Ohita navigaatio

Mentorointi työpaikalla – ammatillinen kehitys ja kasvu

Kaksi päätä ovat kääntyneinä vastakkain ja niiden välillä kulkee nuolia kuvaamassa mentorointia ja yhteistä tiedon jakamista.

Hiljaisen tiedon ei tarvitse olla hiljaista. Mentorointi, tiedon ja osaamisen jakaminen sekä yhteistyö hyödyttävät kaikkia osapuolia!

Kun olin vasta aloittamassa Blink Helsingillä digitaalisen markkinoinnin asiantuntijana, pohdin paljon oman osaamiseni riittävyyttä. Tätä en onneksi joutunut murehtimaan kauan, sillä kasvu on blinkiläisille tärkeä yhteinen arvo. Kasvun ja kouluttautumisen tueksi eli mentoriksi ryhtyi Blinkin digitaalisen markkinoinnin konsultti ja projektipäällikkö Toni Talasjoki.

Mentorointi kasvattaa

HubSpotin maailmaan syventyessäni olen saanut Tonilta tukea, ohjausta ja uusia näkökulmia ajatteluuni. Mentorin kanssa olen päässyt jakamaan ajatuksia, oppinut uutta, haastanut itseäni ja löytänyt uusia tapoja ratkaista ongelmia. Mentoroinnin ohessa olen päässyt syventymään HubSpotin saloihin ja saanut uusia vinkkejä digimarkkinoinnin toteuttamiseen.

Luottamuksellinen ajatusten, kokemusten ja fiilisten jakaminen tuovat työhön psykologista turvallisuutta. Antoisat keskustelut mentorin ja aktorin (mentoroitavan) välillä silloinkin, kun työt tuntuvat menevän päin honkia, auttavat ammatillisessa kasvussa kaikkia osapuolia. Mentori pääsee seuraamaan aitiopaikalta osaamisen kehittymistä ja näkemään, kun aktori ottaa suurempaa roolia työyhteisössä ammattitaidon ja varmuuden karttuessa. Yhteisten pohdintojen ja oppimisen ohessa mentori saa usein itsekin uusia näkökulmia työhönsä. 

Aktorina olen joutunut miettimään, mitä haluan oppia ja missä omat kehityskohteeni ovat. Miten kysyn ne oikeat asiat ja vielä sellaisella tavalla, että mentorikin ymmärtää mitä haen takaa? Mentorin tehtävä on puolestaan auttaa minua hahmottamaan asiat oppimisen kautta. “Uskon ja toivon, että mentorointi tukee osaamistani projektipäällikön ja konsultin roolissa. Mentorina olen pyrkinyt asettamaan Tuulille sopivasti haasteita ja auttamaan häntä oivallusten kautta”, Toni kertoo.

Yhteistyössä on voimaa

Perinteisen henkilökohtaisen mentoroinnin lisäksi Blinkillä kokoontuvat osaajatiimit vertaismentoroinnin parissa. Vertaismentorointi tarkoittaa samassa roolissa työskentelevien ammatillisia keskusteluja, joissa jaetaan osaamista ja pureudutaan yhdessä pulmiin kollegoilta oppien. Copywriter ja konseptisuunnittelija Laura Alho summaa vertaismentoroinnin antia: “Koen todella antoisaksi jutella samaa työtä tekevien kanssa ja jakaa heidän kanssaan ajatuksia sekä sisältösuunnittelusta että työtavoista ylipäänsä.

Blinkin kasvuryhmät kokoontuvat osittain säännöllisesti kasvotusten ja saavat tukea toisiltaan myös yhteisessä keskustelukanavassa. Samassa roolissa työskentelevien vertaismentorointi on arvokasta, koska kaikilla meillä on omat vahtuutemme ja toistuvia haasteita on helpompi ratkoa yhdessä. Myös yhteisten näkemysten jakaminen ja hedelmälliset keskustelut kehittävät yhteistä tekemistä. "Jokaisella meillä on omia vahvuusalueitamme, ja niiden jakaminen muille on arvokasta. Oli kyseessä sitten mentorointi, ajatusriihi tai jokin muu vastaava, on ajatusten ja osaamisen jakaminen aina tärkeää”, Toni toteaa.

Lopuksi kolme vinkkiä mentorointiin:

  1. Mentori: Lue aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja perehdy mentorin rooliin jo ennen mentorointisuhteen alkua. Näin voit ohjata aktoria varmemmalla otteella. Luota ammattiosaamiseesi.
  2. Aktori: Mieti etukäteen, mihin erityisesti kaipaat tukea ja mistä haluat oppia lisää. Näin osaat keskittyä mentoroinnissa sinulle tärkeimpiin asioihin.
  3. Ota mentorointituokiosta kaikki irti! Parhaimmillaan mentorointituokiot ovat ammattillisesti todella voimaannuttavia sekä mentorille, että aktorille. Ole utelias, ole rohkea ja ennen kaikkea – ole avoin!

Tämä blogipäivitys perustuu paitsi kirjoittajan omiin kokemuksiin, myös Toni Talasjoen ja Laura Alhon haastatteluihin.

Tuuli Iivonen

Tuuli on digitaalisen markkinoinnin asiantuntija ja HubSpotin väsymätön ihmettelijä.

Tuuli Iivonen

Katso myös