Ohita navigaatio
Kasvustrategiat ja kasvumarkkinointi

Avainmittarit ja tavoitteet – näin määrität analytiikkamallin

Kasvustrategiat_ja_kasvumarkkinointi alasivu

Mittareiden ja tavoitteiden määrittäminen on tärkeä osa tehokasta markkinointia. Oikein valittujen mittareiden avulla yritys voi seurata markkinoinnin tehokkuutta ja tehdä tarvittavia muutoksia.

 1. Avainmittarit auttavat markkinoinnin ja myynnin analysoinnissa

 2. Hyödynnä mitattuja tuloksia analytiikkamallin avulla

 3. Määrittele avainmittarit ostajapersoonien ja ostopolkujen yhteydessä

Mittariston määritys on tärkeää, jotta markkinoinnin ja myynnin kehittäminen perustuu oikeaan dataan eikä arvauksiin. Käymme tässä läpi mitä erilaisia mittareita markkinoinnissa ja myynnissä käytetään ja miten ostajapersoonien ja ostopolkujen määrittely liittyy mittareiden ja tavoitteiden määrittämiseen. 

Miksi markkinoinnille on tärkeää luoda mittaristot ja tavoitteet?

Ilman hyvää mittaristoa ja tavoitteita markkinoinnin ja myynnin tekeminen ja kehittäminen perustuvat pelkkiin hyviin arvauksiin ja mutu tuntumaan. Pelkkien olettamuksien perusteella ei voida tehdä oikeita johtopäätöksiä siitä, onko markkinoinnin tekeminen ollut tuloksellista vai ei. Oikeanlaisen mittariston, datan keräämisen ja analysoinnin avulla voidaan tehdä merkittäviä liiketoiminnallisia päätelmiä ja muokata markkinointia oikeaan suuntaan.

Erilaiset mittarit auttavat arvioimaan sekä yksittäisten markkinointikampanjoiden ja jatkuvan markkinoinnin tehokkuutta. Mittareiden avulla voidaan arvioida esimerkiksi kampanjan vaikutusta myyntiin, brändin tunnettuuteen tai asiakasuskollisuuteen. Kun tavoitteet ja mittarit on määritelty yritys osaa osaa myös helpommin priorisoida markkinoinnin resursseja.

Valjasta data kasvumarkkinoinnin rengiksi Blinkin vinkeillä!

Lataa ilmainen opas
markkinoinnin_mittaristo

Markkinoinnin ja myynnin mittaristojen tyypit ja esimerkit

Markkinoinnin mittareita on monia erilaisia ja ne vaihtelevat markkinoinnin ja myynnin tavoitteiden sekä käytettyjen kanavien mukaan.

Liiketoiminnalliset mittarit

Liiketoiminnalliset mittarit ovat usein strategisia, ylätason mittareita joilla mitataan esimerkiksi myynnin kehitystä, myynnin katetta, tehdyn kaupan kokoa ja asiakashankinnan kustannuksia. 

Brändin mittarit

Brändiä voidaan mitata esimerkiksi bränditutkimuksilla, joilla selvitetään brändin tunnettuutta ja mielikuvia kohderyhmässä. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi markkinoinnissa ja palvelukehityksessä. 

Myynnin mittarit

Myyntiä mittaamalla voidaan tehdä päätelmiä myynnin tehokkuudesta; esimerkiksi kauppojen ja tarjousten määrästä, klousausprosentista, myyntiprosessin pituudesta ja yksittäisen myyjän toiminnoista.

Markkinoinnin mittarit

Markkinoinnin mittareiden tuottaman informaation avulla voidaan keskittyä kehittämään oikeita asioita markkinoinnissa. Markkinoinnissa voidaan mitata esimerkiksi sivustoliikennettä, orgaanisen liikenteen kehitystä, liidien ja konversioiden määrää sekä mainonnan lähteitä ja tehokkuutta.

Markkinoinnin mittarien analytiikkamalli kokoaa kaiken yhteen

Markkinoinnin analytiikkamalli on prosessi, joka kokoaa yhteen yrityksen käyttämät avainmittarit ja tavoitteet. Malli perustuu eri mittareiden käyttöön ja niiden analysointiin, jotta yritys voi tehdä järkeviä päätöksiä markkinoinnin strategian kehittämiseksi. Analytiikkamallin koostaminen aloitetaan avainmittarien määrittämisellä. Tämän jälkeen yrityksen on kerättävä mittaridataa tehdystä markkinoinnista esimerkiksi verkkosivujen analytiikan avulla.

Kerätty data analysoidaan valittujen mittarien avulla, jonka jälkeen se voidaan raportoida ja muunta selkeään muotoon. Kun dataa on analysoitu analytiikkamallin avulla, tästä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää markkinointistrategian hiomiseen, markkinointikampanjoiden päivittämiseen ja uusien markkinointikeinojen luomiseen.

Tavoitteet ja mittarit ostajapersoonien ja ostopolkujen tukena

Avainmittarit ja tavoitteet on tärkeää määritellä samaan aikaan ostajapersoonien ja ostopolkujen kanssa. Ostajapersoonat kertovat keitä ideaaliasiakkaasi ovat. Ostopolut taas paljastavat miten nämä persoonat matkaavat prospekteista liideiksi, liideistä diileiksi ja edelleen lojaaleiksi asiakkuuksiksi. Kun nämä kaikki määritellään yhdessä, yritys ymmärtää helposti mittarien avulla miten erilaiset ostajapersoonat reagoivat markkinointiin ja kuinka he käyttäytyvät eri ostoprosessin vaiheissa.

Mittareiden ja tavoitteiden määrittelyssä on tärkeää varmistaa, että ne vastaavat yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita ja että ne ovat realistisia ja oikeasti mitattavissa olevia. Näin yritys voi seurata markkinoinnin tehokkuutta ja tarvittaessa tehdä muutoksia markkinointistrategiaan sen parantamiseksi.

Workshop markkinoinnin mittariston ja tavoitteiden määritykseen

Blink Helsinki tekee yrityksellesi markkinoinnin menestyssuunnitelman nelivaiheisen Gameplanin avulla. Menestyssuunnitelma toteutetaan usemapana workshop-sessiona, joiden sisältö sisältää ostajapersoonien ja ostopolkujen määrityksen, sekä brändin tavoitteiden ja erilaisten avainmittareiden määrittelyn.

Tavoitteet ja mittarit -workshop sisältää:

 1. Aloitusworkshop avainhenkilöiden kanssa nykytilanteesta, käytetyistä teknologioista ja haasteista.
 2. Nykyisen datan ja mittariston auditointi sekä analysointi.
 3. Kehitysehdotus mittaroinnin ja tavoitteiden kehittämiseksi ja mahdollisista uusista teknologioista.
 4. Suunnitelma datan jatkuvasta keräyksestä, analysoinnista ja hyödyntämisestä.

Kun tavoitteiden ja mittarien alkumääritys on tehty workshopin avulla, voimme auttaa jatkuvassa datan keräyksessä ja analysoinnissa.

Katso myös muut kasvumarkkinoinnin palvelut!

 • Inbound-markkinointi

  Inbound-markkinointi

  Inbound-markkinoinnin avulla rakennat yrityksellesi dataohjautuvan markkinointimallin, joka tuo potentiaalisia asiakkaita sivustollesi, konvertoi kävijäliikenteestä liidejä, hoivaa liidit myyntivalmiiksi ja diilit edelleen lojaaleiksi asiakkuuksiksi.

 • Menestyssuunnitelma

  Menestyssuunnitelma

  Menestyssuunnitelma on yrityksesi kasvustrategian pohjalta luotu markkinointi- ja myyntisuunnitelma, jonka avulla saavutat asettamasi tavoitteet.

 • Ostajapersoonien määritys

  Ostajapersoonien määritys

  Ostajapersoonien määrityksen avulla tunnet asiakkaasi paremmin, tiedät kenelle markkinoit ja miksi, vaikutat kohdeyleisöösi ja luot konkreettista myyntiä.

 • Ostopolkujen määritys

  Ostopolkujen määritys

  Ostopolkujen määrittely auttaa yritystä ymmärtämään miten asiakkaat kulkevat ostoprosessin alusta loppuun.

 • Sisältöstrategia

  Sisältöstrategia

  Markkinoinnin sisältöstrategia on suunnitelma siitä miten yritys luo, julkaisee ja jakaa sisältöä.

Avainmittarit hukassa?

Ota yhteyttä tai varaa aika kalenteristani!

Antti Tolonen Toimitusjohtaja antti@blinkhelsinki.fi 050 348 0347