstrategiasta

Jos pilarisivut ja sisältöryhmät tuottavat haasteita, ei hätää: autamme sinut alkuun ja eteenpäin. 

Blink_cta_moduuli_background-05

Terhi Bergius

Terhi ideoi ja kirjoittaa sisältöjä, jotka tuottavat arvoa sekä asiakkaille että heidän kohderyhmilleen. Hän on kokenut inbound-markkinoija, joka ei pelkää tarttua haastavaankaan aiheeseen.

Terhi Bergius

Katso myös