Ohita navigaatio

Markkinoinnin vuosisuunnittelu tuo tuloksia

Sen sijaan, että alkaneen vuoden markkinointitoimenpiteet toteuttaisi jatkumona aiemmille, tulisi tekeminen nostaa uudelle tasolle.

Vuodenvaihteessa on hyvä istahtaa alas arvioimaan menneen vuoden markkinointia ja sen kautta saavutettuja tuloksia. Sen sijaan, että alkaneen vuoden markkinointitoimenpiteet toteuttaisi jatkumona aiemmille, tulisi tekeminen nostaa uudelle tasolle. 

Vuosisuunnittelu rakennetaan tavoitteiden päälle

Hyvin tehdyllä markkinointisuunnitelmalla ohjaat yrityksesi markkinointia ja markkinointiviestintää strategiaanne tukevin painotuksin, olipa tähtäimessänne sitten brändin rakentaminen tai myynnin kasvattaminen. Vuosisuunnitteluun lähdettäessä on markkinoinnin tavoitteiden ja painopisteiden oltava kirkkaana mielessä – ovathan ne markkinoinnin kivijalka, jonka päälle toimenpiteet rakennetaan. Aivan ensimmäiseksi on strategiset suuntaviivat tärkeää käydä lävitse yhdessä yrityksen johdon ja myynnin kanssa. 

Markkinoinnin vuosisuunnittelu on yhdessä tekemistä

Markkinoinnin vuosisuunnitelma syntyy näkemyksemme mukaan parhaiten tiimityönä, jossa asiantuntijat markkinoinnin eri osa-alueilta tuovat omat näkemyksensä ja kehitysideansa yhteiseen tekemiseen. Olennaista on tarkastella aiempaa tekemistä onnistumisineen ja kehityskohteineen, jotta tekemistä voidaan kehittää koko ajan paremmaksi.

Blink Helsingiltä saat ajankohtaisen osaamisen markkinoinnin eri osa-alueilta, ostopersoonien ja ostopolkujen rakentamisesta sisältösuunnitteluun, hakukoneoptimoinnista maksettuun mainontaan ja kanavastrategioista markkinointiin automaatioon. Etenkin kehittyvä teknologia avaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia markkinoinnin tekemiseen – ja me haluamme rohkaista asiakkaitamme kokeilemaan ennakkoluulottomasti uusia juttuja, kuten vaikkapa uusia mainoskanavia ja -muotoja. 

Mitä markkinoinnin vuosisuunnittelu pitää sisällään?

Vuosisuunnittelulla saadaan aikaiseksi tarkkaluonteinen näkymä markkinoinnin johdonmukaiseen tekemiseen, jossa kaikki toimet tähtäävät yhteiseen päämäärään. Hyvä markkinointisuunnitelma tuo yhteen ensinnäkin markkinoinnille asetetut tavoitteet ja mittarit, joiden kautta onnistumista pystytään arvioimaan. Toisekseen vuosisuunnitelma on näkymä yrityksen kohderyhmiin, markkinointibudjettiin, kanavavalintoihin, kampanjoihin ja teemoihin. Vuosisuunnittelulla saadaan hyvä kuva sekä markkinoinnin isosta kuvasta että toimenpiteiden tuotannosta. 

Kohdista budjettisi oikeanlaiseen tekemiseen

Kun alkaneen vuoden markkinoinnille luodaan selkeät raamit hyvissä ajoin, on markkinointibudjetti helpompi kohdistaa tekemiseen oikeanlaisilla painotuksilla. Samalla pystyt näkemään, mihin kaikkeen käytettävissäsi oleva raha riittää ja onko sillä ylipäätänsä mahdollista saavuttaa halutut tulokset. 

Hyvä suunnitelma joustaa 

Markkinoinnin tulee tukea yrityksen strategisia painotuksia. Näin ollen on tärkeää tunnistaa tulevan vuoden tavoitteet, kohokohdat, lanseeraukset ja tapahtumat. Ehkäpä teille on avautumassa aivan uudenlainen kohderyhmä lähitulevaisuudessa tai aiempaa kehittyneemmän teknologian mahdollistama uusi tuote? Katse on tärkeää suunnata myös muuttuvaan maailmaan sekä vahvistuviin trendeihin ja ilmiöihin ympärillämme. Vaikka suunnitelmallisuus on onnistumisen edellytys markkinoinnissa, tulee vuosikellon antaa tilaa myös muuttuville tekijöille. 

Suunnitelmallisuudella katkeamaton tarinankerronta

Markkinoinnin johdonmukainen tekeminen sujuvoittaa markkinointitiimin päivittäistä työskentelyä. Vuosisuunnittelun avulla rakennat yrityksesi liiketoimintaa tukevat teemat ja sisällöt johdonmukaiseksi jatkumoksi. Suunnitelmallisuus auttaa koordinoimaan erityisesti monikanavaista tekemistä antaen tilan tarinanne kertomiselle yhdenmukaisesti kaikissa kanavissa.

Vuosisuunnittelu auttaa resurssoimaan

Markkinoinnin vuosisuunnitelma avaa sinulle ikkunan markkinointitiimisi päivittäiseen tekemiseen. Se auttaa sinua tuotannon resurssoinnissa, projektin hallinnasta tuotantoon. Vuosikellosta näet työt, jotka voitte hoitaa sisäisesti sekä ne osa-alueet, joissa tulette tarvitsemaan markkinoinnin yhteistyökumppanin apua.

Kääritään hihat ja ryhdytään suunnittelemaan!

Vuosisuunnitelma syntyy kokemuksemme mukaan parhaiten workshop-työskentelyn kautta, jossa asiantuntijat markkinoinnin eri osa-alueilta tuovat näkemyksensä yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi. Näin markkinoinnin toteuttamiseen liittyvät lukuisat tekemiset aikataulutuksineen saadaan kulkemaan käsi kädessä.

Johdonmukainen tekeminen tuo tuloksia. Yhdessä ideoimalla saamme luotua käsikirjoituksen sille tarinalle, jota haluat yrityksestäsi kerrottavan. Mikäli markkinointinne vuosisuunnittelu on vielä tekemättä, olemme apunanne. 

 

 

Laura Alho

Laura on sisältösuunnittelija, jolla on kokemusta markkinoinnin tehtävistä eri toimialoilla.

Laura Alho

Katso myös