Ohita navigaatio

Syksyn kickoff vauhdittaa työtapojen kehittämistä

Blink Helsingin kulttuuri

Kickoff pidettiin, ennenkuin hallituksen etätyösuositus palautti meidät jälleen kotikonttoreille. Teemana oli flow: miten päästä kiinni ja pysyä työn imussa, miten varmistaa, että asiakasprojektit etenevät sovitusti ja tuottavat asiakkaillemme odotukset ylittävää laatua?

Blink_Workshoppausta_kuva2

Onnistumisen esteistä suurimmaksi nousivat puutteet tavoitteiden ja odotusten määrittelyssä (tai niiden kommunikoinnissa). Jos meillä ei ole asiakkaiden kanssa yhteistä käsitystä siitä minne ja miten olemme menossa, ongelmia ja pettymyksiä voi suurella todennäköisyydellä olla edessa. Sama toimii myös sisäisessä viestinnässä: jos suunnittelu- ja toteutustiimi ei tiedä miksi, kenelle, mitä, miten ja milloin halutaan, työ hankaloituu ja tulokset eivät ehkä vastaa lainkaan odotuksia.

Panostamme tänä syksynä systemaattiseen viestintään sekä asiakkaittemme kanssa että oman tiimimme kesken. Lisäksi kehitämme myös näitä tarpeita tukevia työkaluja.

Blink_Sanaleikki_kuva3

Blink_Metsaretki_kuva4

Toki hyvään kickoffiin kuuluu myös yhdessäolo. Siitä nautimme leikkimielisen ja luovuutta koettelevan kilpailun, ulkoilun, aterioinnin ja musisoinnin parissa.

Blink_Illallinen_kuva5

Näillä eväillä lähdemme uusin ajatuksin ja teoin kohti uutta syksyä. Uskon, että myös asiakkaamme saavat nauttia kickoffin tuloksista luovien ja suunnitellusti toteutuvien markkinointihankkeiden sekä virkeiden tekijöiden muodossa.

Terhi Bergius

Terhi ideoi ja kirjoittaa sisältöjä, jotka tuottavat arvoa sekä asiakkaille että heidän kohderyhmilleen. Hän on kokenut inbound-markkinoija, joka ei pelkää tarttua haastavaankaan aiheeseen.

Terhi Bergius

Katso myös