Case

PEIKKO – OSTAJAPERSOONAT LISÄSIVÄT ASIAKASYMMÄRRYSTÄ

Loimme yhdessä kanssa suunnitelman, jonka avulla vuoropuhelu rakennesuunnittelijoiden kanssa nousi seuraavalle tasolle.

Vuonna 1965 perustettu Peikko on matalien välipohjarakenteiden, tuulivoimaloiden perustusten sekä betonirakentamisen liitosteknologian maailmanlaajuinen edelläkävijä. Peikon tavoitteena on tehdä rakentamisesta helpompaa, nopeampaa ja turvallisempaa. 33 maassa toimivan yrityksen liikevaihto oli 231 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Kohderyhmänä rakennesuunnittelijat

Peikon tärkeimmät asiakasryhmät ovat suunnittelijat, elementtitehtaat, rakennusliikkeet ja sijoittajat. Vaikka rakennesuunnittelijat eivät tee varsinaista ostopäätöstä, pääsevät heidän valitsemansa tuotteet ja ratkaisut silti hyvin todennäköisesti toteutukseen saakka. 
Siksi Peikko on jo pitkään tarjonnut ilmaista Peikko Designer® -suunnitteluohjelmistoa, jossa on rajapinnat suunnittelijoiden yleisesti käyttämiin kaupallisiin ohjelmistoihin. Peikko Designer® -ohjelmistolla on maailmanlaajuisesti kymmeniä tuhansia käyttäjiä, joihin Peikko halusi tiivistää suhdettaan. 

”Sidosryhmien tunteminen muuttuu koko ajan entistä tärkeämmäksi, joten halusimme syventää sekä kirkastaa omaa ymmärrystämme suunnittelijoille olennaisista asioista. Mitä paremmin tunnemme omat asiakkaamme, sitä paremmin voimme tukea heitä tarjoamalla kiinnostavia ja aidosti hyödyllisiä sisältöjä”, kertoo Mervi Kainulainen, Marketing Manager, Peikko Group.

Yhteisen ymmärryksen lisääminen ostajapersoonien avulla

Ostajapersoonat ovat kuvauksia yrityksen ideaaliasiakkaasta. Persoonan määrittely perustuu kokemukseen, valistuneisiin olettamuksiin, tutkimustietoon ja todelliseen käyttäytymiseen liittyvään dataan. 

Miksi persoonat sitten ovat tärkeitä? Koska organisaation sisäinen, mutta usein piilevä tieto asiakkaan maailmasta ja tarpeista on saatava yhteiseksi omaisuudeksi. Kun kaikilla on sama lähtöolettamus, tehostuu sekä markkinointi että myynti. 
 

ostopolku

Ostopolut auttavat näkemään esteet ja mahdollisuudet

Jotta saisimme luotua konkreettisia aihioita tehtäville toimille, käänsimme seuraavaksi huomion persoonien ostopolkuihin eli ostamisen eri vaiheisiin. 

Vaiheita ovat: 

1. Tietoisuus ongelman tai haasteen olemassa olosta
2. Erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen vertailu

3. Ostopäätöksen tekeminen 

4. Asiakaskokemus eli asiakkaan ilahduttaminen vielä ostamisen jälkeenkin


Jokaisessa ostopolun vaiheessa pohdimme mitä persoona tekee ja ajattelee, missä hän kohtaa Peikon, millaisia kokemuksia hänellä on ja ennen kaikkea – kuinka voisimme auttaa häntä eteenpäin markkinoinnin keinoin. 

Yhteisiin työpajoihin osallistui peikkolaisia teknisestä tuesta, myynnistä ja markkinoinnista eri puolilta Eurooppaa. Saimme kahdessa muutaman tunnin työpajassa luotua kattavan näkemyksen suunnittelijoista sekä heidän tarpeistaan ja tekemisen prosesseistaan.  

“Prosessi auttoi meitä hahmottamaan syvemmin persoonien työarkea ja tarpeita. Se teki myös näkyväksi kaiken sen, mitä meillä jo on ja missä meillä on vielä varaa kehittyä,” toteaa Kim Salvén, Vice President, Sales and Marketing, Peikko Group. 

“Prosessi teki näkyväksi kaiken sen, mitä meillä jo on ja missä meillä on vielä varaa kehittyä.”
 
Kim Salvén
Vice President, Sales and Marketing, Peikko Group

Kvalitatiivisista haastatteluista lisää osviittaa

Koska persoonat ja ostopolut perustuvat aina myyvän organisaation käsityksiin ja kokemuksiin, päätimme todentaa määrittelyt kvalitatiivisilla haastatteluilla, joihin osallistui suunnittelijoita Suomesta, Baltiasta ja Keski-Euroopasta. 

Keskustelimme suunnittelijoiden kanssa muun muassa heidän jokapäiväisistä haasteistaan, tavoitteistaan ja tietolähteistään. Kartoitimme myös heidän käsityksiään Peikko Designer® -ohjelmistosta ja keräsimme ideoita sen kehittämiseksi. 

Lisäksi käsittelimme Peikon nykyistä, rakennesuunnittelijoille kohdennettua viestintää sekä sitä, millaista se voisi tulevaisuudessa olla.

 

“Löysimme yhdessä hyvät eväät, joilla pystymme olemaan tulevaisuudessa suunnittelijoille entistäkin parempi kumppani.”
 
Mervi Kainulainen
Marketing Director, Peikko Group

Tavoitteena entistäkin parempi kumppanuus

Persoonien, ostopolkujen ja haastatteluiden avulla loimme tiekartan, jonka avulla Peikko nousee seuraavalle tasolle vuoropuhelussaan rakennesuunnittelijoiden kanssa. 

“Löysimme yhdessä hyvät eväät, joilla pystymme olemaan tulevaisuudessa suunnittelijoille entistäkin parempi kumppani”, Mervi Kainulainen tiivistää. 

www.peikko.fi

AUTAMME SINUA ONNISTUMAAN. OTA YHTEYTTÄ TAI VARAA AIKA TAPAAMISELLE.

Asiakkaat

Piia Holma Kasvujohtaja piia@blinkhelsinki.fi
puh. +358 40 527 8810

Työnhakijat

Antti Tolonen Toimitusjohtaja antti@blinkhelsinki.fi
puh. +358 207792100

TILAA UUTISKIRJE

Jaamme kuukausittain näkemyksiä, vinkkejä ja menestyskeissejä markkinoinnin ammattilaisille.

Google maps image