Ohita navigaatio

Vinkit markkinointibudjetin laadun tarkistamiseen

Markkinointibudjetti - neljä vinkkiä

Markkinoinnin budjetti tulevalle vuodelle on jo taputeltu valmiiksi, eikö vain? Vaikka työ olisikin kesken, tee budjetillesi laatutarkistus. Viimeistelyn jälkeen voit valmistautua hyvällä omallatunnolla sekä toteuttamaan että säätämään suunnitelmaasi tarpeen mukaan. Ovathan nämä neljä asiaa kunnossa?

1. Kuluneen vuoden markkinoinnin analyysi

Onko markkinointibudjettisi viimeksi tekemäsi budjetin kopio?

Se voi toimia, jos kaikki onnistui täydellisesti. Jos paremminkin olisi voinut mennä, vuoden mittaan tulleet onnistumiset ja epäonnistumiset kannattaa dokumentoida ja analysoida ennen uusien tavoitteiden ja toimenpiteiden vahvistamista.
 • Onnistumiset – miten voit hyödyntää toimivia ratkaisuja ensi vuonna?
 • Epäonnistumiset – mitä kannattaa tehdä toisin?
 • Kehityksen suunta ja nopeus – mitkä asiat (esimerkiksi ostokäyttäytyminen) muuttuvat ja miten ne vaikuttavat tuleviin suunnitelmiin?
Kyseessä on eräänlainen markkinoinnin tilinpäätös, jonka avulla näet missä mato makasi ja mitä se maksoi. Sen avulla voit välttää tuloksia tuottamattomien markkinointi-investointien toistamisen.

Jos mittarit ja analytiikkamalli ovat vielä to do -listalla, tutustu aiheeseen >>

2. Markkinoinnin tavoitteet ja mittarit

Onko markkinointibudjettisi painotettu sen mukaan, mitä yrityksesi markkinoinnilla tavoittelee?

Markkinoinnin tavoitteisiin kuuluvat myös myynnin kanssa sovitut numeeriset tavoitteet, esimerkiksi myynnille siirtyvien liidien määrä. Näin voit sekä perustella markkinointi-investointisi että todentaa saavutetut tulokset.

Miten markkinointibudjettisi jakautuu seuraavien tavoitteiden kesken:
 • Kannattavuuden kasvattaminen
 • Uusien asiakkuuksien hankkiminen
 • Brändin vahvistaminen
 • Asiakasuskollisuuden lisääminen

Konkreettiset tavoitteet, mittarit ja toteutussuunnitelma auttavat keskittämään markkinoinnin budjetin ja muut resurssit niihin toimenpiteisiin, joilla halutut tulokset on mahdollista saavuttaa. Selkeää suunnitelmaa on myös helppo viilata vuoden aikana parempaan asentoon, kun käytössä on faktaa siitä mitkä toimenpiteet tuottavat parhaat tulokset.

Jos kaipaat apua markkinoinnin painopisteiden määrittelyyn, lue lisää >>

3. Markkinoinnin kohdistaminen

Otitko markkinointisuunnitelmassa ja -budjetissa huomioon kaikki ostopolun vaiheet ja määrittelit niille mitattavat tavoitteet? On tärkeää, että yrityksesi pystyy tarjoamaan oikeaa sisältöä oikeassa ostopolun vaiheessa ja kuljettamaan asiakasta eteenpäin.
 • Tietoisuus – henkilö tunnistaa jonkun tarpeen ja ryhtyy toimenpiteisiin sen ratkaisemiseksi: Herätä hänen kiinnostuksensa mm. verkkosivujen ja blogien optimoidulla sisällöllä sekä hakukone- ja sosiaalisen median mainonnalla.
 • Kartoitus ja vertailu – henkilö kartoittaa ja vertailee tarjolla olevia ratkaisuja: Vahvista hänen kiinnostustaan ja konvertoitumistaan mm. asiakastarinoilla, oppailla, webinaareilla, uutiskirjesisällöillä sekä sosiaalisen median sisällöillä.
 • Ostaminen – henkilö on valmis tekemään ostopäätöksen: Vakuuta hänet ostamaan/ottamaan yhteyttä myyntiin tarjoamalla mm. asiantuntijan vinkit -sisältöjä, tuotekuvauksia ja -vertailuja, henkilökohtaista palvelua chatissä sekä myynnin aktiivista opastusta sosiaalisen median kanavissa.
 • Asiakaskokemus – henkilö on ostanut tuotteen tai palvelun ja ottaa sen käyttöön: Vahvista hyvää asiakaskokemusta mm. asiakastutkimusten ja jälkimarkkinoinnin avulla sekä rakenna yhteisöllisyyttä asiakkaiden ja brändisi välille.

Tavoitteet ja kohdeyleisöt ratkaisevat, mihin markkinoinnin keinoihin yrityksesi kannattaa panostaa. Kohdeyleisöjen tarpeisiin pureutuvien ostajapersoonien sekä ostopoluilla tarvittavien kohtaamispisteiden määrittely ovat suunnittelun perusta. Niitä hyödyntäen voit toteuttaa asiakaslähtöisen inbound-markkinoinnin periaatteita: tarjota kohderyhmälle relevanttia sisältöä ostopolulla etenemisen kannalta oikeaan aikaan ja oikeissa kanavissa.

Tutustu ostajapersoonien ja ostopolkujen määrittelyyn >>

4. Markkinointitulosten analysointi ja optimointi

Varasitko markkinointibudjetissasi resursseja tulosten seurantaan ja korjaaviin toimenpiteisiin?

Avainasemassa ovat nykyaikaiset markkinointi- ja raportointityökalut, jotka mahdollistavat tehokkaan seurannan. Näin sinulle jää tulosten koostamisen sijaan aikaa niiden analysointiin ja toimenpiteiden optimointiin.
 • Työkalut tulosten seurantaan
 • Tulosten säännöllinen analysointi
 • Korjaavat toimenpiteet

Konkreettiset mittarit ja niiden jatkuva seuraaminen mahdollistavat korjausliikkeet, jotka ohjaavat markkinoinnin toimenpiteitä ja budjetin käyttöä kannattavampaan suuntaan. Numeroista kannattaa inspiroitua, sillä ilman niiden avulla tehtyjä johtopäätöksiä mahdolliset suunnanmuutokset eivät perustu faktoihin.

Markkinoinnin tulokset syntyvät usein pienellä viiveellä. Siksi seurannassa tarvitaan myös pitkäjänteisyyttä ja oletusten testaamista. Toisaalta digitaalinen markkinointi mahdollistaa nopeat muutokset ja korjausliikkeet.

Ota yhteyttä, kun kaipaat apua markkinointisuunnitelmasi tai -budjettisi hiomiseen!

Tämä blogi on julkaistu alun perin joulukuussa 2020 ja sen sisältöä on päivitetty lokakuussa 2021.

Terhi Bergius

Terhi ideoi ja kirjoittaa sisältöjä, jotka tuottavat arvoa sekä asiakkaille että heidän kohderyhmilleen. Hän on kokenut inbound-markkinoija, joka ei pelkää tarttua haastavaankaan aiheeseen.

Terhi Bergius

Katso myös