Ohita navigaatio

Kasvumarkkinointi ja yrityksen kasvustrategia

Kasvustrategiat_ja_kasvumarkkinointi

Tue yrityksen kasvustrategiaa kokonaisvaltaisesti kasvumarkkinoinnilla. Kasvustrategian ja kasvumarkkinoinnin yhteinen tavoite on kasvattaa yrityksen liiketoimintaa tehokkaasti ja dataan perustuen – jotta markkinointisi ei menisi kuuroille korville. 

Kasvustrategiaa tukeva kasvumarkkinointi pitää sisällään monta eri palvelua ja osa-aluetta. Markkinoinnin pohjalle voidaan luoda menestyssuunnitelma, joka alkaa aina ostajapersoonien, ostopolkujen sekä tavoitteiden määrittämisellä. Inbound-markkinoinnin ja toimivan sisältöstrategian avulla jalkautat kasvumarkkinoinnin eri kanaviin. Tavoitteista ja tuloksista taas saat järkeä avainmittariston ja analytiikkamallin avulla. 

Kasvumarkkinoinnin palvelut

 • Ostajapersoonien määritys

  Ostajapersoonien määritys

  Ostajapersoonien määrityksen avulla tunnet asiakkaasi paremmin, tiedät kenelle markkinoit ja miksi, vaikutat kohdeyleisöösi ja luot konkreettista myyntiä.

 • Ostopolkujen määritys

  Ostopolkujen määritys

  Ostopolkujen määrittely auttaa yritystä ymmärtämään miten asiakkaat kulkevat ostoprosessin alusta loppuun.

 • Inbound-markkinointi

  Inbound-markkinointi

  Inbound-markkinoinnin avulla rakennat yrityksellesi dataohjautuvan markkinointimallin, joka tuo potentiaalisia asiakkaita sivustollesi, konvertoi kävijäliikenteestä liidejä, hoivaa liidit myyntivalmiiksi ja diilit edelleen lojaaleiksi asiakkuuksiksi.

 • Menestyssuunnitelma

  Menestyssuunnitelma

  Menestyssuunnitelma on yrityksesi kasvustrategian pohjalta luotu markkinointi- ja myyntisuunnitelma, jonka avulla saavutat asettamasi tavoitteet.

 • Sisältöstrategia

  Sisältöstrategia

  Markkinoinnin sisältöstrategia on suunnitelma siitä miten yritys luo, julkaisee ja jakaa sisältöä.

 • Avainmittaristo ja avainanalytiikka

  Avainmittaristo ja avainanalytiikka

  Oikein valittujen mittareiden avulla yritys voi seurata markkinoinnin tehokkuutta ja tehdä tarvittavia muutoksia.

 

Mitä kasvumarkkinointi on?

Kasvumarkkinointi on kokonaisvaltaista markkinointia. Se tukee kaikkia yrityksen kasvustrategian vaiheita erilaisilla markkinointitoimilla ja tuo tuloksia sekä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kasvumarkkinointi ei ole pelkkää uusasiakashankintaa, vaan se iskee jokaiseen ostopolun vaiheeseen.

4 syytä siirtyä kasvumarkkinointiin

 1. Tue kaikkia yrityksen liiketoimintatavoitteita

 2. Yhdistä pitkäikäiset ja taktiset markkinointitoimet

 3. Vaikuta koko ostopolkuun kasvattaen asiakkuuksien arvoa

 4. Perusta markkinoinnin suunnittelu ja toteutus oikeaan dataan

Kasvumarkkinointi perustuu hyvään pohjatyöhön, jonka avulla määritellään mahdollisimman tarkkaan yrityksen ostajapersoonat, ostopolut, tavoitteet sekä mittarit. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty myös markkinoinnin myöhemmissä vaiheissa. Määritysten on oltava kunnossa, jotta optimointiin ja testaamiseen perustuva kasvumarkkinointi pääsee kukoistamaan arvolleen sopivalla tavalla.

Miten kasvumarkkinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista?

Miten kasvumarkkinointi sitten eroaa “perinteisestä” markkinoinnista? Kasvumarkkinointi perustuu growth hacking -ajatukseen, jossa markkinointia optimoidaan aina sen mukaan mikä lähestymistapa toimii kohderyhmälle parhaiten. Kasvumarkkinointi ei siis jämähdä tiettyyn kaavaan, kanavaan tai sisältöformaattiin siksi että se on toiminut ennenkin – markkinointia kehitetään koko ajan dataa tutkimalla tehokkaampaan suuntaan.

Kasvumarkkinointiin panostaminen antaa sinulle myös etumatkan kilpailijoihin. Jatkuva kehitys ja testaaminen auttavat uusien markkinointikeinojen löytämisessä ja markkinoinnin, myynnin ja asiakaskokemuksen saumattomassa yhdistämisessä.

Kasvumarkkinointi osana yrityksesi kasvustrategiaa

Ottamalla kasvumarkkinoinnin osaksi yrityksesi kasvustrategiaa parannat yrityksen liiketoimintaa mahdollisimman tehokkaasti ja vaivattomasti. Kokonaisvaltaisena markkinointikeinona kasvumarkkinointi auttaa uusasiakashankinnan lisäksi jo olemassa olevien asiakkaiden sitouttamisessa, asiakastyytyväisyyden ylläpitämisessä ja myynnin kasvattamisessa.

Kasvustrategian pohjalta suunniteltu ja kohdennettu markkinointi on myös yksi tärkeimmistä uusasiakashankinnan keinoista saada lisää liidejä ja kasvattaa verkkosivuliikennettä. Esimerkiksi tehokas sisältömarkkinointi, hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta auttavat ja tukevat asiakastiedon ja -käyttäytymisen tutkimista – enemmän tietoa tarkoittaa enemmän liidejä. Kasvumarkkinoinnin avulla parannat myös brändisi tunnettuutta ja yrityskuvaa. Ajantasalla oleva brändi on kaiken A ja O niin uusien, kuin nykyisten asiakassuhteiden rakentamisessa.

Kasvumarkkinoinnin eri keinot

Kasvumarkkinointi keskittyy kasvattamaan yrityksen liiketoimintaa varsinkin digitaalisen markkinoinnin avulla. Markkinointi- ja sisältöstrategiaan voi kuulua lukuisia eri inbound-markkinoinnin osa-alueita aina verkkosivukehityksestä sosiaaliseen mediaan.

 • Brändikehitys
  Brändi ja identiteetti antavat liiketoiminnalle vahvan tuen.

 • Sisältömarkkinointi
  Kohderyhmien mukaan suunniteltu sisältö houkuttelee ja sitouttaa asiakkaita.

 • Sähköpostimarkkinointi
  Tavoitteellinen ja kustannustehokas tapa päästä lähelle asiakasta.

 • Hakukonemarkkinointi
  Edistää verkkosivuston löydettävyyttä hakukoneissa. 

 • Sosiaalisen median markkinointi
  Kohtaa asiakkaan missä hänelle sopii.

 • Verkkosivukehitys
  Tuo brändisi viestin selvästi esille yrityksen tärkeimmässä kanavassa.

Kasvustrategian ja -markkinoinnin tavoitteena on luoda pysyviä asiakassuhteita ja saavuttaa pitkäaikaista kasvua koko liiketoiminnalle. Kun kasvumarkkinointiin valitaan oikeat keinot, kanavat ja mittarit, voidaan sen avulla saavuttaa kaikki halutut kasvutavoitteet – ja vielä enemmän.

Mitä sanoo data? Näin mittaat markkinoinnin tehokkuutta

Onnistunut kasvumarkkinointi auttaa markkinoinnin kehitystä myös pidemmällä tähtäimellä. Koska kasvumarkkinointi keskittyy jatkuvaan kehitykseen ja uuden kokeiluun, kuuluu tähän myös paljon esimerkiksi A/B-testausta ja erilaisten kohdennusmahdollisuuksien testaamista. Lyhyet ja nopeat testit voivat tuoda runsaasti hyötyjä myöhempään markkinointitekemiseen.

Kasvumarkkinoinnin ja kasvustrategian yhteispelin tehokkuutta voidaan mitata lukuisten erilaisten mittarien kuten sivustoliikenteen tuloksien, konversioiden ja liidimäärän sekä asiakkaan sitouttamisen avulla. Datan kautta voit todentaa ja mitata markkinointitoimenpiteiden vaikutuksia ja optimoida tekemistä koko ajan parempien tulosten saavuttamiseksi. Tuloksia onkin syytä tutkia säännöllisin väliajoin, kanavakohtaisesti ja asetettuihin tavoitteisiin peilaten.

Valjasta data kasvumarkkinoinnin rengiksi Blinkin vinkeillä!

Lataa ilmainen opas

Referenssit

Ota yhteyttä tai varaa aika tapaamiselle

Antti Tolonen Toimitusjohtaja antti@blinkhelsinki.fi 050 348 0347