Ohita navigaatio

16 vinkkiä hyvien sisältöjen suunnitteluun

Menesty vaikuttavan sisältömarkkinoinnin avulla. Rakenna vahvempia asiakassuhteita, erottaudu kilpailijoista ja luo merkityksellistä sisältöä, joka koukuttaa kohdeyleisösi.


Sisältömarkkinointi on yksi modernin markkinoinnin kulmakivistä. Se edustaa pitkäjänteistä tapaa tuottaa kohdeyleisöä palvelevaa sisältöä, joka keskittyy asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin. Sisältömarkkinointi ei ole enää vain vaihtoehto muiden joukossa – se on välttämätön strategia menestyksekkäässä liiketoiminnassa.

16 vinkkiä menetyvään sisällöntuotantoon

Sisältömarkkinointi on nykypäivän markkinoinnin kulmakivi, joka tarjoaa tehokkaan tavan rakentaa brändiä, houkutella asiakkaita ja luoda pitkäaikaisia suhteita. Tärkeintä on tuottaa kohdeyleisölle arvokasta, relevanttia ja kiinnostavaa sisältöä, joka sitouttaa ja auttaa asiakasta.  Tässä 16 nopeaa vinkkiä hyvien sisältöjen suunnitteluun!

1. Määrittele selkeät tavoitteet sisällölle

Sisältömarkkinoinnilla tulee olla tavoite, jota kohti kaikki tekeminen tähtää. Määrittele tavoitteissa, mitä haluat yleisön tekevän sisältöjen kautta. Haluttu toiminto voi olla esimerkiksi uutiskirjeen tai blogin tilaus, oppaan lataus, laskurin käyttäminen tai jonkin tiedon jakaminen. Tärkeintä on, että tavoitteeseen pääsemistä pystytään mittaamaan esimerkiksi lomaketäyttöjen kautta. Eräs tärkeimmistä sisällön yhteydessä olevista asioista on toimintakehote eli ns. Call-to-Action, CTA. Sen tehtävänä on konvertoida kävijä liidiksi ja ohjata liidi eteenpäin ostopolulla. Määrittele myös CTA:t tavoitteiden kautta.

2. Valitse relevantit kanavat sisällön jakoon

Yksi keskeisimmistä tekijöistä menestyksekkäässä sisältömarkkinoinnissa on oikeiden alustojen ja kanavien valinta sisällön jakamiseen. Valitse alustat sen mukaan, missä asiakkaasi viettävät aikaa verkossa. B2B-yrityksien kohdalla paras kanava asiantuntija-aseman vahvistamiseen voi olla LinkedIn, kun taas nopeasti kulutettava, viihdyttävä sisältö voi saavuttaa eniten yleisöä TikTokin puolella. Tämä ei tarkoita vain suurimpien ja suosituimpien kanavien valitsemista, vaan niiden, jotka parhaiten vastaavat kohdeyleisösi tottumuksia ja mieltymyksiä.

3. Tunne asiakkaasi – määritä ostajapersoonat

Sisällöntuotanto voi olla vaikeaa, jos kohdeyleisöä ei ole määritelty tarpeeksi tarkasti. Mieti sisältöä aina asiakkaiden näkökulmasta: miten tämä auttaa asiakasta? Asiakastuntemus on erottuvan, tuloksellisen ja menestyksekkään liiketoiminnan lähtökohta. Kohderyhmä täytyy tuntea, jotta voi tarjota yleisölle merkityksellistä sisältöä. Paras tapa lähestyä asiaa on määritellä ostajapersoonat ja näiden persoonien ostopolut.

4. Tee sisältöä kaikkiin ostopolun vaiheisiin

Ostopolku kattaa asiakkaan koko matkan tietoisuudesta ja eri palvelujen vertailusta lopulliseen ostopäätökseen.  Tuotettavien sisältöjen tulee tukea tämän matkan jokaista askelta. Ostopolun alkuvaiheessa sisällön tulee olla niin kiinnostavaa, että se houkuttelee mahdollisimman suuren osan tavoiteyleisöstä luoksesi. Seuraavassa vaiheessa tämä kiinnostus tulee pystyä kääntämään halutuksi toiminnaksi. Kartoitus- ja vertailuvaiheessa sisällön taas pitää pystyä perustelemaan miten teidän palvelunne eroaa kilpailijoista. Potentiaalinen asiakas voi tutustua aiheeseen esimerkiksi case-esimerkkien, testien tai videoesittelyiden kautta.

5. Video on suosituin sisältö – kokeile eri formaatteja

Samantyyppiset sisällöt käyvät ajan myötä tylsiksi. Pidä sisältösi tuoreena käyttämällä rohkeasti eri formaatteja. Kerääntyvän datan perusteella näet miten hyvin erilaiset sisällöt toimivat käytännössä. Kokeile tekstin lisäksi esimerkiksi listoja, videota, infograafeja, testejä, laskimia, oppaita, podcasteja, webinaareja ja referenssejä. Voit myös kokeilla pieniä muutoksia vaihtamalla staattiset kuvat gif-muotoon.

Videomarkkinointi ja erilaiset videoalustat kasvattavat suosiotaan vuosi vuodelta. Liikkuvan kuvan tuottamista ei kannata pelätä, vaan formaattia kannattaa kokeilla rohkeasti yrityksen sisällöntuotannossa. Videon vuorovaikutteiset elementit voivat luoda osallistavan kokemuksen, mikä luo vahvemman yhteyden asiakkaan ja brändin välille. Näin ollen video ei ole vain väline tiedonvälitykseen, vaan se on portti, jonka kautta asiakas astuu syvemmälle brändisi maailmaan.

6. Pilko sisällöt pienempiin paloihin

Laajat sisältökokonaisuudet voivat olla liian raskaita kerralla pureskeltaviksi.  Suuremmat sisältökokonaisuudet kannattaakin palastella osiin ja jakaa erillisinä kokonaisuuksina. Näin asian omaksuminen helpottuu lukijan näkökulmasta ja relevanttia sisältöä on myös määrällisesti enemmän. Tällainen sisältökokonaisuus on kätevä toteuttaa esimerkiksi artikkeli- tai videosarjana. Näin dialogi potentiaalisen asiakkaan kanssa etenee vaiheittain.

7. Tee yhteistyötä muiden brändien kanssa

Sisältömarkkinointiin liittyy vahvasti myös verkostoituminen ja mahdollinen yhteistyö muiden brändien kanssa. Yhteistyö avaa ovet laajemmalle yleisölle ja mahdollistaa uusien näkökulmien tuomisen sisältöön. Yhteistyöllä voit myös tavoittaa uusia asiakassegmenttejä, joita et välttämättä saisi kiinni yksin. Tunnettujen brändien kanssa työskentely voi myös olla hyväksi oman brändisi uskottavuudelle.

Yhteistyö mahdollistaa myös uudenlaisten ja innovatiivisten sisältöideoiden syntymisen. Kaksi erilaista brändiä voivat tuoda yhteen erilaisia näkemyksiä ja osaamista, mikä luo ainutlaatuista ja kiinnostavaa sisältöä. Tämä voi tulla esiin esimerkiksi yhteistyössä tuotetuissa tapahtumissa, kampanjoissa tai jopa yhteisissä tuotteissa.

8. Luo arvokasta sisältöä

Parhaimmillaan sisältömarkkinointi on auttamista. Mitä asiakkaasi oikeasti arvostaa? Mieti myynti-pitchin sijaan, mikä voisi tuottaa asiakkaallesi aitoa lisäarvoa ja vastata heitä vaivaaviin kysymyksiin. Pyri ylittämään kilpailijasi tarjoamalla apua, tukea ja tietoa, joka vastaa asiakkaidesi todellisiin tarpeisiin. Tämä voi tapahtua esimerkiksi tarjoamalla syventäviä oppaita, informatiivisia blogikirjoituksia tai ratkaisuja yleisiin ongelmiin. Arvokkaan sisällön luominen ei vain vahvista brändisi asemaa, vaan myös luo positiivista brändimielikuvaa ja vahvistaa asiakassuhteita pitkällä tähtäimellä.

9. Tunne oikeat avainsanat

Avainsanojen tunteminen on keskeinen osa tehokasta sisältömarkkinointia. Selvittäessäsi oikeita avainsanoja ota huomioon sekä yleiset trendit että ne hakusanat, joilla asiakkaasi todennäköisimmin päätyvät sivustollesi. Tämä vaatii tarkkaa analyysia ja kohdeyleisön ymmärtämistä. Google tarjoaa tehokkaita työkaluja, esimerkiksi Google Keyword Planner ja Google Trends, avainsanojen tutkimiseen. Kun tunnet oikeat avainsanat, voit optimoida sisältösi siten, että se vastaa paremmin käyttäjien hakukyselyihin. Tämä auttaa sisältöäsi nousemaan hakutuloksissa korkeammalle, mikä lisää näkyvyyttä ja houkuttelee enemmän liikennettä sivustollesi.

10. Satsaa sisällön laatuun

Jotta olet löydettävissä, pitää sisältöjäkin olla enemmän kuin blogi tai kaksi. Määrääkin tärkeämpi on kuitenkin laatu. Jos sisältösi on sinne päin huitaistua tai se ei onnistu tuottamaan uskottavaa lisäarvoa lukijalleen, saattaa tuotos kääntyä jopa tarkoitustaan vastaan. Laadukkaan sisällön tuottaminen vaatiikin aikaa, vaivaa ja sitoutumista. Iteroimalla ja kehittämällä sisältöjä suunnitelmallisesti varmistat, että ne pysyvät ajan tasalla ja relevantteina. Muista käyttää faktapohjaista dataa ja analytiikkaa ohjaamaan päätöksiäsi.

11. Yksinkertaista sisällön viestiä

Jotta viestisi on ymmärrettävä ja omaksuttavissa, tulee sen olla riittävän yksinkertaista. On monesti suuri kiusaus oikaista ja tukeutua alan jargoniin, koska se on itselle tuttua. On hyvä kuitenkin muistaa, että vastaanottaja ei useinkaan koe asiaa samalla lailla. Yksinkertainen viestintä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sisältö olisi latteaa tai aliarvioivaa. Sen sijaan se pyrkii välttämään turhia monimutkaisuuksia ja keskittyy olennaiseen. Kun viestisi on selkeä ja yksinkertainen, se tavoittaa laajemman yleisön, mukaan lukien ne, jotka eivät ole alan asiantuntijoita.

12. Kerro se tarinana

Tarinoilla on voima tehdä monimutkaisista asioista ymmärrettäviä ja mieleenpainuvia. Kun pyrit sisältömarkkinoinnissa tarinallisuuteen, helpotat kuulijoiden kykyä hahmottaa abstrakteja käsitteitä ja samalla helpotat tiedon omaksumista. Ihmiset muistavat tarinoita paljon paremmin kuin kuivia faktoja, koska tarinat aktivoivat aivoissa tunteita ja kuvitusta. Tämä tekee informaatiosta mieleenpainuvaa ja sitoo sen vahvemmin kuulijan muistiin. Hyödynnä tarinoita kertoessasi esimerkiksi asiakasmenestystarinoista, yrityksen taustasta tai tuotteen kehitystarinasta.

13. B2B-sisältökin voi olla viihdyttävää 

Vaikka varsinkin B2B-bisnes tunnetaan usein vakavasta ja asiallisesta lähestymistavastaan, ei se tarkoita, että sisältöjen tulisi olla tylsiä tai kuivakan faktapitoisia. Päinvastoin, viihteellisyys voi olla tehokas tapa erottua massasta ja tehdä sisällöstä mielenkiintoisempaa. Viihdyttävä asiantuntijasisältö voi sisältää esimerkiksi humoristisia anekdootteja, visuaalisesti mielenkiintoista materiaalia tai vaikkapa lyhyitä videoita. Kannattaa siis pohtia, miten voit esittää asiasi viihteellisesti ja luoda sisältöä, joka ei vain informoi, vaan myös viihdyttää ja kiinnostaa kohdeyleisöäsi. Viihdyttävä sisältö voi olla avain siihen, että brändisi jää mieleen ja erottuu kilpailijoistaan.

14. Luo interaktiivista sisältöä

Interaktiivinen sisältö tarjoaa tehokkaan tavan sitouttaa yleisöä ja luoda osallistumisen tunnetta. Olipa kyse sitten interaktiivisista infograafeista, laskureista tai vaikkapa tuotekonfiguraattoreista, nämä elementit voivat tehdä sisällöstäsi huomattavasti kiinnostavampaa ja osallistavaa. Interaktiivinen sisältö ei ole vain keino sitouttaa, vaan se on myös arvokas työkalu oppia enemmän kohdeyleisöstäsi.

15. Mittaa, testaa ja todenna sisällön toimivuus

Varmista, että sisältötekemistä mitataan ja seurataan säännöllisesti. Muuten on mahdotonta tietää, mikä toimii ja mikä ei. Testaa erilaisia tapoja, muotoja, tyylejä ja ajoituksia. Tee A/B-testejä, joissa kokeilet kahta variaatiota samanaikaisesti. Jatkuvalla tekemisellä pystyt verraten nopeasti todentamaan, mikä on tarkoituksenmukaisin tapa toimia juuri sinun yrityksesi, tuotteesi, palvelusi ja asiakkaasi kohdalla.

16. Aloita!

Kuten niin monessa muussakin asiassa, alkuun pääsee vain aloittamalla. Älä ajaudu väistelemään sisällöntuotantoa piiloutumalla ylisuunnittelun, teoretisoinnin tai hiusten halkomisen taakse. Aloita, kokeile ja testaa. Ole avoin ja katso mitä tapahtuu! 

Jonna Sulkanen

Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija, jonka sydän sykkii hyvälle sisällölle.

Jonna Sulkanen

Katso myös