TAKTIIKKA

VERKKOPALVELUN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS GROWTH DRIVEN DESIGN -MENETELMÄLLÄ

 

 
 

  

Mitä sinä hyödyt verkkopalvelun uudistamisesta GDD- eli Growth Driven Design -menetelmällä

 

 • Verkkosivustosta tulee entistä enemmän liiketoiminnan edistämisen (myynnin ja asiakaspalvelun) työkalu.
 • Verkkopalvelu saadaan toimimaan markkinoinnin, myynnin ja asiakaskokemuksen optimoinnin dataohjautuvana alustana.
 • GDD-metodi minimoi riskit, koska päätökset voidaan perustaa todelliseen dataan arvailujen ja olettamusten sijaan.
 • GDD-metodi mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja kehittämisen. Sivusto on ketterän alustan avulla dynaaminen ja mahdollistaa nopeat muokkaukset kulloisenkin tarpeen tai havainnon mukaisesti.
 • GDD-metodi yhdistää teknisen kehityksen, markkinoinnin ja myynnin saumattomaksi kokonaisuudeksi.

 

 

Mikä on Growth Driven Design (GDD)?

 

Tyypillisessä kehitysmallissa, kutsuttakoon sitä tässä perinteiseksi malliksi, uuden verkkosivuversion luominen on rakentamisvaiheessa paljon aikaa ja resursseja sitova hanke, jossa lanseerattava versio tehdään senhetkisten olettamusten ja trendien varassa. Näin verkkopalvelu vanhenee ajan mittaan (koska maailma muuttuu ja verkkopalvelu ei pysty riittävissä määrin muuttumaan sen mukana) ja uusitaan tyypillisesti kokonaan x vuoden välein.

GDD-kehitysmalli taas on ketterä, dataohjautuva ja ajassa elävä malli, minkä ansiosta verkkosivusto on aina ajan tasalla oleva, kehittyvä markkinointialusta. GDD-mallissa koko verkkopalvelu, mukaan lukien käyttöliittymä, tekninen toimivuus ja osallistavat sisällöt elävät ajassa ja ovat ketterästi muokattavissa.

Olennaista GDD-mallille on ketteryyden ja dataohjautuvuuden ohessa vahva myynnillinen perusorientaatio. Sivuston päätehtävänä nähdään kävijöiden konvertoiminen liideiksi. Liian usein sivusto nähdään yritys- tai tuote-esitteen käyntikorttimaisena digiversiona, kun se pitäisi nähdä markkinoinnin ja myynnin aktiivisena työkaluna.

growth_driven_design

 

Perinteinen verkkopalvelukehitys vs Growth driven design

 

  RISKIT   TULOKSET  
PERINTEINEN VERKKOPALVELU-KEHITYS

Kulut tulevat etupainotteisesti; riski mennä yli budjetin (jos/kun projektin scope elää)

Sitoo paljon resursseja ja aikaa; projektiaikataulut tuppaavat venymään

Verkkopalvelu toimii, jos alku-olettamuksissa on osuttu oikeaan

Tulokset staattisia seuraavat 2 vuotta

GROWTH DRIVEN DESIGN Kulut hallittavissa ja ennakoitavissa; kulut muodostuvat sitä mukaa kun tehdään (ei ylläreitä tai isoja etumaksuja) Nopea lanseeraus ja jatkuva ketterän kehityksen reaktiivinen malli; pysyy aikataulussa ja budjetissa Verkkopalvelu toimii koko ajan paremmin, koska se elää ja optimoituu faktiseen dataan pohjautuen

Tulokset kehittyvät koko ajan

 

 

Miten Growth driven design -metodi toimii käytännössä?

 

Growth Driven Design -menetelmässä on kolme päävaihetta:

gdd_vaiheet

 

STRATEGIA

 

Strategiavaiheessa luodaan pääsuuntaviivat ja määritellään keskeiset taustamuuttujat verkkopalvelulle:

gdd_strategia

Lue lisää:

Ostajapersoonista 

Ostopolusta

Nykysivuston auditoinnista

 

Ideapankki tarkoittaa eräänlaista toivelistaa, johon kerätään ne ideat, joista saadaan ymmärrys saadaan markkinoinnilta, myynniltä, palvelutuotannolta, asiakaspalvelulta ja/tai todellisilta asiakkailta. Tässä voidaan hyödyntää ostajapersoona- ja ostopolku-workshopien antia sekä olemassa olevia tai toteutettavia tutkimuksia ja selvityksiä asiakkaiden käyttäytymisestä.

Ideapankkiin kerätään kaikki mahdolliset ideat tavoitteiden (esimerkiksi löydettävyyden parantaminen, liidikonvertointi tai liidien hoivaaminen) toteuttamiseksi käytännössä. Ideat luokitellaan esimerkiksi sivustoelementteihin, osioihin/alasivuihin, toiminnallisuuksiin ja “muihin”.  

Ensimmäisen vaiheen toteutukseen valitaan kaikista ideoista ns. matalalla roikkuvat hedelmät, eli ne 20% ideoista, joilla oletetaan tai tiedetään olevan suurin mahdollinen vaikutus tavoitteiden saavuttamiseen liittyen. 

gdd_ideatLAUNCH PAD -vaihe

 

gdd_launchpad

Growth Driven Design -metodissa ensimmäistä sivustoversiota kutsutaan Launch Padiksi. Sen ideana on mahdollistaa nopea pilotointi ja dataan perustuva validaatio. Launch pad on nopeasti julkaistava ensimmäinen versio verkkosivustosta. Se tehdään perushypoteesien ja parhaan olemassa olevan tiedon varaan ja sitä kehitetään käyttäjädatan ja karttuvan tiedon perusteella kaiken aikaa tarkemmaksi ja paremmaksi. Launch pad altistaa olettamukset mahdollisimman varhain todellisuudelle. Näin saadaan oikeaa tietoa siitä, miten sivustolla käyttäydytään, mitkä asiat toimivat ja mitkä asiat eivät.

Launch Pad -vaiheessa määritellään ensin sivuston sisältöelementit (wireframe-rautalankamalli), navigaatiorakenne, GUI design / visuaalinen käyttöliittymä (leiskat), käyttöliittymän pääsisältöjen copywriting, SEO-strategia ja tekninen spesifikaatio. Näiden pohjalta sivusto ohjelmoidaan testatuksi, toimivaksi ja julkaistuksi responsiiviseksi html-sivustoksi.

 

 

JATKUVA KEHITYS

 

gdd_jatkuvakehitys

 

Verkkosivuston kehitys on jatkuvaa ja järjestelmällistä. Kehitysideat eivät valikoidu tuotantoon sattumanvaraisesti vaan loogisen, tavoitteisiin pohjaavan priorisointimallin mukaisesti. 

Näin kehitys on tavoitteellista ja sen tuloksellisuutta on mahdollista arvioida tarkoituksenmukaisin mittarein. Tämä mahdollistaa myös kehityskustannusten järkevän hallinnan ja ennustettavuuden.

GDD-malli mahdollistaa perinteistä mallia kustannustehokkaamman sivustokehityksen. Alkuinvestointi on tyypillisesti pienempi kuin perinteisessä kehitysmallissa.

Esimerkkejä kehitysalueista, tavoitteista ja mittaroinnista:

KEHITYSKOHDE

TAVOITE

MITTARIT

Trafiikki

Saada uusia kävijöitä sivustolle

Uniikkikävijät/kk

Sisällöt

Luoda aitoa lisäarvoa ja tarjota ratkaisuja todellisiin ongelmiin/tarpeisiin

Luetut sisällöt, koettu arvo (exit polls), konversiot

Käytettävyys

Helppokäyttöisyys

Kyselyt, task completion -analyysi

Konversio-optimointi

Kuljettaa liidi ostofunnelin läpi

Läpimeno %

“Stickiness”

Saada kävijät palaamaan sivustolle

Paluu % (määrä; aika)

Personointi

Kävijäkohtaisen käyttökokemuksen/sisältöjen luominen

Konversiotehokkuuden ja paluutodennäköisyyden muutos

Liidien hoitomallit

Luoda tapa hoitaa ja palvella liidejä automatisoidusti kunnes ovat ostovalmiita

Konversiot (CTA, hoitopolun läpimeno %)

Suosittelijat

Saada kävijät tuomaan uusia kävijöitä

Suosittelut (jakamiset, tykkäykset)
Mitä Blink Helsingin palvelu pitää sisällään:
KONSEPTOINTI
(GDD-Strategia)
SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
(Launch Pad)
JATKUVA KEHITYS
(Growth-driven-design)

 

 

MITEN PÄÄSET ALKUUN?

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI TÄSTÄ

Palaamme asiaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

 
 

Voit ladata Growth Driven Design -oppaamme alta:

Vaihe 1: Strategia >

 • Mitä on Growth Driven Design?
 • Strategia & verkkosivujen uudistaminen
 • Kenelle verkkosivut tehdään?
 • Palvelupolun rooli verkkosivuilla

 

Vaihe 2: Launch Pad

 • Mikä on Launch Pad -vaihe
 • Miten pääset alkuun tässä vaiheessa
 • Launch Pad -vaiheen toteuttaminen käytännössä

 

Vaihe 3: Jatkuva Kehitys

 • Miten sivustoa kannattaa kehittää
 • Miten pääset alkuun tässä vaiheessa
 • Esimerkkejä käytännön kehityskohteista, tavoitteista ja mittareista

 

Lataa opas tästä. Antoisia lukuhetkiä!

 

 

Katso myös

Growth Driven Design -opas
OPAS

GROWTH DRIVEN DESIGN – VERKKOSIVUSTON JATKUVA KEHITTÄMINEN

Verkkopalvelu 2020-luvulla
BLOGI

MITÄ KAIKKEA VERKKOPALVELU VOI OLLA 2020-LUVULLA?

Verkkosivuston kuntotesti
TYÖKALU

VERKKOSIVUSTON KUNTOTESTI

AUTAMME SINUA ONNISTUMAAN. OTA YHTEYTTÄ TAI VARAA AIKA TAPAAMISELLE.

Asiakkaat

Piia Holma Kasvujohtaja piia@blinkhelsinki.fi
puh. +358 40 527 8810

Työnhakijat

Antti Tolonen Toimitusjohtaja antti@blinkhelsinki.fi
puh. +358 207792100

TILAA UUTISKIRJE

Jaamme kuukausittain näkemyksiä, vinkkejä ja menestyskeissejä markkinoinnin ammattilaisille.

Google maps image