Ohita navigaatio

Tee blogipostaus, joka ilahduttaa lukijoitasi

Hyvän blogin kirjoittaminen

Yritysblogi on osa asiakaspalvelua. Hyvän blogipostauksen avulla luot ja ylläpidät kontakteja yrityksesi tärkeimpiin sidosryhmiin. Bloggaajan 10-vaiheinen muistilista ja sen selitykset auttavat sinua blogin kirjoittajana.

Kiinnostavien blogipostausten säännöllinen kirjoittaminen voi tuntua isolta haasteelta. Onnistut, kun valitset aiheita ja näkökulmia, jotka vastaavat kohderyhmiesi kokemiin haasteisiin ja inspiroivat heitä omassa työssään. Varmista myös jokaisen blogipostauksen luettavuus, löydettävyys ja leviäminen.

Blogin kirjoittamiseen kannattaa käyttää aikaa

Hyvin suunniteltu blogi auttaa ja ilahduttaa lukijoitaan vahvistaen samalla yrityksesi brändiä ja asiantuntijuutta. Se on tärkeä osa dynaamista sisältöstrategiaa ja tehokas keino varmistaa oma paikka ja vahva näkyvyys verkossa. Blogit kuuluvat olennaisena osana myös tehokkaaseen inbound-markkinointiin.

Ansaitseeko sinun blogikirjoituksesi tulla luetuksi ja jaetuksi? Kyllä, kun paneudut huolella sen toteuttamiseen.

Bloggaaminen tarjoaa erityisen näkökulman omaan työhön: kirjoititpa tiukkaa asiaa, kannanottoja ajankohtaisiin asioihin tai kevyempiä välipaloja, teet sen tulevia tai nykyisiä asiakkaitasi tai muita tärkeitä sidosryhmiä varten. Blogin kirjoittaminen on sekä yrityksesi markkinointia että osa asiakkaiden palvelua ja ilahduttamista. 

Bloggaaminen ei ole vain kirjoittamista

Suunnitelmallinen bloggaaminen lähtee tavoitteista, mutkittelee ideoinnin ja luomisen tuskan kautta tekstin sekä blogin muiden osien viimeistelyyn ja postauksen julkaisemiseen.

Hyvä bloggaaja ei kuitenkaan lopeta tähän, sillä blogipostauksen toteuttamiseen käytetty energia tuottaa varsinaisen tuloksen vasta silloin, kun blogia jaetaan aktiivisesti sopivissa kanavissa. Jos lisäksi analysoit kirjoituksella aikaansaatuja tuloksia, kehityt bloggaajana yhä paremmaksi.

Bloggaajan muistilista – 10 tärkeää vaihetta

  1. Kohderyhmä ja tavoite
  2. Aihe ja näkökulma
  3. Ideointi ja taustatyö
  4. Kirjoittaminen
  5. Kuvitus ja jatkoaktivointi
  6. Luonnoksen testaus ja palaute
  7. Viimeistely ja hakukoneoptimointi
  8. Linkitykset muuhun sisältöön
  9. Julkaisu ja somenäkyvyys
  10. Analyysi ja oppiminen

Bloggaamisen 10 vaihetta vähän tarkemmin

Vinkkilistat ovat käteviä, mutta eivät sellaisenaan auta kaikkia kirjoittajia. Tässä siis hiukan tarkemmat ohjeet kohta kohdalta:

1. Määrittele blogipostauksen kohderyhmä ja tavoite

Se kenelle kirjoitat blogisi, vaikuttaa kaikkeen – myös tavoitteeseen. Mitä tarkemmin kohdistat, sitä paremmin palvelet lukijaasi. Määrittele etukäteen, miten kirjoituksesi palvelee lukijaansa. Ratkaiseeko kirjoitus jonkin todellisen ongelman? Auttaako se lukijaa jossain asiassa? Mitä lisäarvoa se tuo? Mieti myös, mitä ajatuksia tai toimintaa haluat saada lukijoissa aikaan – ja miten kirjoituksesi vaikuttaa yrityksesi brändiin ja liiketoimintaan.

2. Valitse aihe ja näkökulma, joka puhuttelee kohderyhmää

Kun tunnet kohderyhmäsi, tiedät myös mitkä aiheet ja näkökulmat ovat kiinnostavia. Mistä tiedoista on lukijoille hyötyä? Mistä he innostuvat tai ilahtuvat? Suppeampi näkökulma on yleensä laajaa parempi, koska se vastaa tiettyyn tarpeeseen tai kysymykseen.

3. Hae taustatietoja, analogioita ja ideoita yllättävistäkin paikoista

Mitä tietoa aiheesta on saatavilla? Kerää taustatietoja, mieti sopiva näkökulma ja tyyli, joka vie sanomaasi eteenpäin persoonallisella tavalla. Voiko aihetta konkretisoida esimerkkien, kuvien, infograafien jne. avulla? Yhdistele, lainaa lähde mainiten, kommentoi, ota kantaa – jos se sopii valitsemaasi tyyliin.

4. Kirjoita, pidä tauko ja muokkaa tekstiä paremmaksi

Kirjoittamisen tapoja on monia. Joku suunnittelee ensin rakenteen ja kirjoittaa sitten. Toinen aloittaa kirjoittamalla ja jäsentelee tekstin lopuksi. Blogin rakenne voi olla hyvinkin vapaa – mutta selkeys helpottaa lukijaa. Sitä tuovat johdanto, lyhyehköt kappaleet, väliotsikot ja luettelot. Anna tekstisi levätä vaikka yön yli – näin huomaat helpommin, jos joku kohta ei oikein toimi.

5. Mieti sopiva kuvitus tai muu lisäarvoa tuova elementti sekä jatkoaktivointi

Kuvat ovat tärkeä osa blogin sisältöä. Aiheeseen sopiva kuvitus, esimerkit, lainaukset ja videoupotukset täydentävät ja rytmittävät sanomaasi. Jos mahdollista, vältä kuvapankkikuvia. Mieti myös etukäteen mitä tarjoat lukijalle lopuksi: jatkoaktivointi voi olla esimerkiksi suositus lukea lisää samasta aiheesta linkkeineen.

6. Anna kollegasi tai kohderyhmään kuuluvan henkilön kommentoida sisältösi

Omalle tekstille sokeutuu helposti. Julkaisemisen kynnys madaltuu, kun pyydät palautetta jo etukäteen ja otat sen huomioon. Erityisesti jos et ole tottunut kirjoittaja, pyydä apua tekstin jäsentelyssä ja viimeistelyssä.

7. Tarkista oikeinkirjoitus ja viimeistele otsikot, metateksti ja muut hakukoneita palvelevat elementit

Vaikka verkossa olevia tekstejä on helppo päivittää, oikeinkirjoitusvirheet ja ylimääräiset toistot kannattaa karsia pois jo etukäteen. Viimeistelyvaiheessa tarkista myös, että otsikot, metateksti ja kuvien alt-tekstit kertovat sisällöstä ja auttavat sitä näkymään ja houkuttelemaan lukijoita hakukoneiden tuloksissa.

8. Linkitä postaus yrityksesi muihin aihetta käsitteleviin verkkosisältöihin

Blogitekstisi liittyy todennäköisesti jollakin tavoin yrityksesi toimintaan, tuotteisiin tai palveluihin sekä muihin samaa aihetta käsitteleviin sisältöihin. Kun lisäät sopiviin kohtiin tekstilinkkejä muihin täydentäviin sisältöihin, palvelet sekä lukijaa että yrityksesi hakukonenäkyvyyttä.

Suurin osa hakukonehauista tehdään nykyään lausemuodossa, joten yksittäisiin avainsanoihin nojaava seo-strategia ei riitä. Samaan teemaan liittyvien blogipostausten linkittäminen teeman kokoavaan pilarisivuun (ns. pillar page ja topic cluster -malli) on nykyaikainen tapa vahvistaa hakukonenäkyvyyttä.

9. Julkaise postaus ja huolehdi, että sitä jaetaan somekanavissa

Onnea, tässä vaiheessa voit vihdoin julkaista laadukkaan blogipostauksen! Julkaisu ei kuitenkaan ole bloggauksen päätarkoitus, vaan se että kirjoitustasi luetaan ja jaetaan eteenpäin. Huolehdi siis somejakelusta yrityksesi linjausten mukaisesti. Somen lisäksi voit tarjota uutta luettavaa esimerkiksi uutiskirjeessä tai henkilökohtaisissa viesteissä.

10. Analysoi postauksen toimivuus ja sen aikaansaama verkkoliikenne

Tämä on ehkä kaikkein vaikein, mutta tärkeä vaihe. Kun mittaat blogikirjoituksesi menestymistä ja toimivuutta tavoitteeseen nähden, opit tekemään seuraavista blogipostauksistasi yhä parempia. Saavuttiko kirjoituksesi yleisönsä ja tavoitteensa? Mikä toimi hyvin, mikä ei toiminut?
Muista, että voit parannella myös jo julkaistua postausta!

Blogikirjoittaminen on palkitsevaa. Jos siihen ei kuitenkaan ole aikaa, yhdestoista vinkki on: ota ammattilainen avuksi. Me Blinkillä autamme sinua mielellämme. Ota yhteyttä!

Terhi Bergius

Terhi ideoi ja kirjoittaa sisältöjä, jotka tuottavat arvoa sekä asiakkaille että heidän kohderyhmilleen. Hän on kokenut inbound-markkinoija, joka ei pelkää tarttua haastavaankaan aiheeseen.

Terhi Bergius

Katso myös