Ohita navigaatio
Kasvustrategiat ja kasvumarkkinointi

Sisältöstrategia ohjaa yrityksen sisällöntuotantoa

Kasvustrategiat_ja_kasvumarkkinointi alasivu

Markkinoinnin sisältöstrategia on suunnitelma siitä miten yritys luo, julkaisee ja jakaa sisältöä. Hyvä sisältöstrategia auttaa saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteet, kasvattaa brändin tunnettuutta ja auttaa uusien asiakkaiden hankkimisessa. Kohdeyleisön määrittäminen ennen sisältöstrategian tekemistä on tärkeää, jotta sisällöt tavoittavat oikean kohdeyleisön. 

Sisältöstrategia pähkinänkuoressa

 1. Kestävä suunnitelma yrityksen tuottamasta sisällöstä

 2. Pohjautuu yrityksen ostajapersooniin ja ostopolkuihin

 3. Auttaa luomaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita tukevaa sisältöä

Sisältöstrategia ohjaa yrityksen viestintää eri kanavissa pidemmällä aikavälillä. Sen avulla asiakkaita ja sidosryhmiä voidaan palvella paremmin hyvin kohdistetuilla sisällöillä, ja samalla tehostaa tavoitteiden saavuttamista ja sisältöjen tuottamista.

Mikä on markkinoinnin sisältöstrategia?

Sisältöstrategia on pidemmän tähtäimen suunnitelma, jonka avulla voit ohjata sisältöjen kohdistamista, tuottamista ja vaikuttavuutta. Yleensä sisältöstrategian avulla saavutettavia tavoitteita ovat brändin vahvistaminen, uusien kontaktien löytäminen, tulevien ja nykyisten asiakkaiden sitouttaminen ja palveleminen sekä yrityksen oman toiminnan tehostaminen.

Sisältöstrategiaan määritellään yhdessä viestinnän tavoitteet, kohderyhmät (eli ostajapersoonat), kohderyhmiä kiinnostavat teemat ja kanavat sekä erottavat tekijät kilpailijoista. Sisältöstrategia keskittyy yleensä vahvasti digitaalisiin sisältöihin, joten inbound-markkinoinnin palvelut ja kasvumarkkinointi ovat vahvasti läsnä sisältöstrategian koostamisessa.

Blink_sisaltostrategia_kuvitus_1200x900px

Milloin ja miten sisältöstrategia tehdään?

Sisältöstrategian koostaminen vaatii vahvan pohjatyön. Esimerkiksi liiketoiminnan tavoitteet, ostajapersoonat, ostopolut sekä tavoitteet ja mittarit kannattaa määrittää ennen kuin sisältöstrategiaa aletaan hahmottamaan. Liiketoiminnan kannalta tärkeät kohderyhmät eli ostajapersoonat sekä ostajapersoonakohtaiset ostopolut kertovat millaista sisältöä yrityksen pitää tuottaa ja kenelle.

Kun pohjatyö on tehty, yritys voi alkaa miettimään sisältöstrategian koostamista. Strategian muodostaminen on tarpeen etenkin silloin, kun aletaan kirkastamaan tai uudistamaan nykyistä brändistrategiaa. Sisältöstrategiasta on hyötyä myös silloin kun halutaan tehostaa ja mitata sisältöjen tuloksellisuutta, tehdä tehokasta inbound-markkinointia, tai jos sisältöjen suunnittelu ja toteutus halutaan ulkoistaa kokonaan tai osittain. 

Mitä hyötyä on sisältöstrategian tekemisestä?

 • Ohjaa sisältöjen tekemistä tavoitteiden mukaisesti

 • Tuota kohderyhmille arvokasta ja hyödyllistä sisältöä

 • Vahvista yrityksesi brändimielikuvaa

 • Paranna sisäistä yhteistyötä

 • Saavuta mitattavia tuloksia

 • Tehosta sisältöjen tuotantoa ja resurssien käyttöä

Määrittele sisältöstrategia Blink Helsingin avulla

Sisällön ja markkinoinnin ammattilaisina sisältöstrategian tekeminen onnistuu meiltä vaikka silmät sidottuna. Näin lähdemme koostamaan sisältöstrategiaa kanssasi:

Tavoitteiden määrittely

Ensin määritellään sisältöstrategian laadulliset ja määrälliset tavoitteet. Esimerkiksi viestien ja viestien yhdenmukaisuus, haluttujen kontaktien määrän kasvu sekä tarvittavien resurssien käyttö. 

Kilpailijoiden benchmarkaus

Arvioimme yrityksesi tärkeimpien kilpailijoiden viestit, sisältötyypit ja kanavat sekä näiden toimivuuden ostajapersoonien ja markkinoinnin toimivuuden näkökulmasta.

Hakusanojen ja -termien määrittely

Määrittelemme yrityksesi ostajapersoonien todennäköisimmin käyttämät hakusanat ja hakutermit, jotta ne voidaan ottaa huomioon sisältöjen suunnittelussa.

Nykysisältöjen auditointi

Analysoimme nykyisten sisältöjen toimivuuden ja käytettävyyden ostajapersoonien ja tavoitteiden näkökulmasta.

Kohderyhmät ja sisältöstrategia

Suunnittelemme tärkeimmille määritellyille kohderyhmille eli ostajapersoonille kiinnostavat teemat, formaatit ja kanavat ostopolun eri vaiheisiin – eli luomme kestävän ja menestyvän sisältöstrategian.

Hyvin laadittu sisältöstrategia toimii dokumenttina, jonka avulla yritys voi jakaa tietoa ja ohjata sisältöjen tuottamista ostopolun ja asiakkuuksien eri vaiheissa. Kun sisältöstrategia on kunnossa, voidaan siirtyä itse sisältöjen tuottamiseen. Sisältöjen tulee olla laadukkaita, kiinnostavia ja relevantteja kohdeyleisölle. Sisällöt voivat formaatiltaan olla esimerkiksi blogeja, videoita, infografiikkaa, podcasteja tai sosiaalisen median julkaisuja.

Huomioi myös tärkeät sisällön jakelukanavat

Sisältöstrategiassa on tärkeää huomioida myös sisältöjen jakelukanavien valinta, sillä eri kanavat tavoittavat eri kohdeyleisöjä. Jakelukanavat voivat vaihdella yrityksen omista kanavista kuten verkkosivuista, sosiaalisen median kanavista tai sähköpostilistoista ulkoisiin, kolmannen osapuolen julkaisualustoihin. Valitut jakelukanavat tulee valita huolellisesti sen mukaan, missä kohdeyleisö viettää aikaa.

Viimeinen tärkeä osa sisältöstrategiaa on sisältöjen tehokkuuden mittaus. Mittaamalla sisältöjen tehokkuutta voidaan varmistaa, että ne auttavat saavuttamaan määritetyt liiketoiminnan tavoitteet. Analytiikan ja datan avulla sisältöjä pystytään myös jatkuvasti kehittämään tehokkaampaan suuntaan sekä parantamaan niiden konversioasteita.

Katso myös muut kasvumarkkinoinnin palvelut!

 • Avainmittaristo ja avainanalytiikka

  Avainmittaristo ja avainanalytiikka

  Oikein valittujen mittareiden avulla yritys voi seurata markkinoinnin tehokkuutta ja tehdä tarvittavia muutoksia.

 • Inbound-markkinointi

  Inbound-markkinointi

  Inbound-markkinoinnin avulla rakennat yrityksellesi dataohjautuvan markkinointimallin, joka tuo potentiaalisia asiakkaita sivustollesi, konvertoi kävijäliikenteestä liidejä, hoivaa liidit myyntivalmiiksi ja diilit edelleen lojaaleiksi asiakkuuksiksi.

 • Menestyssuunnitelma

  Menestyssuunnitelma

  Menestyssuunnitelma on yrityksesi kasvustrategian pohjalta luotu markkinointi- ja myyntisuunnitelma, jonka avulla saavutat asettamasi tavoitteet.

 • Ostajapersoonien määritys

  Ostajapersoonien määritys

  Ostajapersoonien määrityksen avulla tunnet asiakkaasi paremmin, tiedät kenelle markkinoit ja miksi, vaikutat kohdeyleisöösi ja luot konkreettista myyntiä.

 • Ostopolkujen määritys

  Ostopolkujen määritys

  Ostopolkujen määrittely auttaa yritystä ymmärtämään miten asiakkaat kulkevat ostoprosessin alusta loppuun.

Toiveena tehokas sisältö?

Ota yhteyttä tai varaa aika kalenteristani!

Antti Tolonen Toimitusjohtaja antti@blinkhelsinki.fi 050 348 0347