Ohita navigaatio
Kasvustrategiat ja kasvumarkkinointi

Markkinoinnin menestys­suunnitelma yritykselle

Kasvustrategiat_ja_kasvumarkkinointi alasivu

Menestyssuunnitelma on yrityksesi kasvustrategian pohjalta luotu markkinointi- ja myyntisuunnitelma, jonka avulla saavutat asettamasi tavoitteet. Se sitoo yhteen kaiken ostajapersoonien ja ostopolkujen määrittämisestä sisältöstrategiaan, inbound-markkinointiin ja tavoitteiden määrittämiseen. 

 1. Askelmerkit menestyksekkääseen markkinointiin

 2. Kattavat ostajapersoona- ja ostopolku-workshopit

 3. Markkinointisuunnitelma erilliselle projektille tai yrityksen brändille

Menestyssuunnitelman antaa yrityksellesi markkinointistrategian, joka tukee liiketoimintasi tavoitteita. Sen avulla määritellään miltä markkinointisi näyttää ja kuulostaa, missä markkinointisi näkyy ja miten se suhtautuu kilpailijoihin. Menestyssuunnitelma on ensi askel kestävän kasvutarinan rakentamisessa – ota yhteyttä ja laadimme teille askelmerkit tehokkaaseen markkinointiin!

Mikä on markkinoinnin menestyssuunnitelma?

Markkinoinnin menestyssuunnitelma määrittelee kaikki yrityksen ja ostajapersoonien kohtaamispisteet, sisältöstrategian päälinjat, sekä ehdotuksen 12 kuukauden dynaamisesta markkinointibudjetista. Kaiken keskiössä on asiakkaan ostopolku, joka etenee ostajapersoonan näkökulmasta tietoisuusvaiheen kautta kartoitus- ja vertailuvaiheeseen, ja edelleen ostoon ja asiakaskokemukseen.

Meidän tehtävämme ostopolulla on houkutella oikeat ostajapersoonat markkinointiviestinnän piiriin ja sen jälkeen konvertoida nämä prospektit liideiksi. Kun liidit on saatu kiinni, pitää ne lämmittää ja hoivata diileiksi saakka. Ja kun kauppa on syntynyt, tulee markkinoijan kyetä rakentamaan palkitsevia ja erottuvia asiakaskokemuksia ja rakentaa sitä kautta asiakaslojaliteettia. Menestyssuunnitelman avulla luodaan toimiva kehä, jossa lojaali ja tyytyväinen asiakas tekee lisää ostoja ja muuttuu sanansaattajaksi suositellessaan yritystä tuttavilleen.

Helppoa, eikö?

Mitä sinä hyödyt menestyssuunnitelman määrittelystä?

Ilman suunnitelmaa ei ole markkinointia. Ja ilman markkinointia ei ole menestystä.

Menestyssuunnitelma tekee sen mitä nimessään lupaakin – antaa yrityksellesi askeleet menestyksekkääseen markkinointiin. Menestyssuunnitelman avulla:

 • Tunnistat yrityksen ostajapersoonat
 • Tunnistat ostamisen ja asiakaskokemuksen mahdollisuudet
 • Tunnet asiakkaiden ostopolut ja kohtaamispisteet
 • Tiedät miten hoivata liidit diileiksi
 • Saat selville brändisi vahvuudet, kehityskohteet ja tavoiteposition
 • Saat numeerisen mittariston tavoitteiden saavuttamiseksi

Blinkin laatima menestyssuunnitelma sisältää myös 12 kuukauden toimenpidesuunnitelman sisältö- ja kanavastrategialla, sekä dynaamisen markkinointibudjetin.

Miten menestyssuunnitelma tehdään?

Teemme yrityksellesi menestyssuunnitelman nelivaiheisen Gameplanin avulla. Gameplan toteutetaan useampana workshop-sessiona, joiden sisältö räätälöidään aina yrityskohtaisesti.

1 Ostajapersoonien määritys

Ostajapersoona on kuvaus yrityksesi ideaaliasiakkaasta. Liiketoiminnalle tärkeitä ostajapersoonia on yleensä useita, ja ne kaikki määrittellään menestyssuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa. Ostajapersoonat ratkaisevat sen miten uusia liidejä lähdetään keräämään ja olemassa olevia aletaan hoitamaan. On tärkeää saada selville ostajapersoonien ajatukset, teot, tavoitteet ja esteet – muuten emme tiedä kenelle myydään ja miten.

2 Ostopolun määritys

Ostopolku kuvaa ostajapersoonan matkaa prospektista liidiksi, liidistä diiliksi ja edelleen lojaaliksi asiakkuudeksi. Menestyssuunnitelmaan gameplaniin kuuluu kaikkien tärkeiden ostajapersoonien ostopolkujen määrittäminen. Ostopolku kertoo meille mitä asiakas ajattelee ja tekee jokaisessa myyntiputken vaiheessa sekä missä kanavassa asiakas kohdataan. Ilman ostopolkujen määritystä yrityksen on hankala luoda yhteistä näkemystä siitä, miten asiakkaiden houkuttelu käytännössä tapahtuu.

3 Brändin tavoitteet ja mittarit

Tehokas menestyssuunnitelma tarvitsee toimiakseen selkeät tavoitteet. Tavoitteet ja mittarit -workshopissa käydään läpi yrityksen brändin positio, vahvuudet ja heikkoudet sekä lähtötilanne suhteessa kilpailijoihin. Määrittelemme myös mihin suuntaan eri muuttujia pitäisi pystyä kehittämään.

Tavoitteiden selkeyttämiseksi käymme myös läpi keskeisimpien avainlukujen nykytilanne ja määritellään tavoitteet niiden kehittämiseksi. Kuinka paljon esimerkiksi verkkosivujen liikenne, konversiotehokkuus, asiakkuuden arvo ja ostotiheys ovat? Kuinka tehokasta ja kallista nykyinen mainonta on ollut? Workshopissa käydään myös läpi muut mahdolliset taustamuuttujat ja tavoitteet.

4 Menestyssuunnitelman sisältö

Lopuksi käärimme hihat ja työstämme workshoppien tulosten pohjalta yrityskohtaisesti räätälöidyn menestyssuunnitelman. Menestyssuunnitelma sisältää aina ehdotuksen muun muassa seuraavista:

 • Sisältöstrategia
 • Kanavastrategia
 • Markkinointimalli
 • Toimenpidesuunnitelma
 • Markkinointibudjetti

Sisältöstrategia koostuu projektin tai koko markkinoinnin kantavasta ideasta, eli luovasta konseptista. Se nivoutuu yhteen kanavastrategian kanssa, jossa käsittelemme yrityksellesi keskeisimmät kohtaamispisteet. Menestyssuunnitelma tarvitsee myös markkinointimallin – kerätäänkö liidejä esimerkiksi dataohjautuvan ja jatkuvan kehittämisen mallilla? Jokainen suunnitelma sisältää myös toimenpidesuunnitelman ja markkinointibudjetin, joiden avulla markkinointia on helppo lähteä toteuttamaan selvin sävelin. 

Menestyssuunitelma erilliselle projektille tai koko brändille

Markkinoinnin menestyssuunnitelmaa voidaan soveltaa niin erilliselle kampanjalle tai projektille, kuin koko yrityksen brändille. Erillinen mainoskampanja tarvitsee usein toimiakseen erottuvan konseptin, oman sisältöstrategian sekä toimenpide-ehdotuksen. Menestyssuunnitelman avulla takaat sujuvan ja perusteellisen markkinointikampanjan.

Kun koko brändi tarvitsee kirkastusta, on menestyssuunitelma syytä tehdä koko yrityksen markkinoinnille. Erillisen kampanjan yhteydessä tehdyt ostajapersoona- ja ostopolkumäärittelyt pätevät usein myös koko brändin kohdeyleisöön, mutta niillä voi myös olla hyvin eriäviä tavoitteita – ja tarvittavia toimenpiteitä.

Muut kasvustrategian ja kasvumarkkinoinnin palvelut

 • Avainmittaristo ja avainanalytiikka

  Avainmittaristo ja avainanalytiikka

  Oikein valittujen mittareiden avulla yritys voi seurata markkinoinnin tehokkuutta ja tehdä tarvittavia muutoksia.

 • Inbound-markkinointi

  Inbound-markkinointi

  Inbound-markkinoinnin avulla rakennat yrityksellesi dataohjautuvan markkinointimallin, joka tuo potentiaalisia asiakkaita sivustollesi, konvertoi kävijäliikenteestä liidejä, hoivaa liidit myyntivalmiiksi ja diilit edelleen lojaaleiksi asiakkuuksiksi.

 • Ostajapersoonien määritys

  Ostajapersoonien määritys

  Ostajapersoonien määrityksen avulla tunnet asiakkaasi paremmin, tiedät kenelle markkinoit ja miksi, vaikutat kohdeyleisöösi ja luot konkreettista myyntiä.

 • Ostopolkujen määritys

  Ostopolkujen määritys

  Ostopolkujen määrittely auttaa yritystä ymmärtämään miten asiakkaat kulkevat ostoprosessin alusta loppuun.

 • Sisältöstrategia

  Sisältöstrategia

  Markkinoinnin sisältöstrategia on suunnitelma siitä miten yritys luo, julkaisee ja jakaa sisältöä.

Uupuuko markkinoinniltasi menestyksen suunta?

Ota yhteyttä tai varaa aika kalenteristani!

Antti Tolonen Toimitusjohtaja antti@blinkhelsinki.fi 050 348 0347