Ohita navigaatio

8 vinkkiä erottuvan brändin rakentamiseen

Brändi luo mielikuvia ja tunteita, kasvattaa myyntiä ja asiakasuskollisuutta. Lue vinkit vahvan brändin rakentamiseen.

Brändi on mielikuvien luomista ja tunteiden herättämistä, mutta useimmiten sen tärkeimpiä tehtäviä ovat kuitenkin myynnin kasvattaminen ja asiakasuskollisuuden lisääminen. Brändi viestii yrityksesi arvoja sekä sisäisesti yrityksen työntekijöille että ulospäin nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille.

Blogiteksti on päivitetty lokakuussa 2023.

Vahvan brändin rakentaminen vaatii asiakkaiden odotusten ja mieltymysten ymmärtämistä. Yhteinen ymmärrys tavoitteista ja toimintatavoista auttaa myös henkilöstöä toimimaan brändiä tukevalla tavalla. Kun brändin kaikki osa-alueet ovat tasapainossa keskenään, brändin vahvistuminen tapahtuu luontevasti jokapäiväisessä työssä.


Tässä vinkkejä, joiden avulla onnistut brändin rakentamisessa:

1. Kiteytä brändin olemassaolon syy

Brändin rakentaminen lähtee sen ydinlupauksesta, brändisi kivijalasta. Pohdinnan tulee lähteä liikkeelle siitä, miksi brändi on olemassa. Ketä brändi palvelee? Mikä brändissä on erikoista ja miksi se olisi asiakkaiden ajan arvoista? Menestyvän brändin takana on aito halu puhutella oikeaa kohderyhmää relevantilla ja erottuvalla tavalla. Kiteyttämällä liiketoiminnan olemassaolon syyn tarkennat brändin identiteettiä ennen kaikkea asiakkaillesi, mutta myös itsellesi ja koko yritykselle. Tutustu hyväksi havaittuihin työkaluihin, jotka auttavat sinua brändityössä.

2. Panosta ensivaikutelmaan

Tavatessasi ihmisen ensi kertaa saatat tehdä hänestä lyhyessä ajassa pitkälle vietyjä johtopäätöksiä. Sama pätee asiakkaittesi kohtaamiseen yrityksesi kanssa. Ensivaikutelma on äärimmäisen tärkeä. Esimerkiksi verkkosivuille tullessaan asiakkaasi arvioi ensimmäisten sekuntien aikana kaikkea näkemäänsä ja kokemaansa.

Mielikuva yrityksestä on luotu silmänräpäyksessä ja asiakas on tehnyt tulkintansa siitä, onko yrityksesi sopiva hänen tarpeisiinsa. Olipa kohtaamispiste mikä tahansa – verkkosivu, sähköposti tai ihmisten välinen kohtaaminen – ensivaikutelman luomia huonoja assosiaatioita on vaikea myöhemmin karistaa. Onneksi myös hyvät kokemukset pysyvät myös tiukasti mielessä, ja ne keräävät herkästi lisää positiivisia kokemuksia ympärilleen. Lue inhimillisen brändin rakentamisesta.

3. Kirkasta yrityksen missio

Yrityksen tuote- tai palvelutarjooma on asia, jonka tulee olla asiakkaan saatavilla helposti pureskeltavassa muodossa. Tehtävä on suhteellisen helppo. Mutta millaisiin arvoihin asiakkaat kiinnittyvät heidän ostaessaan yrityksesi tuotteita? Millaisia kokemuksia tai ominaispiirteitä yritys kuvastaa?

Keinotekoisilla, päälle liimatuilla ajatuksilla on tapana paljastaa itse itsensä, joten kannattaa nojautua vain aitoihin teemoihin. Jos tehtävä tuntuu hankalalta lähestyä, missiota voi pohtia esimerkiksi niiden syiden kautta, jotka alunperin johtivat yrityksen perustamiseen. Tai olemalla läpinäkyvä siinä, millaisia asioita yritys pyrkii saavuttamaan pitkällä aikavälillä. Näytä arvot, joihin yrityksesi uskoo ja toimi niiden mukaan. Lue case brändin kirkastamisesta.

4. Viesti johdonmukaisesti

Viestinnän tarkoitus on tukea yrityksen identiteettiä ja liiketoimintaa. Siksi yrityksesi tavan viestiä itsestään tulee olla linjassa yrityksen edustamien ja tavoittelemien asioiden kanssa. Viestinnän tulee myös olla yhtenäistä kaikissa kohtaamispisteissä, aina tuotteiden kuvauksista asiakaspalveluun ja Facebook-mainoksesta uutiskirjeeseen saakka. Mitä saumattomammin ja eheämmin yritys viestii, sen muistettavampi ja uskottavampi se on asiakkaan silmissä.

Älä kuitenkaan unohda yrityksen persoonallisuutta. Yrityksen viestinnän sävyn tulee olla uniikki, sellainen joka kuvastaa yrityksen olemassaoloa ja arvoja muistettavalla tavalla. Kun brändi on selkeä, kirkas ja yksilöllinen, se tukee yrityksen liiketoimintaa kaikissa asiakaspolun vaiheissa. Lue lisää brändin kiteyttämisestä ja brändikäsikirjan laatimisesta.

5. Astu asiakkaan saappaisiin

Tämä on loistava keino saada vastauksia moniin brändiä koskeviin pohdintoihin. Onko yrityksesi miettinyt esimerkiksi sitä, millaisia tuntemuksia se haluaa asiakkailleen tuottaa? Mitä tunnetta yrityksesi palveluiden käyttäminen asiakkaassa vahvistaa? 

Yritys voi esimerkiksi vahvistaa asiakkaissaan tuntemuksia merkityksellisistä arvoista. Ekologisten tuotteiden käyttäminen saa asiakkaan tuntemaan itsensä vastuulliseksi, kun taas luksustuotteet voivat auttaa asiakasta viestimään itsestään vaikutusvaltaa ja menestystä. Asetu asiakkaan asemaan. Mieti miksi itse valitset juuri tiettyjen brändien tuotteita tai palveluita. Näin pääset lähemmäksi niitä asioita, mihin asiakkaat haluavat kiinnittyä ja millaisia asioita he haluavat itsestään korostaa. Lue miten saat selville mitä asiakkaasi ajattelevat.

6. Palvele asiakkaitasi sisällöillä

Sisältöjen maailmassa pärjää se, joka tarjoaa asiakkailleen oikeanlaista ja kiinnostavaa sisältöä oikeaan aikaan. Saat asiakkaat puolellesi olemalla opastava ja innostava sekä tarjoamalla käytännön vinkkejä ja inspiroivia sisältöjä. Kun asiakkaat kohtaavat  palvelevaa, ongelmia ratkaisevaa tai menestymään auttavaa sisältöä, kuten asiakastarinoita tai oppaita, tulevat he mielellään tiedon lähteelle uudestaan. Parhaassa tapauksessa he innostuvat niin, että suosittelevat yritystäsi eteenpäin.

Kuka tahansa voi olla hyvä sisällöntuottaja, kunhan sisältö on lukijalleen aidosti arvokasta ja tukee yrityksen olemassaolon syitä. Sisältöä ei tuoteta sisällön tuottamisen vuoksi, vaan sen tulee olla säännöllistä ja tavoitteellista toimintaa, joka tukee brändiä kaiken muun tekemisen tavoin. Katso vinkit sisältöjen suunnitteluun. Tutustu myös Blinkin sisältömarkkinointioppaaseen!

Lataa ilmainen opas

7. Osallista työntekijät

Etenkin pitkällä tähtäimellä on tärkeää, että yrityksen työntekijät toimivat brändin hyväksi jokapäiväisessä tekemisessä. Miksi? Koska ihmisen sanaan luotetaan huomattavasti enemmän kuin yritysten omaan viestintään! Jotta työntekijät voivat tehdä näin, tulee organisaation toiminnan tukea brändilupausten lunastamista, olla osa käytännön toimintaa.

Viesti työntekijöille millainen heidän roolinsa on kokonaisuuden kannalta: kaikki mitä he tekevät ja sanovat vaikuttaa siihen, miten brändi koetaan asiakkaiden silmin. Kun työntekijät kokevat oman roolinsa tärkeäksi, ovat he entistä sitoutuneempia ja pyrkivät aidosti työskentelemään yrityksen menestymisen hyväksi. Lue henkilöstön osallistamisesta yrityskulttuurin kehittämiseen.

8. Keskustele asiakkaidesi kanssa

On sanomattakin selvää, että yrityksesi menestyksen kannalta on tärkeää myös keskustella asiakkaiden kanssa. Asiakkailta saat toki arvokasta palautetta yrityksesi kehityskohdista ja parannat asiakasymmärrystäsi, mutta kommunikointi toimii myös toisin päin: kuuntelemalla ja keskustelemalla asiakkaidesi kanssa pystyt viestimään brändisi arvoa asiakkaiden suuntaan. Asiakas kokee tulleensa kuulluksi, ymmärretyksi ja huomioiduksi, ja samalla näytät omalla toiminnallasi, millaisia asioita yrityksesi edustaa. Onnistuneen kommunikoinnin lopputuloksena on molemminpuolinen luottamuksen tunne. Lue case asiakasymmärryksen syventämisestä.

Älä ota taukoja brändityöskentelystä, sillä sitä rakennetaan jatkuvasti. Timantiksi hioutunut brändi on osa järjestelmällistä ja jokapäiväistä liiketoiminnan kehittämistä. Mikäli haluat syväsukelluksen brändin rakentamiseen, tutustu aiheeseen kattavassa oppaassammemitä brändi oikeastaan on ja miten sellaisen voi rakentaa ja pitää yllä?

Haluatko vaihtaa ajatuksia brändin kehittämisestä?

Timo Vennonen

Timo hallitsee markkinoinnin ja viestinnän strategisen suunnittelun ideoinnista toteutukseen saakka.

Timo Vennonen

Katso myös