Ohita navigaatio

Growth-Driven Design — miten luoda verkkosivusto, joka tekee sen mitä pitääkin?

Blink-GDD-Blogi-230803

Verkkosivuston uudistaminen on tärkeä investointi. Varmista, että se tehdään oikein.

Verkkosivustoja rakennetaan monella tavalla. Yksi faceliftaa visua ja lisää gadgetin alakulmaan ja toisen yläkulmaan, toinen keksii pyörän kokonaan uusiksi, kolmas tekee saman sivuston uudestaan, samalla tavalla kuin aiemminkin. Näille on kuitenkin olemassa ketterämpi vaihtoehto.

Growth-Driven Design (kavereiden kesken GDD tai ketterän kehityksen malli) on menetelmä, jossa verkkosivustoa päivitetään ja parannetaan dataohjatusti jatkuvasti oppien. Se mahdollistaa dynaamisen, tarkoitustaan vastaavan ja tarpeen ohjaamana mukautuvan sivuston rakentamisen. Kun verkkosivusto palvelee tarkoitustaan, elää muutosten mukana ja mahdollistaa sille asetetut tavoitteet, kuten vaikka trafiikin kasvattamisen hakukoneoptimoidun sisältöstrategian kautta, liidikonversion tehostamisen tai sitouttamisen dataohjatusti, ei sivustoa tarvitse rakentaa aina uudestaan muutaman vuoden välein.

Miten Growth-Driven Design -menetelmä toimii?

Nettisivujen ketterä kehitys tapahtuu kolmessa vaiheessa. Ensin tehdään strategiset peruslinjaukset, joissa pohditaan tarkkaan verkkosivujen tarkoitusta, niiden kohdeyleisöä ja roolia asiakaspolulla. Strategian perusteella rakennetaan ensimmäinen versio sivustosta, eli ns. launch pad, joka sisältää kaikki tärkeät ja olennaiset sisällöt ja toiminnallisuudet. Ideana on julkaista sivusto mahdollisimman pian, jotta sen eri elementtien toimivuutta voidaan todentaa käytännössä. Vasta käytäntö osoittaa, miten hyvin eri sisällöt ja toiminnallisuudet palvelevat tarkoitustaan todellisessa käyttökontekstissaan.

Kolmas vaihe keskittyy sivuston kehittämiseen: jatkuvaan paranteluun, testaukseen ja dataan perustuvaan jatkokehitykseen. Yksinkertaista, eikö?

GDD-vaiheet

Ketterällä kehityksellä verkkosivustosi joustaa ja kasvaa yrityksen mukana jatkuvasti ilman suuritöistä ja kallista kertapanostusta. Tämä lähestymistapa mahdollistaa yrityksille nopean reagoinnin markkinoiden tai käyttötarpeiden muutoksiin. Ideana on parantaa faktisen käyttödatan pohjalta sivustoa ja kehittää sivuston toiminnallisuuksia ja sisältöjä palvelemaan tarkoitustaan aina vaan paremmin: parantamaan esimerkiksi löydettävyyttä, konversiotehokkuutta ja liidien hoivaamista.

Asiakaslähtöisyys on ketterän kehityksen kulmakivi. Pienetkin muutokset verkkosivustolla perustuvat asiakaspalautteeseen ja tutkittuun tietoon. Tämä auttaa ymmärtämään paremmin käyttäjien tarpeita ja tarjoamaan heille entistä parempaa käyttökokemusta. Growth-Driven Design ei ole vain liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista varten, vaan myös arvokasta palvelua asiakkaille!

Haluatko oppia Growth-Driven Designista enemmän? Avaamme GDD-metodia ja sen toteutusta lisää Blinkin julkaisemassa  Growth-Driven Design -oppaassa.

Antoisia lukuhetkiä!

Lataa ilmainen opas

 

 

Antti Tolonen

Antti on Blink Helsingin toimitusjohtaja. Hänellä on pitkä kokemus niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin yritysten markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun kehittämisessä. Antti auttaa yrityksiä luomaan dataohjattavia markkinoinnin, myynnin ja kasvun malleja.

Antti Tolonen

Katso myös