STRATEGIA

BRÄNDI JA IDENTITEETTI

Panosta brändisi merkityksellisyyteen sekä tuote-, palvelu- ja yritysidentiteetteihin, sillä ne antavat yrityksesi liiketoiminnalle vahvan tuen.

 

Mitä sinä hyödyt brändin ja identiteetin suunnittelusta tai kirkastamisesta?

 • Oikein muotoillun brändin avulla tarjoamasi tuote, palvelu tai yrityksesi on relevantti yleisöllesi  
 • Oikeanlaisen brändin avulla teet tuotteestasi, palvelustasi tai yrityksestäsi paremmin tunnistettavan
 • Erottuvan, omanlaisen brändin avulla autat potentiaalista asiakastasi muistamaan yrityksesi

 

Mikä on brändi ja miksi sillä on väliä?

Brändi on vastaanottajan päässä muodostuva mielikuva yrityksestäsi. Brändissä yhdistyvät kaikki yritykseesi liittyvät odotukset, kokemukset ja tarinat. 

Brändin funktio liiketoiminnassa on:

 • Auttaa asiakastasi huomaamaan ja tunnistamaan tuotteesi tai palvelusi kilpailuetu ja sen tuottama arvo
 • Erottua edukseen kilpailijoista
 • Madaltaa riskin kokemusta ja ostokynnystä asiakkaan päätöksessä

Vahvan brändin ansiosta vastaanottaja uskaltaa tai haluaa valita juuri kyseisen brändin, on valmis maksamaan siitä extraa ja haluaa kertoa siitä eteenpäin. Toimiva brändi ohjaa koko yrityksen toimintaa ja jalkautuu yksittäisten väittämien sijaan kaikkeen tekemiseen mainonnasta palvelukohtaamisiin ja yrityskulttuurista huhupuheisiin saakka.

Vahva brändi ei synny sattumalta. Oikein toteutettuna kaikki toimenpiteet kumuloivat yhdelle ja samalle brändille sen sijaan, että synnyttäisivät sekaannusta tai veisivät mielikuvaa eri suuntiin.

Mitä Blink Helsingin palvelu pitää sisällään?

KOMMUNIKAATIOSTRATEGIA

 

TILANNEKUVA-WORKSHOP & BRÄNDIN MENESTYSSUUNNITELMA

Strategiamääritys alkaa yrityksen avainhenkilöiden ja suunnittelijoiden kesken järjestetyllä workshopilla, jossa määritellään olemassa olevan tiedon varassa:

TILANNEKUVA

 • Lähtötilanne: miten kohderyhmät on määritelty; miten yrityksen visio, missio, kulttuuri ja arvot on määritelty; miten toimintaa mitataan (avainmittarit)
 • Kilpailija-analyysi (heikkoudet, vahvuudet, uhat ja mahdollisuudet suhteessa kilpailijoihin)
 • Positiointi (miten brändi asemoituu kohdeyleisön mielessä suhteessa kilpailijoihin)
 • Differoitumismahdollisuuksien kartoitus: mitä mahdollisia erilaistumisen ja erottumisen tapoja on olemassa

 

Tiedon rikastaminen tutkimusten avulla.

 • Jos yllä mainitut asiat eivät ole riittävällä varmuudella tiedossa, voidaan tietämystä rikastaa asiakastutkimuksilla. Ks. myös ostajapersoonien ja ostopolun määritys

 

Workshopin jälkeen suunnittelutiimi konseptoi

BRÄNDIN MENESTYSSUUNNITELMAN

 • Arvolupauksen ja argumentaation kiteytys suhteessa kilpailijoihin
 • Bränditarinan kiteytys ja dramatisointi (eli kuinka haluttu viesti kommunikoidaan niin, että se saa toivottuja vaikutuksia aikaiseksi kohdeyleisössä)
 • Suositus toimenpiteiksi tavoitetilan mahdollistamiseksi

 

KYSY LISÄÄ

IDENTITEETTI

 

Kommunikaatiostrategian pohjalta suunnitellaan brändin identiteetti, sen tapa esiintyä. Työ voi sisältää esimerkiksi seuraavia elementtejä:

 • Nimisuunnittelu
 • Tonaliteetti (tapa puhua)
 • Kuvakieli
 • Grafiikkakirjasto
 • Värimaailma
 • Typografia
 • Logo ja logovariaatiot

 

KYSY LISÄÄ

KÄYTTÄYTYMINEN

 

Brändi tulee eletyksi todeksi kaikissa niissä kohtaamisissa, joissa se on tavalla tai toisella läsnä. Brändin käyttäytymisen määritys voi pitää sisällään seuraavia asioita:

 • Kriittisimpien palvelukohtaamisten määritys (ostetut mediat, omistetut mediat, ansaitut mediat): verkkopalvelu, point-of-sales, viestintä, sosiaalinen media, tapahtumat, sisältömarkkinointi jne.
 • Markkinointiviestinnän, sisältömarkkinoinnin, mainonnan ja myynnin toimenpidesuunnitelmat

 

Katso myös ostopolun määritys ja Growth driven design (myyntiä tukevan verkkopalvelun rakentaminen)

 

KYSY LISÄÄ

 
Analytiikka ja mittarointi

 

Jotta toimenpiteiden vaikuttavuutta esimerkiksi myyntiin on mahdollista arvioida, on määriteltävä ne mittarit ja mittaustavat, joiden avulla onnistumista on mahdollista arvioida:

 • Avainmittareiden määritys
 • Mittaustavan ja työkalujen määritys

 

 

MITEN PÄÄSET ALKUUN?

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI TÄSTÄ

Palaamme asiaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

 

AJANKOHTAISTA

Westpro pressi
BLOGI

WESTPRO UUDISTI MYYNTI- JA MARKKINOINTIMALLINSA

Referenssit_Nordtreat_web2_800px
REFERENSSI

NORDTREAT KASVAA INBOUND-MARKKINOINNIN AVULLA

Blink_VIRIA_kuvitus
Blogi

VIRIA UUDISTI TURVALIIKETOIMINNAN MARKKINOINNIN SUUNNAN

AUTAMME SINUA ONNISTUMAAN. OTA YHTEYTTÄ TAI VARAA AIKA TAPAAMISELLE.

Asiakkaat

Piia Holma Kasvujohtaja piia@blinkhelsinki.fi
puh. +358 40 527 8810

Työnhakijat

Antti Tolonen Toimitusjohtaja antti@blinkhelsinki.fi
puh. +358 207792100

TILAA UUTISKIRJE

Jaamme kuukausittain näkemyksiä, vinkkejä ja menestyskeissejä markkinoinnin ammattilaisille.

Google maps image