Ohita navigaatio

Verkkosivujen auditointi auttaa, kun tuloksia ei tule

Blogikuvitus_verkkosivujen-auditiointi-02

Tuovatko verkkosivusi haluttuja tuloksia? Verkkosivujen auditointi auttaa sinua tunnistamaan ja priorisoimaan sekä isoja että pieniä kehityskohteita.

Millaiset ovat hyvät verkkosivut?

Houkutteleva ja hyvin toimiva verkkosivusto on tätä päivää. Jos mutu tai mittarit kertovat, että kaikki ei ole verkkosivuilla kunnossa, tartu toimeen. Asiakkaita ja muita kohderyhmiä palveleva ja tuloksia tuova sivusto edellyttää jatkuvaa kehittämistä. 

Kehitystyötä voi tehdä monella tavalla. Tärkeintä on, että tunnistat kehityskohteet dataan ja hyviin käytäntöihin perustuen. Silloin voit keskittyä pelkän kosmetiikan sijaan palvelun parantamiseen ja yrityksesi tavoitteiden saavuttamiseen. 

Auditointi nostaa verkkosivuston kehitystarpeet esiin

Verkkopalvelun auditoinnissa sivuston toimivuutta ja laatua arvioidaan tavoitteisiin nähden. Kovia tavoitteita voivat olla esimerkiksi sivustokäyntien, uusien kontaktien ja liidien määrä. Näihin päästäksesi sivustosi on oltava helposti löydettävä, helppokäyttöinen ja sisällöltään kohderyhmille relevantti.

Tavalliset verkkosivuston mittarit:

 • Verkkosivuliikenteen määrä ja lähteet 
 • Uusien kontaktien määrä ja laatu (halutut kohderyhmät)
 • Uusien liidien määrä ja laatu (haluttu asiakasprofiili) 
 • Kontaktien, liidien ja asiakkaiden sitoutuminen (sivustokäynnit, konversiot)
 • Hakukoneoptimointi (avainsanojen toimivuus)
 • Sivustolla viihtyminen ja liikkuminen (sivujen katseluaika, poistumisprosentti)
 • Tärkeimpien sivujen ja sisältöjen kiinnostavuus

Kehitätkö verkkosivuja paikkaa ja parsi -menetelmällä?

Usein yrityksen verkkosivuja täydennetään ja parannellaan tarpeen mukaan ja ilman kovin tarkkaa suunnitelmaa. Omien havaintojen ja seuraamiesi tulosten lisäksi saat kenties kehitystoiveita kollegoilta ja asiakkailta. Tämä kaikki on arvokasta tietoa, joka kannattaa valjastaa hyötykäyttöön. 

Jos tämä tuntuu tutulta, tilanne on melko hyvä – paljon parempi kuin täysin staattisen verkkosivuston tarjoajalla. Paikkaa paikan päälle laitettaessa lopputulos voi kuitenkin ajan oloon näyttää sekavalta ja tulokset jäädä tavoitteista. 

Samalla sivustolle kertyy teknistä velkaa, jos asiat ratkaistaan helposti ja lyhyellä tähtäimellä eikä valita pitkällä tähtäimellä parhaiten soveltuvaa ratkaisua. Teknisen velan kiinni kurominen tarkoittaa ylimääräistä työtä. Pieni ryhtiliike silloin tällöin on siis paikallaan.

Tyypillisiä verkkosivuston ja verkkopalvelun kehityskohteita:

 • Kohderyhmiä palveleva ulkoasu ja navigointi
 • Tekninen toimivuus (nopeus, tietoturva, responsiivisuus)
 • Kohderyhmiä puhuttelevat, helposti löytyvät ja luettavat sisällöt
 • Sisältöjen personointi
 • Kontaktien ja liidien hankinta ja lämmittäminen
 • Hakukoneoptimointi (tekninen ja sisällöllinen)
 • Sähköpostimarkkinointi
 • Hakukonemainonta
 • Sosiaalisen median hyödyntäminen 

Jos verkkosivustoalustaksi on valittu HubSpot, esimerkiksi somemainontaa voidaan kohdistaa verkkosivujen katseluiden perusteella. Esimerkiksi yrityksesi palveluun liittyvää blogia lukenut henkilö näkee samasta aiheesta yrityksesi mainoksen Facebookissa.

Lue lisää digitaalisen markkinoinnin mahdollisuuksista

Julkishallinnon, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postin verkkopalveluiden sivustot täytyy auditoida ja toteuttaa EU:n saavutettavuusdirektiivin (Web Content Accessibility Guidelines eli WCAG-standardi) mukaisesti. 

Auditoi verkkosivut, priorisoi kehitystarpeet ja toteuta ne

Sivuston kehitys kannattaa aloittaa verkkosivujen auditoinnilla. Systemaattinen auditointi auttaa asiakaslähtöisten ja tuloksellisten kehitystoimenpiteiden tunnistamisessa ja priorisoimisessa. 

Kun teetät verkkosivuston auditoinnin alan ammattilaisella, saat halutessasi myös arvion muiden digitaalisten palveluidesi toimivuudesta. Näitä ovat mm. sosiaalinen media, yrityksesi tarjoamat digitaaliset työkalut kuten botit, testit ja laskurit sekä myyntimateriaalit, 

Saat perustellun toimintasuunnitelman, jolla verkkopalvelusi pysyy kiinnostavana, palvelevana ja ajan tasalla.

Auditointi ennen uudistusta

Joskus vanhentunut verkkosivusto kannattaa uudistaa kokonaan. Silloinkin nykyinen sivusto kannattaa auditoida ennen uuden sivuston suunnittelua. Näin tunnistat ne sivuston osat ja sisällöt, jotka kannattaa siirtää tai muokata uuteen ympäristöön sopiviksi. Kaikkea ei välttämättä tarvitse tehdä alusta asti uusiksi.

Verkkosivuston auditointi tarjoaa myös ideoita uuden sivuston tärkeimpien ominaisuuksien tunnistamiseen. Ketä sivusto tulee palvelemaan ja miten? Se on hyvä lähtökohta, jos haluat rakentaa uudet verkkosivut jatkuvan kehityksen menetelmällä (joka tunnetaan myös nimellä Growth Driven Design, GDD). Tällä toimintatavalla varmistat, että sivustoa kehitetään jatkuvasti ja systemaattisesti faktoihin perustuen.

Mitä verkkosivujen auditointi sisältää?

Auditointi voi kuulostaa hankalalta ja kalliilta. Voit auditoida verkkosivusi myös itse, mutta muista että olet sisäpiiriläinen. Ulkopuolelta katsottuna sivustoa ja sen kehitystarpeita arvioidaan objektiivisesti – samaan tapaan kuin asiakkaasi arvioivat verkkopalveluitasi. 

Blinkin tekemä verkkosivuston auditointi voi sisältää esimerkiksi:

 • Vertailu kilpailijoiden verkkosivujen kanssa
 • Verkkosivuston analytiikka: sisältöjen, käytettävyyden ja hakukoneoptimoinnin analyysi 
 • Verkkosivuston tekninen auditointi
 • Kohderyhmien palvelun analyysi (liidien hankinta, lämmitys ja asiakaspalvelu)
 • Hakukonemainonnan analyysi
 • Priorisoidut kehitysehdotukset 

Kun maksat ammattilaiselle verkkosivuston auditoinnista, saat huolella analysoituja ja priorisoituja ehdotuksia sivuston kehittämiseen. Samalla laajennat omaa ja koko yrityksen ymmärrystä nykyaikaisten, jatkuvasti kehittyvien verkkopalveluiden mahdollisuuksista.

Auditoinnin hinta riippuu verkkosivustosi laajuudesta. Se on joka tapauksessa hyötyynsä nähden pieni kustannus. Lisäksi päätös siitä, mitkä suositukset yrityksesi lopulta toteuttaa on edelleen sinulla. 

Tämä blogi on julkaistu ensimmäisen kerran lokakuussa 2020 ja päivitetty keväällä 2023.

 

Terhi Bergius

Terhi ideoi ja kirjoittaa sisältöjä, jotka tuottavat arvoa sekä asiakkaille että heidän kohderyhmilleen. Hän on kokenut inbound-markkinoija, joka ei pelkää tarttua haastavaankaan aiheeseen.

Terhi Bergius

Katso myös