Blogi

Pitkäjänteisen inbound-markkinoinnin tuloksellisuus - case oma blogi

inbound-markkinointi

Kimmo Saarinen

Inbound-markkinointi on luonteeltaan pitkäjänteistä ja siksi myös tuloksia kannattaa odottaa pitkällä aikavälillä. Case-esimerkkinä meidän oman blogi.

2019_blogi_blogit_1

Bloggaaminen on yksi ja erittäin tärkeä osa inbound-markkinoinnin keinovalikoimaa. HubSpotin mukaan yritykset, jotka bloggaavat, saavat 67 % enemmän liidejä kuin ne jotka eivät bloggaa. Vaikka videoiden suosio on kasvanut merkittävästi viime vuosina, tekstiin ja kuviin perustuva sisällöntuotanto on edelleen tärkeä keino.

Nykyisessä nopeatempoisessa kvartaalitaloudessa odotetaan, että tehtävät markkinointi-investoinnit tuottavat nopeasti viivan alle. Samalla helposti unohdetaan markkinoinnin arvo pidemmällä aikavälillä, jolloin saa helposti vääristyneen kuvan markkinoinnin tehottomuudesta ja turhuudesta.

Parhaimmillaan markkinointi on arvon luomista asiakkaalle. Inbound-markkinoinnilla palvellaan asiakkaita tekemällä sisältöjä, jotka aidosti hyödyttävät asiakkaita. Tarkoituksena on luoda suunnitelmallisesti, jatkuvasti ja pitkäjänteisesti sisältöjä asiakkaille. Tämä eroaa merkittävästi yksittäisistä markkinointikampanjoista, joiden käyttöikä on lyhyt ja panos/tuotto -suhde voidaan usein laskea nopeasti vertaamalla kampanjaan käytettyjä euroja myynnin kasvuun tietyllä aikavälillä.

Inbound-markkinoinnin panos/tuotto -suhdetta ei voida luotettavasti laskea muutaman viikon perusteella vaan pikemminkin kuukausien tai vuosien perusteella. Koska investoinnin takaisinmaksuaika on usein pidempi kuin yksittäisissä kampanjoissa, on siinä myös suuremmat riskit tässä mielessä. Toisaalta vastaavasti potentiaaliset tuotot pidemmällä aikavälillä ovat myös suuremmat. Vanhan viisauden mukaan tuotto ja riski kulkevat aina käsi kädessä, mikä pätee myös tässä tapauksessa.

Bloggaaminen on hyvä esimerkki pitkäjänteisestä tekemisestä, jonka tuloksellisuus pitää mitata pidemmällä aikavälillä. Näin esimerkiksi siksi koska orgaanisen liikenteen kasvu on tyypillisesti hidasta. Jotkin sisällöt saattavat indeksoitua ja nousta Googlessa melko nopeastikin kun taas toisilla voi mennä kuukausia. Osa taas ei nouse hyville sijoille koskaan.


Oman blogin tulokset


Tärkeänä tavoitteena blogilla on kasvattaa orgaanisen liikenteen ja liidien määrää blogiin ja sivustolle muutoinkin. Lisäksi liikenteen tulee olla mahdollisimman relevanttia eli niitä ostajapersoonia, joille blogi on suunnattu. Orgaaninen liikenne on usein liikenteen lähteistä laadukkainta ja se luo arvoa liiketoiminnalle pitkällä aikavälillä. Hakukoneoptimoinnin lainalaisuudet ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosikymmenen aikana.

Blogisisältöjen toimivuutta olemme myös mitanneet oman blogin osalta ja teimme lyhyen yhteenvedon onnistumisista ja kehityskohteista. Tarkastelujaksoksi on otettu ensimmäiset kvartaalit 2016-2019 eli yhteensä kolme vertailukelpoista jaksoa. Olemme tällä ajanjaksolla kirjoittaneet n. 70 kirjoitusta.


Onnistumiset:

  • Blogin tärkeimmässä tavoitteessa eli sivuston orgaanisen löydettävyyden parantamisessa ja liikenteen kasvattamisessa olemme onnistuneet erinomaisesti. Orgaaninen liikenne on kasvanut joka vuosi 70-92 %, jolloin kokonaiskasvu lähtötilanteeseen eli vuoteen 2016 on ollut 514 %. Lähes koko kasvu perustuu blogin tuomaan liikenteeseen. Mainontaa emme ole juurikaan tehneet, mikä olisi voinut vaikuttaa orgaanisen liikenteen määrään.
  • Keskimääräinen käynnin kesto on kasvanut lähtötilanteesta 69 % eli sisällöt ovat kiinnostaneet kävijöitä aiempaa pidempään
  • Muutaman blogikirjoituksen kohdalla on onnistuttu nousemaan orgaanisesti suunnitellun mukaisilla, tärkeiksi määritellyillä hakutermeillä
  • Blogin kautta on tullut suoraan myynnille liidejä ja sisällöillä on ollut arvoa uusasiakashankinnassa sekä rekrytoinnissa
  • Kokemuksemme mukaan suurin osa potentiaalisista asiakkaista tutustuu sivustoon ja sisältöihin ostoprosessin aikana.

2019_blogi_blogit_2

 

Kehittämisen varaa on muun muassa:

  • Blogeista vain osa tuottaa jatkuvaa ja merkittävää orgaanista liikennettä
  • Kaikki kirjoitukset eivät luo relevanttia liikennettä eli sisällöntuotanto voisi olla vielä tiukemmin ostajapersoonien haasteisiin ja tarpeisiin pohjautuvaa
  • Liidien hankinta blogin kautta voisi olla tehokkaampaa

 

 

Mitä tästä voidaan päätellä? Ensinnäkin sen, että sisältöjen tekeminen on ollut tuloksekasta. Uskomme vahvasti, että asiakkaita kiinnostavan sisällön tekeminen on tuloksekasta myös tulevaisuudessa niin itsellemme kuin asiakkaillemmekin. Lisäksi meillä on muodostunut parempi kuva, millaiset sisällöt toimivat ja mitkä taas eivät. Kehityskohteita on myös paljon ja pitää tasapainoilla uuden tekemisen ja vanhan parantamisen välillä.

Author avatar
Kimmo Saarinen

Asiakkuusjohtajana Kimmo auttaa monentyyppisiä asiakkaita muun muassa brändin rakentamisessa, inbound-markkinoinnissa ja HubSpotin tehokkaammassa hyödyntämisessä.

Katso myös

INBOUND 2021 - Tämän missasit vuoden markkinointitapahtumasta

Jonna Sulkanen 6 minuuttia luettavaa
Lue

Oho, unohdimme kertoa miksei *kukaan* avaa sähköpostejasi jos jatkat…

Jonna Sulkanen 3 minuuttia luettavaa
Lue

Miten ostaminen muuttuu - ja mitä markkinoinnissa ja myynnissä pitää siksi muuttaa?

Antti Tolonen 4 minuuttia luettavaa
Lue
VOIMMEKO AUTTAA TEITÄ INBOUND-MARKKINOINNISSA?

Ota yhteyttä niin keskustellaan mahdollisuuksista luoda liikennettä ja liidejä sisältöjen avulla.

OTA YHTEYTTÄ

AUTAMME SINUA ONNISTUMAAN.
OTA YHTEYTTÄ TAI VARAA AIKA TAPAAMISELLE.

Antti Tolonen antti@blinkhelsinki.fi puh. +358 207792100

OTA YHTEYTTÄ VARAA AIKA
Google maps image