Ohita navigaatio
Luovat konseptit

Sisällöntuotanto ja hakukoneoptimointi yrityksen markkinoinnissa

Luovat_konseptit_alasivu

Sisällöntuotanto on olennainen osa markkinointia ja yrityksen brändin rakentamista. Se tarjoaa asiakkaille arvokasta tietoa eri sisältöformaateissa. Sisällöntuotanto kulkee käsi kädessä hakukoneoptimoinnin kanssa. Tuotettu sisältö tarjoaa ratkaisuja käyttäjien tarpeisiin, kun taas hakukoneoptimointi auttaa sisältöä saavuttamaan kaivatun kohdeyleisön. 

Sisällöntuotanto pähkinänkuoressa

 1. Aktiivinen sisällöntuotanto on osa yrityksen liiketoimintaa

 2. Laatu ja hakukoneoptimointi ovat sisällössä yhtä tärkeitä

 3. Ulkoistettu sisällöntuotanto auttaa laadun varmistamisessa

Tuottaako yrityksesi aktiivisesti asiakkaita palvelevaa sisältö? Asiakkaita ja muita kohderyhmiä kiinnostavien sisältöjen suunnittelu ja toteuttaminen kertoo aktiivisesta ja yhteistyöhaluisesta yrityksestä. Sisältöstrategiaan perustuva tekeminen taas varmistaa, että sisältöresurssit käytetään oikeiden tavoitteiden saavuttamiseen.

Mitä sisällöntuotanto on?

Sisällöntuotanto tukee yrityksen liiketoiminnan tavoitteita luomalla asiakasta hyödyntävää, laadukasta sisältöä. Esimerkiksi inbound-markkinoinnissa sisältöä voidaan käyttää uusien kontaktien luomisen ja ostopäätöksen tekemisen tukena. Asiakkaita voidaan usein myös pyrkiä sitouttamaan sisällön avulla, jolloin sisältö tuottaa yritykselle konversioita ja liidejä. Hyvin kohdistettuja sisältöjä voidaan hyödyntää myös markkinoinnin automaatiossa.

Sisällöntuotanto koskee nykyisin varsinkin digitaalisia sisältöjä; verkkosivuja, blogeja, videoita ja sosiaalisen median julkaisuja. Vaikka hyvin kohdistetut ja tehdyt digitaaliset sisällöt kiinnostavat ja toimivat erinomaisesti, sisältöjen suunnittelussa kannattaa muistaa myös perinteiset kanavat ja mainonta. Sisältö tulee suunnitella aina asiakaslähtöisesti, sillä kohderyhmällä on iso merkitys tavoitteiden saavuttamisessa.

mita_on_sisallontuotanto

Miksi sisällön pitää olla hakukoneoptimoitua?

Haluatko, että asiakas löytää yrityksesi Googlesta? Tällöin tuotettavan sisällön pitää olla hakukoneoptimoitua. Hakukoneoptimoinnin (SEO, search engine optimization)  huomioiminen sisällöntuotannossa on tärkeää, sillä suurin osa internetin käyttäjistä etsii tietoa erilaisten hakukoneiden ja muiden digitaalisten sisältökanavien kautta. Kun sisältö on hakukoneoptimoitua se näkyy korkeammalla hakutuloksissa ja siten saa enemmän näkyvyyttä ja liikennettä verkkosivuille.

Oikein toteutettu hakukoneoptimointi auttaa yritystä myös löytämään tuotetulle sisällölle oikean kohdeyleisön. Tällöin lisää sisältöä tuottamalla voidaan vastata kohdeyleisön kysyntään ja tarjota ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin. Hakukoneoptimoitu sisältö myös edistää verkkosivuston linkkien rakentamista, jolloin verkkosivustosi auktoriteetti on parempi hakukoneiden silmissä. Mitä parempi auktoriteetti, sitä paremmin sivusto sijoittuu hakutuloksissa pidemmällä aikavälillä ja saavuttaa enemmän orgaanista liikennettä.

Vinkit SEO-optimoituun sisältöön

 • Käytä sisällössä oikea määrä oikeita avainsanoja

 • Panosta metatekstiin

 • Huomioi otsikkohierarkia

 • Muista sisällyttää sisäisiä linkkejä

 • Optimoi sisällön kuvat ja videot oikean kokoisiksi

 • Pidä sisältö tuoreena – päivitä tarpeen mukaan

Sisällöntuotanto pohjautuu sisältöstrategiaan

Kun sisältöstrategian avulla on määritelty yrityksen viestinnän tavoitteet, kohderyhmät (eli ostajapersoonat), kohderyhmiä kiinnostavat teemat ja kanavat sekä kilpailijoista erottavat tekijät, on aika tehdä yksityiskohtainen sisältösuunnitelma. Se tehdään yleensä muutamaksi kuukaudeksi eteenpäin, jolloin suunnitelmaa voidaan hienosäätää kun nähdään minkälaiset sisällöt toimivat parhaiten eri kohderyhmissä.

Sisältösuunnitelmaan kootaan yhteen sisällön kohderyhmä, sen tavoitteet, teema, alustava otsikko ja lyhyt kuvaus sisällöstä sekä mahdollisten taustatietojen lähteet. Suunnitelmassa tulee huomioida myös julkaisuformaatti ja jakelukanavat, julkaisuaika sekä sisällön tekijä/tekijät.

Ammattilaiset apuna sisällöntuotannossa

Sisältösuunnitelma yksinkertaistaa sisältöjen tekemistä, ja auttaa sisältöresurssien ohjaamisessa tavoitteita tukevaan tekemiseen. Yritys voi toteuttaa sisältösuunnitelman itse, mutta usein se toteutetaan yhteistyössä sisällöntuotannon ammattilaisten kanssa.

Miksi sisällöntuotanto kannattaa ulkoistaa?

 • Yrityksen omat resurssit voidaan käyttää muihin markkinoinnin tehtäviin
 • Kustannusten ja tulosten seuraaminen helpottuu
 • Sisällöt tehdään asiakaslähtöisesti, heidän intressejään ajatellen
 • Eri sisältöformaattien toteuttamiseen on käytettävissä niihin erikoistuneet tekijät
 • Hakukoneoptimointi tehdään huolella
 • Sisällöt julkaistaan aikataulun mukaisesti

Etenkin verkkosisältöjen julkaisemisessa ammattilaisten tuomasta nopeudesta ja tehokkuudesta on etua, sillä sisällöt alkavat aina kerätä orgaanista liikennettä pienellä viiveellä. Kun ne lähtevät liikkeelle Googlen puolella, sisällöt toimivat vuorokauden ympäri ja voivat kerätä uutta liikennettä kuukausien ja vuosien ajan.

Mitä kaikkea hyvään sisällöntuotantoon kuuluu?

Blink Helsingin sisällöntuotantopalvelut kattavat kaikki tarvittavat kanavat ja formaatit. Meillä on yhteensä vuosikymmenien kokemuksen omaava sisällöntuotantotiimi, joka ideoi, suunnittelee ja toteuttaa sisällöt sekä analysoi ja raportoi saavutetuista tuloksista.

Blink Helsingin sisällöntuotantoon kuuluvat:

Sisältösuunnitelma

Määrittelemme ensin sisältöstrategian sekä ostajapersoona- ja ostopolkukuvausten pohjalta yksityiskohtaisen sisältösuunnitelman yleensä 4 kuukauden ajalle.

Sisällöntuotanto

Tuotamme suunnitellut sisällöt yhteistyössä asiakkaan kanssa hyödyntäen hänen kauttaan saatuja tietolähteitä sekä omaa osaamistamme.

Tulosten seuranta ja hyödyntäminen

Analysoimme sisältöjen toimivuuden ja teemme tarvittaessa kehitysehdotuksia seuraavien sisältöjen suunnittelua ajatellen.

Säännöllinen ja johdonmukainen sisällöntuotanto rakentaa osaltaa brändimielikuvaa ja auttaa asiakkaita sitoutumaan ja ostamaan tarjoamalla juuri heitä kiinnostavaa ja hyödyllistä sisältöä.

Kumpi on tärkeämpää – laadukas vai hakukoneoptimoitu sisältö?

Astuit kompaan, sillä hakukoneoptimointi ja hyvä sisältö ovat yhtä tärkeitä. Hakukoneoptimoinnilla ei saavuteta hyviä tuloksia jos sisältö ei ole laadukasta, kiinnostavaa tai relevanttia käyttäjän tarpeisiin. Laadukas sisältö on ensisijaisesti tärkeää käyttäjille, sillä sisällön on vastattava heidän tarpeisiinsa ja ratkaistava heidän ongelmansa. Hakukoneoptimointi taas auttaa ihmisiä löytämään tämän tärkeän sisällön saamalla enemmän näkyvyyttä hakutuloksissa.

Olennaisinta on löytää tasapaino näiden kahden välillä, jotta voit tarjota korkealaatuista sisältöä, joka on hakukoneystävällistä ja tavoittaa potentiaaliset asiakkaat. Yhdistämällä hakukoneoptimoinnin ja laadukkaan sisällön tuottamisen voidaan luoda tehokas sisällön markkinointistrategia, joka tuottaa tuloksia ja auttaa yritystä kasvamaan.

Katso myös

 • Brändi ja identiteetti

  Brändi ja identiteetti

  Brändin rakentaminen ja ylläpitäminen ovat tärkeä osa yrityksen markkinointia ja liiketoiminnan kasvustrategiaa. 
 • Mainonta ja markkinointiviestintä

  Mainonta ja markkinointiviestintä

  Markkinointiviestintä on yrityksen käyttämä tapa viestiä tuotteistaan tai palveluistaan kohderyhmilleen tehokkaalla tavalla.
Toiveena tehokas sisältö?

Ota yhteyttä tai varaa aika kalenteristani!

Antti Tolonen Toimitusjohtaja antti@blinkhelsinki.fi 050 348 0347