Case

KUULOVERKKO

Kuuloverkko on asiantuntijaliike, joka auttaa asiakkaitaan huolehtimaan kuulostaan. Asiakkaille on tärkeää saada tietoa kuulonsa tilanteesta, tukea sopivien kuulokojeiden valinnassa sekä esimerkiksi tinnitusta helpottavaa kuntoutusta. Kuuloverkko on osa Audmet Oy:tä, joka kuuluu maailmanlaajuiseen Demant A/S -konserniin.

 

LÄHTÖKOHTA


Kuulonhuoltopalveluita ja kuulokojeita tarjoavia yrityksiä on Suomessa paljon. Kilpailu on kovaa erityisesti Etelä-Suomessa, jossa Kuuloverkon toimipisteet sijaitsevat. Ne palvelevat asiakkaita tarpeen mukaan ympäri Suomen.

Kilpailijoista erottuakseen Kuuloverkko halusi uudistaa brändiään ja lisätä aktiivisuuttaan digitaalisissa kanavissa. Toimenpiteiden tarkoituksena on vahvistaa nykyisten asiakkaiden sitoutumista Kuuloverkkoon ja hankkia uusia liidejä. Tämä toteutuu tuottamalla tärkeimmille asiakasryhmille suunnattua, hakukoneoptimoitua sisältöä verkkosivuille sekä lisäämällä näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.

 

“Tavoitteena oli vahvistaa brändin erottumista kilpailijoista ja hankkia uusia asiakkaita. Mittarina hyödynnettiin Google Analyticsiä, omien myyntitavoitteiden lisäksi.”

Leonie Lipponen, Head of Customer Service, Audmet Oy

kuuloverkko_logot-01

 

TOTEUTUS

Brändityön perusta luotiin määrittelemällä workshopeissa Kuuloverkon tärkeimmät ostajapersoonat ja kunkin ostajapersoonan ostopolku. Seuraavassa workshopissa kerättiin arvokasta tietoa brändin kirkastamista varten ja sovittiin säännöllisen sisällöntuotannon sekä liidienhankinnan tavoitteet ja mittarit.

Asiakkaalta workshopeissa saatu tieto ja toiveet johdattivat luovan tiimin oikeaan suuntaan. Kuuloverkko palvelee asiakkaitaan hyvin henkilökohtaisella ja ristiriitaisia tunteita herättävällä alueella. Siksi toiminnan ydintä onkin asiakkaan rinnalla kulkeminen asiantuntevana ja myötäelävänä kumppanina. Tavoitteena on, että asiakkaat voivat nauttia elämästä kuulonalenemasta tai muusta kuulemisen haasteesta huolimatta.

Blinkin toteutus sisältää:

 • Uuden logon, ydinviestin ja visuaalisen ilmeen
 • Brändin tarinan
 • Ostajapersoonille suunnattujen sisältöjen suunnittelun ja toteutuksen
  • Blogikirjoitukset ja asiakastarinat
  • Ladattavat oppaat
  • Sosiaalisen median postaukset
 • Verkkosivujen hakukoneoptimoinnin kehittämisen
 • Verkkosivujen teknisiä parannuksia (mm. lomakkeen sisältävät sivut opaslatauksia varten)
 • Sosiaalisen median ja hakukonemainonnan suunnittelun ja toteutuksen
 • Kuukausittain yhteisen palaverin, jossa käymme läpi tehdyt toimenpiteet, tulokset ja analytiikan sekä päätämme tulosten ja Kuuloverkon lähitulevaisuuden tavoitteiden perusteella seuraavat sisällöntuotannon aiheet ja muut toimenpiteet

BRÄNDIÄ VAHVISTAVA DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ

 

Vuoden 2021 alussa alkanut yhteistyö on tuonut selkeästi nähtävän muutoksen Kuuloverkon läsnäoloon digitaalisissa kanavissa. Asiakkaita puhuttelevat viestit heille tärkeistä aiheista on otettu hyvin vastaan.

“Blink Helsinki on luotettava yhteistyökumppani. Yhteistyön aikana olemme onnistuneesti kirkastanut Kuuloverkon brändiä ja keränneet runsaasti uusia liidejä.”

Leonie Lipponen, Head of Customer Service, Audmet Oy

Kuuloverkon brändin kuvamaailma ja tapa viestiä heijastavat yrityksen ihmisläheistä ja läsnäolevaa toimintatapaa. Myötäelävä asiantuntijuus on erinomainen perusta pitkäaikaisille, luottamuksellisille asiakassuhteille. www.kuuloverkko.fi

 

 

ONNISTUMISET

 

Asiantuntijuutta ja myötäelämistä yhdistävän brändin hyvä vastaanotto

Kuuloverkon tarinan kiteyttäminen kaikille ymmärrettävään muotoon

Asiakaslähtöisen sisällön tuotanto ja hyödyntäminen uusien liidien hankinnassa

KONKREETTISET TULOKSET

Facebook

Julkaisuihin sitoutumiset kasvoivat 12 kk:n jaksolla +12 %. Julkaisujen määrä vuoden 8 ensimmäisen kuukauden aikana kasvoi +207 % edelliseen vuoteen verrattuna ja julkaisujen orgaaninen näkyvyys kasvoi vastaavasti +168 %.

Verkkosivusto

Liikenne sosiaalisen median lähteistä kasvoi 12 kk:n jaksolla +15 % ja sisältösivujen sivulatausmäärät kasvoivat sivusta riippuen +30 - 294 %.

Hakukonenäkyvyys

Parani huomattavasti: 8 kuukauden seurantajaksolla kaikki näyttökerrat hakutuloksissa kasvoivat +20 %, kaikki klikit sivustolle hakutuloksista kasvoivat +4 % ja “kuulokoje”-hakutermillä CTR hakutuloksista sivustolle kasvoi +133 % ja klikkimäärät +260 %.

AUTAMME SINUA ONNISTUMAAN.
OTA YHTEYTTÄ TAI VARAA AIKA TAPAAMISELLE.

Asiakkaat

Piia Holma
Kasvujohtaja
piia@blinkhelsinki.fi
puh. +358 40 527 8810

Työnhakijat

Antti Tolonen
Toimitusjohtaja
antti@blinkhelsinki.fi
puh. +358 207792100

TILAA UUTISKIRJE

Jaamme kuukausittain näkemyksiä, vinkkejä ja menestyskeissejä markkinoinnin ammattilaisille.

Google maps image