Ohita navigaatio

Vinkit markkinointibudjetin laadun tarkistamiseen

blink_markkinointibudjetti_blogi_1600x750

Onko ensi vuoden markkinointibudjettisi jo hienosäätöä vaille valmis? Tee budjetillesi laadun tarkistus ja tiedät, ovatko nämä neljä tärkeää asiaa kunnossa. Jos työ on vielä kesken, käytä vinkit hyödyksi budjettisi optimoimiseksi. Viimeistelyn jälkeen voit valmistautua hyvällä omallatunnolla toteuttamaan ja muuttamaan suunnitelmaasi tarpeen mukaan. 

1. Kuluneen vuoden markkinoinnin analyysi

Onko markkinointibudjettisi kuluvaksi vuodeksi tekemäsi budjetin kopio? 

Se voi toimia, jos kaikki onnistui täydellisesti eikä mikään markkinoinnin tavoitteisiin vaikuttava osatekijä muutu ensi vuoden aikana. Jos paremminkin olisi voinut mennä, vuoden mittaan tulleet onnistumiset ja epäonnistumiset kannattaa dokumentoida ja analysoida ennen uusien tavoitteiden ja toimenpiteiden vahvistamista. Analysoi siis ensin kuluneelle vuodelle määriteltyjen avainmittareiden tulokset ja ennakoi näkyvissä olevat muutokset.
 • Onnistumiset – miten voit hyödyntää toimivia ratkaisuja ensi vuonna?
 • Epäonnistumiset – mitä opit ja miten vältät vastaavan tilanteen tulevaisuudessa?
 • Kehityksen suunta ja nopeus – mitkä asiat (esimerkiksi ostokäyttäytyminen ja kilpailutilanne) muuttuvat ja miten ne vaikuttavat suunnitelmiisi?
Kyseessä on eräänlainen markkinoinnin tilinpäätös, jonka avulla näet mitä tuloksia sait ja mitä niistä maksoit. Samalla voit torjua tuloksettomien markkinointi-investointien toistamisen. Muutoksiin kannattaa varautua budjetin joustavuudella. Esimerkiksi niin, että tarkennat toimenpiteitä sitä mukaa kun näet mikä ensi vuonna toimii ja mikä ei.

2. Markkinoinnin tavoitteet ja mittarit

Onko markkinointibudjettisi painotettu sen mukaan, mitä yrityksesi markkinoinnilla tavoittelee? 

Markkinoinnin tavoitteisiin kuuluvat myös myynnin kanssa sovitut numeeriset tavoitteet, esimerkiksi myynnille siirtyvien liidien määrä. Näin voit sekä perustella markkinointi-investointisi että todentaa saavutetut tulokset.

Mieti myös, mihin tavoitteisiin panostatte ensi vuonna eniten ja mikä voi jäädä vähemmälle. Miten markkinointibudjettisi ja toimenpiteesi jakautuvat seuraavien tavoitteiden kesken:
 • Kannattavuuden kasvattaminen
 • Uusien asiakkuuksien hankkiminen
 • Brändin vahvistaminen
 • Asiakasuskollisuuden lisääminen

Konkreettiset tavoitteet, mittarit ja toteutussuunnitelma auttavat keskittämään markkinoinnin budjetin ja muut resurssit niihin toimenpiteisiin, joilla halutut tulokset on mahdollista saavuttaa. Selkeää suunnitelmaa on myös helppo viilata vuoden aikana parempaan asentoon, kun käytössä on faktaa siitä mitkä toimenpiteet tuottavat parhaat tulokset. 

3. Markkinoinnin kohdistaminen

Miten eri ostajapersoonien tärkeys painottuu markkinointibudjetissasi? Otithan suunnitelmassa ja budjetissa huomioon myös ostopolkujen eri vaiheet ja määrittelit niille mitattavat tavoitteet? On tärkeää, että yrityksesi pystyy tarjoamaan kullekin ostajapersoonalle oikeaa sisältöä oikeassa ostopolun vaiheessa ja kuljettamaan näin häntä eteenpäin kohti ostopäätöstä. 
 • Tietoisuus – henkilö tunnistaa jonkun tarpeen ja ryhtyy toimenpiteisiin sen ratkaisemiseksi: Herätä hänen kiinnostuksensa mm. verkkosivujen ja blogien optimoidulla sisällöllä sekä hakukone- ja sosiaalisen median mainonnalla.
 • Kartoitus ja vertailu – henkilö kartoittaa ja vertailee tarjolla olevia ratkaisuja: Vahvista hänen kiinnostustaan ja konvertoitumistaan mm. asiakastarinoilla, oppailla, webinaareilla, uutiskirjesisällöillä sekä sosiaalisen median sisällöillä.
 • Ostaminen – henkilö on valmis tekemään ostopäätöksen: Vakuuta hänet ostamaan/ottamaan yhteyttä myyntiin tarjoamalla mm. asiantuntijan vinkit -sisältöjä, tuotekuvauksia ja -vertailuja, henkilökohtaista palvelua chatissä sekä myynnin aktiivista opastusta sosiaalisen median kanavissa.
 • Asiakaskokemus – henkilö on ostanut tuotteen tai palvelun ja ottaa sen käyttöön: Vahvista hyvää asiakaskokemusta mm. asiakastutkimusten ja jälkimarkkinoinnin avulla sekä rakenna yhteisöllisyyttä asiakkaiden ja brändisi välille.

Ostajapersoonakohtaiset tavoitteet ratkaisevat, mihin markkinoinnin keinoihin yrityksesi kannattaa panostaa. Ostajapersoonien tarpeiden ja ostopoluilla tarvittavien kohtaamispisteiden määrittely ovat suunnittelun perusta. Niitä hyödyntäen voit toteuttaa asiakaslähtöisen inbound-markkinoinnin periaatteita: tarjota ostajapersoonillesi relevanttia sisältöä ostopolulla etenemisen kannalta oikeaan aikaan ja oikeissa kanavissa. 

4. Markkinointitulosten analysointi ja optimointi

Varasitko markkinointibudjetissasi resursseja tulosten seurantaan ja korjaaviin toimenpiteisiin? 

Avainasemassa ovat nykyaikaiset markkinointi- ja raportointityökalut, jotka mahdollistavat tehokkaan seurannan. Näin sinulle jää tulosten koostamisen sijaan aikaa niiden analysointiin ja toimenpiteiden optimointiin. 
 • Työkalut tulosten seurantaan
 • Tulosten säännöllinen analysointi
 • Korjaavat toimenpiteet

Konkreettiset mittarit ja niiden jatkuva seuraaminen mahdollistavat korjausliikkeet, jotka ohjaavat markkinoinnin toimenpiteitä ja budjetin käyttöä kannattavampaan suuntaan. Numeroista kannattaa inspiroitua, sillä ilman niiden avulla tehtyjä johtopäätöksiä mahdolliset suunnanmuutokset eivät perustu faktoihin. 

Markkinoinnin tulokset syntyvät usein pienellä viiveellä. Siksi seurannassa tarvitaan myös pitkäjänteisyyttä ja oletusten testaamista. Toisaalta digitaalinen markkinointi mahdollistaa nopeat muutokset ja korjausliikkeet. 

Perehdy markkinoinnin matematiikkaan

Tiedätkö, miten verkkosivujesi kävijämäärän ja konversioprosentin kasvattaminen vaikuttavat yrityksesi myynnin kasvuun?

inbound-markkinoinnin-laskuri_cta_background

Tämä blogi on julkaistu alun perin joulukuussa 2020 ja sen sisältöä on päivitetty lokakuussa 2023.

Terhi Bergius

Terhi ideoi ja kirjoittaa sisältöjä, jotka tuottavat arvoa sekä asiakkaille että heidän kohderyhmilleen. Hän on kokenut inbound-markkinoija, joka ei pelkää tarttua haastavaankaan aiheeseen.

Terhi Bergius

Katso myös