Ohita navigaatio
Teknologiat

Verkkosivut Growth-Driven Design -menetelmällä

Teknologia_alasivu

Edessä verkkosivu-uudistus? Growth-Driven Design -malli tarjoaa mahdollisuuden kehittää sivustoa jatkuvasti käyttäjien tarpeiden mukaan. Tämä tarkoittaa nopeampaa, kustannustehokkaampaa ja tuloksellisempaa verkkosivujen kehitystä.

 1. Ketterä menetelmä verkkosivujen ja -palvelujen kehitykseen

 2. GDD:ssä verkkosivukehitys tapahtuu osissa

 3. Nopea ja kustannustehokas tapa uudistaa verkkosivut

Growth-Driven Design (GDD) -mallissa kehitys perustuu käyttäjien tarpeisiin. GDD-menetelmässä sivustoa ei suunnitella kerralla valmiiksi, vaan se kehitetään ja optimoidaan osissa, jatkuvien käyttäjähavaintojen ja datan perusteella. Tämä mahdollistaa nopeamman ja kustannustehokkaamman kehitystyön sekä sivuston jatkuvan kehittämisen ja optimoinnin käyttäjien tarpeiden mukaan.

Mitä on Growth-Driven Design?

Growth-Driven Design (GDD) on ketterä menetelmä verkkosivustojen ja -palvelujen kehittämiseen ja päivittämiseen datan ja analytiikan avulla. Se sopii erityisesti kasvua ja ketteryyttä hakeviin verkkosivu-uudistuksiin.

GDD-mallissa koko verkkopalvelu, mukaan lukien käyttöliittymä, tekninen toimivuus ja osallistavat sisällöt elävät ajassa ja ovat ketterästi muokattavissa. Mallille on joustavuuden ja dataohjautuvuuden lisäksi tyypillistä vahva myynnillinen perusorientaatio. Onhan sivuston päätehtävänä yleensä konvertoida kävijät liideiksi, eikä suinkaan toimia pelkkänä yritys- tai tuote-esitteenä. Lue lisää Growth-Driven Designista Blinkin oppaasta!

Lataa ilmainen opas
Blink_Growth-Driven_Design_kuvitus_1200x900px

GDD-malli helpottaa verkkosivu-uudistusta

Uusien verkkosivujen luominen on yleensä paljon aikaa ja resursseja vievä hanke, jossa lanseerattava versio tehdään sen hetkisten olettamusten ja trendien varassa. Tällä tavalla toteutettu verkkopalvelu vanhenee väkisinkin ajan mittaan, joten sivut joudutaan tietyn ajan välein uusimaan kokonaan.

Toisin kuin perinteisessä verkkosivu-uudistuksessa, GDD-menetelmässä verkkosivuston uudistaminen tapahtuu pienissä erissä perustuen kerättyyn dataan ja havaintoihin. Dataohjautuva ja ajassa elävä malli pitää verkkosivuston koko aina ajan tasalla, jolloin vältyt suurilta verkkosivuprojekteilta ja sivuston vanhenemiselta.

Growth-Driven Design -mallin hyödyt

 1. Verkkosivustosta tulee liiketoiminnan edistämisen (myynnin ja asiakaspalvelun) työkalu.

 2. Verkkosivu saadaan toimimaan markkinoinnin, myynnin ja asiakaskokemuksen optimoinnin dataohjautuvana alustana.

 3. Minimoit riskit perustamalla päätökset arvailujen ja olettamusten sijaan todelliseen dataan.

 4. Mahdollistat jatkuvan oppimisen ja kehittämisen. Sivusto on ketterän alustan avulla dynaaminen ja mahdollistaa nopeat muokkaukset kulloisenkin tarpeen tai havainnon mukaisesti.

 5. GDD-metodi yhdistää teknisen kehityksen, markkinoinnin ja myynnin saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Perinteinen verkkosivukehitys vs. Growth-Driven Design

Verkkosivujen uudistaminen on iso päätös, tehdään toteutus sitten GDD-mallin tai perinteisemmän menetelmän mukaan. Menetelmän valinta vaikuttaa kaikkeen tekemiseen sekä myös projektin aikatauluun. Perinteinen verkkosivuston kehitys voi kestää useita kuukausia tai jopa vuosia, kun taas GDD-menetelmässä kehitys on nopeampaa ja tehokkaampaa.

Perinteisessä verkkosivukehitysessä sivusto suunnitellaan kerralla alusta loppuun. Tämän takia perinteinen verkkosivuprojekti vie paljon aikaa ja resursseja, vaikkakin yhteistyö kokeneiden kehittäjien kanssa voi nopeuttaa sivuston kehitystyötä. Tässä mallissa kehitettävä verkkosivu ei välttämättä aina täysin vastaa käyttäjien tarpeita, sillä toteutusta ei tehdä data edellä. Perinteinen verkkosivukehitys on kuitenkin hyvä ratkaisu silloin, kun sivusto on rakennettava kokonaan uudelleen.

Entä sitten se Growth-Driven Design? Tässä verkkosivukehityksen mallissa sivusto kehittyy koko ajan. Se elää ja optimoituu dataan pohjautuen, jolloin verkkosivu pysyy ajan tasalla ja käyttäjille relevanttina. GDD-mallin avulla verkkosivukehitys on nopeampaa ja kustannustehokkaampaa, mutta se vaatii myös ymmärrystä datan analysoinnista ja verkkosivuston optimoinnista – kehitykseen kannattaakin pyytää ammattilaisten apua.

Miten Growth-Driven Design -metodi toimii käytännössä?

Growth-Driven Design -menetelmässä on kolme päävaihetta; strategia, launch pad ja jatkuva kehitys.

Strategia

GDD-mallin strategiavaiheessa uudistettavalle verkkosivulle tai -palvelulle luodaan pääsuuntaviivat ja määritellään keskeiset taustamuuttujat. Tähän kuuluvat esimerkiksi:

Verkkosivulle kerätään myös ideapankki. Se on eräänlainen toivelista johon kasataan markkinoinnilta, myynniltä, palvelutuotannolta, asiakaspalvelulta ja/tai todellisilta asiakkailta saadut ideat. Tässä voidaan hyödyntää ostajapersoona- ja ostopolku-workshopien antia sekä olemassa olevia tai toteutettavia tutkimuksia ja selvityksiä asiakkaiden käyttäytymisestä.

Ensimmäisen vaiheen toteutukseen valitaan kaikista ideoista ns. matalalla roikkuvat hedelmät, eli n. 20% niistä ideoista, joilla oletetaan tai tiedetään olevan suurin mahdollinen vaikutus tavoitteiden saavuttamiseen.

Launch pad

Growth-Driven Design -metodissa ensimmäistä sivustoversiota kutsutaan Launch Padiksi. Se on nopeasti julkaistava ensimmäinen versio verkkosivustosta. Launch Padin ideana on mahdollistaa nopea pilotointi ja dataan perustuva validaatio. Se tehdään perushypoteesien ja parhaan olemassa olevan tiedon varaan ja sitä kehitetään käyttäjädatan ja karttuvan tiedon perusteella kaiken aikaa tarkemmaksi ja paremmaksi.

Launch Pad altistaa määritellyt olettamukset mahdollisimman varhain todellisuudelle, jolloin saadaan oikeaa tietoa siitä miten sivustolla käyttäydytään, mitkä asiat toimivat ja mitkä asiat eivät. Launch Pad -vaiheessa määritellään ensin sivuston sisältöelementit, navigaatiorakenne, visuaalinen käyttöliittymä (leiskat), käyttöliittymän pääsivujen tekstisisältö, SEO-strategia sekä tekninen spesifikaatio. Näiden pohjalta sivusto ohjelmoidaan testatuksi, toimivaksi ja responsiiviseksi html-sivustoksi.

Jatkuva kehitys

Verkkosivuston kehitys on jatkuvaa ja järjestelmällistä – se ei lopu verkkosivuston julkaisuun. Kehitysideat eivät valikoidu tuotantoon sattumanvaraisesti, vaan ne valitaan loogisen, tavoitteisiin pohjaavan priorisointimallin mukaan. Näin kehitys on tavoitteellista ja sen tuloksellisuutta on mahdollista arvioida tarkoituksenmukaisin mittarein. Tämä mahdollistaa myös kehityskustannusten järkevän hallinnan ja ennustettavuuden.

GDD-malli mahdollistaa perinteistä verkkosivukehityksen mallia kustannustehokkaamman toteutuksen. Alkuinvestointi on tyypillisesti pienempi kuin perinteisessä kehitysmallissa.

Aloita jatkuva verkkosivukehitys Blink Helsingin avulla

Haluatko yrityksellesi uudet verkkosivut ketterästi ja kestävästi? Toteutamme yrityksesi verkkosivuprojektin teille sopivan verkkosivukehitysmallin mukaan. Hyödynnämme verkkosivu-uudistuksessa myös valmista kehitysteemaa, jonka avulla säästät sekä aikataulussa ja budjetissa. Kehitysteema mukautuu asiakkaan tarpeisiin ja auttaa saamaan verkkosivustoprojektin tehokkaasti käyntiin, kun taustatyö on jo tehty. 

Katso myös

 • HubSpot-sivustot

  HubSpot-sivustot

  HubSpot CMS on monipuolinen ja käyttäjäystävällinen verkkosivualusta. Sen avulla voit jatkuvasti parantaa kävijöiden asiakaskokemusta ja liidikonversiota.
 • Markkinoinnin automaatiot

  Markkinoinnin automaatiot

  Hyödynnä markkinoinnin automaatiota yrityksen myynnin tehostamisessa ja saat kaiken hyödyn irti ostopolun jokaisessa vaiheessa.
 • Verkkopalvelun auditointi

  Verkkopalvelun auditointi

  Auditoinnilla varmistetaan sivuston toimivuus, turvallisuus, käyttäjäystävällisyys sekä mahdollisimman hyvä hakukonenäkyvyyttä.
 • Verkkosivuprojektit

  Verkkosivuprojektit

  Oikeanlainen verkkosivu tukee yrityksen brändiä, kerryttää enemmän liidejä ja parantaa löydettävyyttä hakukoneissa. 
Kaipaako yrityksesi verkkosivu-uudistusta?

Ota yhteyttä tai varaa aika kalenteristani!

Antti Tolonen Toimitusjohtaja antti@blinkhelsinki.fi 050 348 0347