Ohita navigaatio

Pilarisivu on toimivan sisältöstrategian runko

Mikä pilarisivu on?

Sisältöstrategia ohjaa eri kanavissa julkaistavien sisältöjen tuottamista. Hakukoneiden algoritmit ja ihmisten tavat hakea tietoa verkosta kehittyvät jatkuvasti, joten sisältöstrategiankin täytyy jalostua. Tähän tarvitset pilarisivuja, jotka perustuvat asiakasymmärrykseen, parantavat verkkosisältöjen arkkitehtuuria ja auttavat ihmisiä löytämään heille tärkeät sisältösi.

Digitaaliseen avaruuteen mahtuu määrättömästi kaupallisia sisältöjä, jotka kilpailevat samojen kohderyhmien huomiosta. Nämä tavoitellut ihmiset puolestaan etsivät verkosta yhä useammin tietoa tai ideoita täsmällisin kysymyksin tai lausein. Jotta kysyntä ja tarjonta kohtaisivat, meidän markkinoijien ja viestijöiden täytyy ymmärtää, mistä sisällöistä kohderyhmät kiinnostuvat – sekä miten näitä sisältöjä haetaan verkosta.

Sisältöjen tuuttaamisesta harkittujen sisältökokonaisuuksien rakentamiseen

Joskus sisältöjen tekemisen into on suurempi kuin taito. Huomioarvoa ja hakukonenäkyvyyttä pyritään nostamaan tuottamalla jatkuvasti uusia, samoihin tärkeisiin hakusanoihin optimoituja sisältöjä. Tämän lisäksi verkkosisältöjä tehdään yllättävän usein myös täysin ilman hakukoneoptimointia.

Jos teillä toimitaan näin, ei kannata ihmetellä miksi sisältöstrategian tavoitteet eivät täyty. Sisältöjen tekeminen maksaa, joten niiden pitäisi tuottaa myös mitattavia tuloksia: uusia kontakteja, prospekteja ja asiakkaita sekä nykyisten asiakkaiden sitoutumista.

Hakukoneet palvelevat tiedon etsijöitä yhä paremmin

Hakukoneiden algortmit tähtäävät käyttäjiensä yhä parempaan palvelemiseen. Ne oppivat ymmärtämään minkälaista sisältöä milloinkin etsitään. Hyvä hakukonenäkyvyys edellyttääkin nyt sisältöjen ryhmittelyä loogisiksi kokonaisuuksiksi. Kun rakennat kohderyhmääsi kiinnostavasta kattoteemasta monipuolisen sisältöryhmän eli pilarisivun ja sen kanssa linkitetyt täydentävää aineistoa tarjoavat sisällöt, hakukoneet pystyvät palvelemaan tiedon hakijoita yhä paremmin juuri sinun sisällölläsi.

Pilarisivun rakentaminen

Pilarisivuihin perustuva verkkosivuarkkitehtuuri yksinkertaistaa myös sisältöjen suunnittelua. Vähemmän voi olla enemmän – harvoin muuttuvista teemoista ei kannata tehdä jatkuvasti uusia sisältöjä. Kun perusta on kunnossa, voit käyttää resurssit ikivihreiden sisältökokonaisuuksien ylläpitoon ja vaihtuvien sisältöjen tekemiseen.

Tuota kohderyhmälle tärkeistä teemoista sisältöryhmiä

Pilarisivu on kuin kohderyhmääsi kiinnostavan ison teeman sisällysluettelo, joka sisältää johdantoja aihetta tarkemmin valottaviin näkökulmiin. Näistä johdannoista pääsee linkkien kautta lukemaan lisää esimerkiksi blogipostauksesta tai erilliseltä sisältösivulta. Vastaavasti yksityiskohtaisemmassa blogikirjoituksessa voi olla linkki pilarisivulle, josta löytyy reitti muihin aihetta käsitteleviin sisältöihin.

Tällainen sisältöryhmä, englanniksi topic cluster, on osa hyvää asiakaspalvelua. Lisäksi se nostaa hakukonenäkyvyyttä tehokkaammin kuin yksittäisten hakusanojen käyttö. Hyvin rakennettu pilarisivun sisällysluettelo tarjoaa vastauksia kohderyhmäsi todennäköisiin kysymyksiin, eli palvelee sekä tiedon hakijan että sen tarjoajan intressejä.

Pilarisivun ja sisältöryhmän suunnittelu

Aloita teemasta, josta kohderyhmäsi etsii jatkuvasti tietoa. Testaa teemaasi:

  1. Onko teema riittävän laaja ja haetaanko siihen liittyvää tietoa paljon?
  2. Onko sinulla teemasta jo sisältöä, jota voit hyödyntää?
  3. Haluatko ja pystytkö tarjoamaan teemasta yksityiskohtaista tietoa kohderyhmillesi?

Seuraavaksi ideoi teemaan liittyvät tavallisimmat kysymykset – ne joita kohderyhmäsi todennäköisesti kysyy ostopolkunsa varrella – ja testaa voisivatko ne toimia. Rakenna pilarisivusi ensimmäinen versio ja täydennä sitä sisällöillä, joita sinulla ei vielä ole.

Jos pilarit ja sisältöryhmät tuottavat haasteita, ei hätää: apua on aina saatavilla.

Ota yhteyttä!

Terhi Bergius

Terhi ideoi ja kirjoittaa sisältöjä, jotka tuottavat arvoa sekä asiakkaille että heidän kohderyhmilleen. Hän on kokenut inbound-markkinoija, joka ei pelkää tarttua haastavaankaan aiheeseen.

Terhi Bergius