Ohita navigaatio
Luovat konseptit

Yrityksen tehokas mainonta ja markkinointi­viestintä

Luovat_konseptit_alasivu

Markkinointiviestintä on yrityksen käyttämä tapa viestiä tuotteistaan tai palveluistaan kohderyhmilleen tehokkaalla tavalla. Markkinointiviestinnän ja mainonnan tarkoituksena on lisätä tuotteiden tai palveluiden myyntiä, kasvattaa brändin tunnettuutta ja parantaa yrityksen mainetta.

 1. Markkinointiviestintä viestii yrityksen palveluista tehokkaasti ja vaikuttavasti

 2. Hyvä mainonta yhdistää sekä inbound- ja outbound-markkinointia

 3. Blink Helsinki toteuttaa kaikki perinteisen ja digitaalisen markkinointiviesinnän palvelut

Asiakkaiden ostotottumukset ja yritysten toimintaympäristöt muuttuvat nopeasti. Tämän takia toimiva markkinointiviestintä ja mainonta ovat elintärkeitä tuotteita ja palveluja myyvälle yritykselle. Myyntiä ja markkinointia kehittämällä vahvistat yrityksesi kilpailukykyä ja tehostat markkinointia datan, luovien kokonaisratkaisujen ja nykyaikaisten työkalujen avulla.

Mitä on markkinointi­viestintä?

Markkinointiviestintä viestii asiakkaille yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista tehokkaasti ja vaikuttavasti. Sen tavoitteena on kasvattaa brändin tunnettuutta, houkutella uusia asiakkaita ja säilyttää olemassa oleva asiakaskunta. Markkinointiviestintä koostuu useista eri osa-alueista kuten mainonnasta ja markkinoinnista, myyntityöstä, myynninedistämisestä ja yrityksen viestinnästä.

Markkinointiviestinnän onnistuminen riippuu useista tekijöistä. Onko viesti tarpeeksi selkeä ja onko kohderyhmä osattu rajata oikein? Myös oikeiden markkinointi- ja viestintäkanavien valinta on tärkeää, jotta oikeat ihmiset tavoitetaan oikeassa paikassa. Markkinointiviestinnän kehityksen myötä myös digitaalinen markkinointi ja sen huomioiminen esimerkiksi hakukoneissa on entistä tärkeämpi osa markkinointiviestinnän kokonaisuutta.

mita_on_markkinointiviestinta

Mainosta eri kanavissa Blink Helsingin avulla

Mainonta on yksi markkinointiviestinnän tärkeimpiä osa-alueita. Mainonnan tavoitteena on luoda kiinnostusta yrityksen tuotteita tai palveluita kohtaan, kasvattaa brändin tunnettuutta, lisätä myyntiä ja saada uusia asiakkaita. Mainonnan avulla yritys pyrkii myös erottumaan kilpailijoista ja vakuuttamaan asiakkaat tuotteiden ja palveluiden laadusta sekä hyödyllisyydestä.

Blink Helsingin mainospalvelut sopivat sekä B2B- ja B2C-asiakkaita palveleville yrityksille. Autamme sinua kaikissa tarvittavissa mainoskanavissa; digitaalisessa markkinoinnissa, perinteisessä markkinoinnissa, lineaarisessa ja sosiaalisessa mediassa, kasvokkain tapahtuvassa viestinnässä sekä ostetussa ja ansaitussa mediassa. Perustamme kaiken mainonnan ja markkinoinnin aina lähtökohtien selvityksen ja tulosten analysointiin ja mitattavuuteen.

Blink Helsinki suunnittelee ja toteuttaa:

 • Brändin kirkastukset ja uudistukset

 • Markkinointiviestinnän konseptit

 • Kasvumarkkinoinnin palvelut

 • Inbound-markkinoinnin kokonaisuudet

 • Dynaamiset verkkosivut

 • Myynnin työkalut

tausta_renkaat

Panosta tulokselliseen mainontaan ja markkinointiin

Tuloksellinen markkinointi on kokonaisuus, jossa asiakkaat kohdataan mieleenpainuvalla ja erottuvalla tavalla. Miten tuloksellista markkinointia sitten tehdään? Markkinoinnin suunnitteluvaiheessa tarvitset tietoa ja näkemyksiä asiakkaiden odotuksista ja käyttäytymisestä. Toteutusvaiheessa taas tarvitset luovia ideoita ja oikeita kanavavalintoja, jotka auttavat asiakasta sitoutumaan juuri sinun yritykseesi, tuotteeseesi ja palveluusi.

Näiden lisäksi tarvitset oikeat markkinoinnin työkalut ja mittarit jotta tiedät, mitkä ratkaisut toimivat ja mitä pitää edelleen kehittää. Tuloksellinen markkinointi ei myöskään ole valmista yhdellä rykäisyllä. Kun tulokset vastaavat odotuksia ja markkinoinnin ROI on kohdallaan, yrityksesi voi jatkaa kasvua jatkuvan, kestävän kehityksen periaatteella.

Inbound- ja outbound-markkinoinnin palvelut

Inbound- ja outbound-markkinointi ovat kaksi eri tapaa tehdä markkinointia ja mainontaa. Inbound-markkinointi houkuttelee asiakkaita kiinnostavan sisällön ja asiakkaalle luotavan lisäarvon avulla. Asiakas löytää yrityksen itse – juuri oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Inbound-markkinointia tehdään erityisesti digitaalisissa kanavissa kuten verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, hakukoneissa ja sähköpostikampanjoissa.

Outbound-markkinointi taas lähestyy asiakkaita suoraan eri kanavissa, esimerkiksi mainoksien, suoramarkkinoinnin tai ostetun mainostilan kautta. Outbound-markkinoinnin tavoite on tavoittaa mahdollisimman monta potentiaalista asiakasta mahdollisimman nopeasti. Outbound-markkinointi myös keskittyy enemmän yrityksen haluihin, kun taas inbound-markkinointi huomioi enemmän yksittäisen asiakkaan tarpeet.

Kannattaa muistaa, että toimiva mainonta ja markkinointiviestintä sisältävät usein sekä inbound- ja outbound-markkinointia. Nämä molemmat sisältävät tehokkaita tapoja houkutella asiakkaita yrityksen palvelujen pariin. Lue lisää sisältömarkkinoinnista Blinkin oppaasta!

Lataa ilmainen opas

Valitse toimivat markkinointikanavat ja -keinot

Millaista markkinointia yrityksesi kannattaa tehdä? Valitsemalla oikeat markkinointikeinot muodostat toimivan kokonaisuuden, joka tukee yrityksen brändiä ja kasvustrategiaa. Perinteinen outbound-markkinointi ja nykyaikainen inbound-markkinointi sopivat hyvin yhteen – usein tehokas markkinointikokonaisuus edellyttääkin näiden molempien palvelujen käyttämistä.

Tärkeintä on tunnistaa mitkä keinot ja kanavat toimivat lukujen valossa juuri sinun yrityksellesi. Tämä vaatii usein ostajapersoonien ja ostopolkujen määritystä. Kun asiakas tunnetaan perusteellisesti on toimivimman viestin, ulkoasun, markkinointikeinojen ja kanavien valinta lasten leikkiä.

Perinteinen markkinointiviestintä (outbound):

 • Lineaarisesti toteutettua markkinointia rajoitetuissa kanavissa
 • Fyysistä sisältöä, joka pyrkii kiinnittämään asiakkaan huomion (esim. printti-, televisio- ja radio sekä ulkomainonta)
 • Suorat lähestymiset asiakkaaseen (esim. kylmäsoitot ja suorat viestit)
 • Yleisö on hyvin laaja eikä kohdenna tarkasti tiettyihin ostajapersooniin
 • Kilpailee koko ajan asiakkaan huomiosta
 • Markkinoinnin tehokkuutta on hankala mitata

Digitaalinen markkinointiviestintä (inbound):

 • Monikanavaista markkinointia digitaalisissa kanavissa (esim. verkkosivut, sosiaalinen media, display-mainonta, sähköpostimarkkinointi)
 • Keskittyy liidigenerointiin informatiivisen sisällön kautta
 • Tarjoaa hakukoneoptimoitua ja laadukasta sisältöä, joka tarjoaa ratkaisun asiakkaan ongelmaan
 • Kohdennettu tarkasti kohderyhmien ja yksittäisten ostajapersoonien mukaan
 • Usein myös interaktiivisessa muodossa
 • Mitattavissa ja seurattavissa analytiikkatyökalujen kautta 

Markkinointiviestinnän kohdennus – mainosta oikeille ihmisille

Mainonta voidaan suunnata laajasti suurelle massalle tai tarkasti kohdennetulle yleisölle. Massamarkkinoinnissa mainonta kohdistetaan suurelle yleisölle esimerkiksi televisio-, radio- tai printtimainosten avulla. Kohdennettua markkinointia taas hyödynnetään erityisesti digitaalisessa markkinoinnissa, hakukonemarkkinoinnissa ja markkinoinnin automaatiossa.

Inbound-markkinoinnissa kohdentaminen on elintärkeää. Kohdentamalla mainontaa yritys pystyy saavuttamaan halutun kohderyhmän ja luomaan heihin vaikutuksen. Kohdennetulla mainonnalla voidaan myös tehostaa mainosbudjetin käyttöä. Tuloksellinen markkinointi ja mainonta vaativat yleensä niin pieniä kuin suuria investointeja, joten budjetista on tärkeää saada kaikki irti.

Katso myös

 • Brändi ja identiteetti

  Brändi ja identiteetti

  Brändin rakentaminen ja ylläpitäminen ovat tärkeä osa yrityksen markkinointia ja liiketoiminnan kasvustrategiaa. 
 • Sisällöntuotanto

  Sisällöntuotanto

  Sisällöntuotanto on olennainen osa markkinointia ja yrityksen brändin rakentamista. Se tarjoaa asiakkaille arvokasta tietoa eri sisältöformaateissa.
Toiveena tehokas mainonta?

Ota yhteyttä tai varaa aika kalenteristani!

Antti Tolonen Toimitusjohtaja antti@blinkhelsinki.fi 050 348 0347