Ohita navigaatio
Luovat konseptit

Yrityksen brändin rakentaminen ja yrityksen identiteetti

Luovat_konseptit_alasivu

Olemme brändiuudistuksen ammattilaisia. Määrittelemme brändistrategian avulla yrityksesi identiteetin erottuvaksi, liiketoimintaa tukevaksi kokonaisuudeksi, joka näyttää ja kuulostaa samalta kaikissa kanavissa. Brändin rakentaminen aloitetaan lähtötilanteen määrityksellä, jonka jälkeen kiteytetään brändin ydin – viesti ja visuaalinen ilme, jotka heijastavat yrityksen arvoja ja kasvustrategian tavoitteita.

Vahva brändi ei synny sattumalta

Brändin kehitys on tietoista ja syvällistä työtä, joka kulminoi yhteen kaikki brändin osa-alueet. Yhtenäisessä brändissä kaikki kohtaamispisteet kuten brändin tarkoitus, tarina, asiakaskohtaamiset, brändin äänensävy ja visuaalisuus noudattavat samaa linjaa. Panostamalla brändin merkityksellisyyteen sekä tähän liittyviin tuote-, palvelu- ja yritysidentiteetteihin annat yrityksesi liiketoiminnalle vahvan tuen.

 1. Brändin avulla vaikutat yrityksen maineeseen

 2. Vahva brändi luo muistijäljen ja erottaa yrityksesi kilpailijoista

 3. Rakenna ja kirkasta yrityksen brändi kestävän brändityön avulla

Mikä on yrityksen brändi ja miksi sillä on väliä?

Brändi on vastaanottajan päässä muodostuva mielikuva yrityksestäsi. Brändissä yhdistyvät kaikki yritykseesi liittyvät odotukset, kokemukset ja tarinat – olivat ne millaisia hyvänsä. Se on yrityksen tunnusmerkki, jonka tarkoitus on erottua kilpailijoista sekä luoda oikeanlaisia mielikuvia yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista.

Koska yrityksen brändi muodostuu asiakkaan mielessä joka tapauksessa, kannattaa yrityksen tietoisesti pyrkiä rakentamaan tätä mielikuvaa oikeaan suuntaan. Hyvin rakennettu brändi myös houkuttelee asiakkaita ja lisää luottamusta yritystä kohtaan.

Brändin rakentaminen ja ylläpitäminen ovat tärkeä osa yrityksen markkinointia ja liiketoiminnan kasvustrategiaa. Yrityksen brändistrategian tulisikin johdonmukaisesti heijastaa yrityksen tavoitteita ja arvoja kaikessa yrityksen toiminnassa ja viestinnässä.

hero_original

Vahvan brändin ansiosta vastaanottaja uskaltaa tai haluaa valita juuri kyseisen brändin, on valmis maksamaan siitä ekstraa ja haluaa kertoa siitä eteenpäin. Toimiva brändi ohjaa koko yrityksen toimintaa ja jalkautuu yksittäisten väittämien sijaan kaikkeen tekemiseen mainonnasta palvelukohtaamisiin ja yrityskulttuurista huhupuheisiin saakka.

Näin brändi näkyy yrityksesi liiketoiminnassa:

 • Auttaa asiakasta huomaamaan yrityksen kilpailuedut ja tälle tuotetun lisäarvon

 • Erottaa yrityksen edukseen kilpailijoista

 • Vähentää ennakkoluuloja ja madaltaa asiakkaan ostokynnystä

 • Tuo yritykselle tunnettuutta

 • Ohjaa koko yrityksen toimintaa ja kasvustrategiaa

 • Näkyy kaikissa kohtaamispisteissä – mainonnasta asiakastapaamisiin 

Miksi yritykseni tarvitsee brändikäsikirjan?

Brändikäsikirja sisältää ohjeet ja suuntaviivat yrityksen brändin käytöstä ja visuaalisesta ilmeestä. Sen noudattaminen varmistaa brändin yhtenäisyyden ja johdonmukaisen käytön. Näin brändi kuulostaa ja näyttää samalta kaikissa kanavissa; markkinointimateriaaleissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, toimitiloissa ja sisäisessä viestinnässä.

Brändikäsikirjassa määritellään usein myös brändin arvot ja tavoitteet sekä brändin tarina. Se on tärkeä dokumentti, jonka luomiseen kannattaa käyttää aikaa. Hyvin toteutettu brändikäsikirja auttaa myös uusia ja vanhoja työntekijöitä ymmärtämään paremmin yrityksen liiketoiminnan tavoitteita ja brändin toteutustapoja.

miksi_yritykseni_tarvitsee_brandikasikirjan_

Yrityksen brändin rakentaminen lähtee brändistrategiasta

Brändistrategia määrittelee miten yrityksen brändi rakennetaan ja miten sitä hallitaan. Brändistrategian tavoitteena on luoda vahva ja yhtenäinen brändi, joka erottuu kilpailijoista ja puhuttelee kohdeyleisöä. Se on myös tärkeä osa yrityksen kokonaissuunnitelmaa ja kasvustrategiaa.

Brändistrategian kehittäminen aloitetaan aina markkinatutkimuksen tekemisellä ja lähtötilanteen selvittämisellä. Tämän jälkeen määritellään brändin ydin, brändiviestintä ja uudistetun brändin lanseeraus. Brändityö ei lopu julkistamiseen – jatkuva seuranta ja mittaaminen auttavat pitämään brändistrategian muuttuvan markkinan aalloilla ja yrityksen tavoitteiden perässä.

Blink_brandin-rakentaminen-alkaa_kuvitus_1200x900px
Menestyssuunnitelma

Miten yrityksen brändistrategia rakennetaan? 

Brändistrategian suunnittelu vaatii syvällistä tuntemusta yrityksen kohderyhmistä, kilpailijakentästä ja yrityksen tavoitteista. Näitä ei kuitenkaan tarvitse miettiä yksin – käymme ne kaikki läpi brändin menestyssuunitelmaa laadittaessa. Autamme yritystäsi rakentamaan menestyvän ja vahvan brändin kommunikaatiostrategian avulla, jotta se tukee mahdollisimman hyvin yrityksesi kestävää kasvua.

Blinkin tilannekuva-workshop ja brändin menestyssuunnitelma

1. Tilannekuva

Yrityksen brändistrategian määritys alkaa yrityksen avainhenkilöiden ja suunnittelijoiden kesken järjestettävällä workshopilla, jossa määritellään olemassa olevan tiedon varassa:

Lähtötilanne. Miten yrityksen kohderyhmät, visio, missio, kulttuuri ja arvot on määritelty? Entä miten niitä mitataan?

Kilpailija-analyysi. Mitkä ovat yrityksen heikkoudet, vahvuudet, uhat ja mahdollisuudet suhteessa kilpailijoihin?

Positiointi. Miten brändi asemoituu kohdeyleisön mielessä suhteessa kilpailijoihin?

Differoitumismahdollisuuksien kartoitus. Mitä mahdollisia erilaistumisen ja erottumisen tapoja brändillä  on olemassa?

Tiedon rikastaminen tutkimusten avulla. Jos yrityksen ja brändin tilannekuva ei ole varmuudella tiedossa, voidaan tietämystä rikastaa esimerkiksi ostajapersoonien ja ostopolkujen avulla.

2. Brändin menestyssuunnitelma

Lähtötilanteen selvittämisen jälkeen kokeneet suunnittelijamme konseptoivat yritykselle kestävän menestyssuunnitelman. Kiteytämme brändille arvolupauksen ja argumentaation suhteessa kilpailijoihin. Laadimme menestyksekkään brändistrategian, jonka pohjalta brändin identiteettiä voidaan lähteä kehittämään eteenpäin.

3. Brändin identiteetti

Menestyssuunnitelman pohjalta suunnitellaan brändin identiteetti – miltä se näyttää ja kuulostaa asiakkaille. Identiteetin suunnitteluun voi kuulua esimerkiksi brändin tonaliteetti, kuvakieli, grafiikka, värimaailma, typografia ja nimisuunnittelu.

4. Brändin käyttäytyminen – Asiakkaan kohtaamispisteet

Brändiä eletään todeksi kaikissa niissä kohtaamisissa, joissa se on tavalla tai toisella läsnä. Brändin käyttäytymisen määritys voi pitää sisällään esimerkiksi:

 • Kriittiset kohtaamispisteet
 • Viestintä ja markkinointiviestintä
 • Sisältömarkkinointi
 • Tapahtumat
 • Ostetut mediat, omistetut ja ansaitut mediat

Lopuksi laadimme brändille tarvittavat markkinointiviestinnän, sisältömarkkinoinnin, mainonnan ja myynnin toimenpidesuunnitelmat. Brändin kehitys voi olla myös osa laajempaa kokonaisuutta, esimerkiksi verkkosivuprojektin toteutusta.

5. Analytiikka ja mittarit

Jotta toimenpiteiden vaikuttavuutta esimerkiksi myyntiin on mahdollista arvioida, on brändiuudistuksen yhteydessä myös määriteltävä ne mittarit ja mittaustavat, joiden avulla brändin onnistumista on mahdollista arvioida. Autamme luomaan yritykselle tärkeimmät avainmittarit, mittaustavat ja analytiikan työkalut.

Brändiuudistuksen 6 hyötyä

Yrityksen brändin ja identiteetin uudistaminen voi olla iso päätös – se vaatii paljon työtä ja omistautumista uudelle. Uudistetun brändin hyödyt kuitenkin jyräävät mahdollisten ennakkoluulojen yli.

 1. Brändi näyttää ja kuulostaa samalta kaikissa kanavissa

 2. Yrityksesi pysyy vetovoimaisena

 3. Yritys, tuotteet ja palvelut ovat tunnistettavampia

 4. Kilpailuetusi kasvaa – erotut muista yrityksistä

 5. Voit laajentaa uusille markkinoille

 6. Vahva brändi sitouttaa ja motivoi henkilöstöä 

Katso myös

 • Mainonta ja markkinointiviestintä

  Mainonta ja markkinointiviestintä

  Markkinointiviestintä on yrityksen käyttämä tapa viestiä tuotteistaan tai palveluistaan kohderyhmilleen tehokkaalla tavalla.
 • Sisällöntuotanto

  Sisällöntuotanto

  Sisällöntuotanto on olennainen osa markkinointia ja yrityksen brändin rakentamista. Se tarjoaa asiakkaille arvokasta tietoa eri sisältöformaateissa.
Kaipaako brändisi kirkastusta?

Ota yhteyttä tai varaa aika kalenteristani

Antti Tolonen Toimitusjohtaja antti@blinkhelsinki.fi 050 348 0347