Ohita navigaatio

Mitä kasvumarkkinointi on? Pikavoittoja vai pitkän aikavälin kasvua?

Kasvumarkkinointi on vallannut markkinoinnin terminologiaa. Joku mieltää sen inbound-markkinoinnin synonyymiksi, toinen lyhyen tähtäimen kikkailuksi tulosten nousukiidon aikaansaamiseksi. Lue tarkemmin, mitä kaikkea kasvumarkkinointi pitää sisällään ja miten se eroaa muusta markkinoinnista. 

Kasvumarkkinointi on hiljalleen vallannut markkinoinnin terminologiaa ja sen merkityksestä löytyykin runsaasti variaatiota. Joku mieltää sen inbound-markkinoinnin synonyymiksi, toinen lyhyen tähtäimen kikkailuksi tulosten nousukiidon aikaansaamiseksi. Tarkastellaan siis hieman tarkemmin, mitä kaikkea kasvumarkkinointi pitää sisällään ja miten se eroaa muusta markkinoinnista.  

Karrikoidaan. Kun markkinoinnin tavoite perinteisen määrittelyn mukaan on toimia myynnin tukitoimintona uusasiakashankinnassa, kasvumarkkinoinnin tehtävänä on huolehtia kokonaisvaltaisesti asiakkaan elinkaaresta. Sen tärkein mielenkiinnon kohde on itse asiakas. Sen tulee puhutella asiakasta oikealla tavalla, auttaa, ilahduttaa ja ratkoa hänen ongelmiaan sekä vahvistaa asiakkaan tyytyväisyyttä. Kasvumarkkinoinnin ytimessä on systemaattinen toiminta, jossa rakennetaan malleja asiakkaan ehdoilla. Kasvumarkkinoinnissa ollaan läsnä kaikissa asiakaspolun vaiheissa.

Onko kasvumarkkinointi hieno termi, kikka myydä vanhaa asiaa eri kansissa?

 

Ei. Sillä on valtava muutos yritysten ajattelu- ja toimintatapaan. Kasvumarkkinoinnissa asioita pohditaan aidosti asiakkaan näkökulmasta, eikä se ole yrityslähtöistä paasaamista. Perinteisessä markkinoinnissa markkinoinnin rooli jää alkuvaiheen aktivointiin, mutta kasvumarkkinoinnissa yhtä tärkeää on asiakkaan tyytyväisyys ja sitouttaminen, joka tukee lopulta kasvua. Seuranta, data ja systemaattisuus korostuvat myös perinteiseen markkinointiin verrattuna.

Perinteinen markkinointi tukeutuu usein vuosikelloon, jossa määritellään tulevan kahdentoista kuukauden toimenpiteet. Kasvumarkkinoinnissa tiukkaa vuosisuunnitelmaa ei välttämättä tehdä, vaan asioita tehdään ketterästi koko ajan tehtyihin toimenpiteisiin nojaten. Kehitetään tekemistä kuukausi kuukaudelta. Kasvumarkkinoinnissa tutkitaan, mitä toimenpiteitä kannattaa jatkaa, mitä toimenpiteitä kasvattaa entisestään ja joutaako jokin toimenpide kenties kokonaan romukoppaan. Kasvumarkkinointi pitää katseen tiukasti tulevassa, mutta kerää opit talteen matkan varrelta. .

Kasvumarkkinoinnissa voidaan hyödyntää myös perinteisen markkinoinnin osa-alueita. Esimerkiksi brändi on tärkeä osa kasvumarkkinointia. Se toteutuu jokaisen toimenpiteen myötä eläväksi brändin ilmentymäksi. Taktisinkaan toimenpide ei toteudu ilman brändin läsnäoloa. 

 

Miten kasvumarkkinointi eroaa kasvuhakkeroinnista?

 

Yhdistäviä tekijöitä löytyy, joskin painopisteet ovat hieman erilaiset. Kasvuhakkerointi pyrkii nopeisiin kasvun toimenpiteisiin ja on siksi luonteeltaan hyvin digipainotteista. Kasvumarkkinointi puolestaan on kestävämpää; siinä toimenpiteitä rakennetaan kanavariippumattomasti, tavoitteena on aito halu vastata asiakkaan tarpeeseen. Siksi oikea toimenpide saattaa olla tienvarsimainoksen ja natiivimarkkinoinnin tai uutiskirjeen ja Hesarin etusivun kombinaatio. Kaikki lähtee asiakkaasta, jolle ei välttämättä halutakaan juuri nyt myydä mitään, vaan saada haluttu viesti läpi. 

Kasvuhakkerointi voi olla, ja usein onkin, tukemassa kasvumarkkinointia. Digikanavat ovat merkittävä osa kestävää markkinointia, mutta vain yksi osa laajemmasta perspektiivistä. Kasvumarkkinointi voi myynnin tavoittelemisen sijaan olla myös tunnettuuden lisäämistä, jolloin halutun position tavoittelemiseksi tarvitaan televisio-, radio- tai printtimainontaa. Kaikki tarpeellinen riippuu siitä, millaiselle ostajapersoonalle toimenpiteitä ollaan tekemässä. 

 

Miten kasvumarkkinointi eroaa inbound- tai sisältömarkkinoinnista?

 

Molempia voidaan hyödyntää kasvumarkkinoinnissa ja useimmiten näin tehdäänkin. Kun tavoitteena ei ole pelkkä myynti, vaan pitkäaikainen tyytyväinen asiakassuhde, on laadukkaalla ja oikealle persoonalle kohdennetulla sisällöllä paikkansa. Laadukas inbound- tai sisältömarkkinointi lähtee myös liikkeelle asiakas edellä, pyrkien joko ilahduttamaan tai auttamaan asiakasta. Laadukasta sisältöä kannattaakin omien kanavien lisäksi hyödyntää maksetuissa kanavissa. 

 

Miten kasvumarkkinoinnissa pääsee alkuun?

 

Kuten kaikessa muussakin tekemisessä, pohjatyö on onnistumisen edellytys. Kasvustrategian ja toimintasuunnitelman rakentamisessa oivia suunnannäyttäjiä ovatkin ostajapersoonat ja palvelupolut. Niiden määrityksessä saadaan yhteinen näkymä tarvittavien toimenpiteiden käynnistämiseen.

Mikäli haluat sparrailla aiheesta, varaa kalenteristani sinulle sopiva aika!

 

Piia Holma

Piia tunnistaa kasvujohtajana erilaisia toimialoja edustavien asiakkaiden kipupisteet. Hän on mm. sisältömarkkinoinnin, markkinoinnin automaation ja mitattavuuden puolestapuhuja.

Piia Holma