Ohita navigaatio

Näe koko kuva

Viria Security Oy on yksi Suomen suurimmista turvallisuusalan yrityksistä, jonka palveluvalikoimaan kuuluvat kaikki yritysturvallisuuden osa-alueet lukituksesta ja valvontajärjestelmistä kyberturvallisuuteen. Uudelle Viria-brändille luotiin kiinnostava markkinoinnin konsepti, joka toimi paitsi lanseerauksessa myös antoi työkaluja pitemmälle aikavälille.

Lähtökohta

Viria on yritysturvallisuuden ja tiedonhallinnan vahva asiantuntija. Konsernin alle oli ostettu monia erilaisia yrityksiä ja vanhat brändit oli päätetty jättää taakse. Oltiin lähdetty rakentamaan yhteistä tarinaa yhden Viria-sateenvarjon alle. Viria oli kuitenkin myös itsessään brändinä uusi, joten sen olemassaolon ydin kaipasi kirkastusta. Oli tärkeä löytää luonteva suunta kaikille brändeille, sillä asiakkaille tuotetaan digitaalista ja fyysistä turvallisuutta kokonaisvaltaisesti. Tämä vahvuus erottaa Virian muista saman alan yrityksistä ja se haluttiin näkyvän myös brändissä.

Viria

Metodi

Pidimme nopeassa rytmissä sarjan workshopeja, jossa virialaisten kanssa paneuduttiin brändin historiaan, määriteltiin heille tärkeimmät ostajapersoonat ja mallinnettiin sen jälkeen kunkin pääostajapersoonan ostopolut tekoineen, kohtaamispisteineen ja mahdollisuuksineen. Workshopeissa huomattiin, miten tärkeää on asettua välillä asiakkaan kenkiin. Vastauksia pohdittiin mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi asiakkaat tarvitsevat yritystä? Miksi Virian palveluita ylipäätään ostetaan? Miten Viria asemoituu suhteessa kilpailijoihin? Yhteinen johtolanka tekemiselle löytyi nopeasti, kun näkökulmia vaihdettiin aina asiakasrajapinnasta johtotasoon asti. Asiat alkoivat loksahdella paikoilleen ja pääsimme lähemmäs Virian tarinaa, uniikkia kilpailuetua ja ydintä.

Ratkaisu

Ostajapersoonien näkökulmasta  tärkeimmäksi ja erottavaksi tekijäksi muotoitui se, että yritysostojen jälkeen Viria pystyy ainoana markkinassa tarjoamaan kattavan palveluvalikoiman yrityksen koko turvallisuuden parantamiseksi. Monesti yrityksissä katsotaan erikseen tietoturva-asioita ja turvatekniikkaa. Viria haluaa ja kykenee tarjoamaan kaikki turvallisuuspalvelut saman katon alta, aina palomuureista lokien hallintaan ja kulunvalvonnasta ja kameravalvontaan. Jos yksikin kohta pettää, tulee kokonaisuudesta haavoittuva. Siksi turvallisuutta tulee käsitellä kokonaisuutena.

Luova ratkaisu viesteineen ja visuaalisine toteutuksineen nojaa juuri tähän ajatukseen. Ei auta vaikka ovi olisi kolmella lukolla kiinni, jos ikkunan kautta pääsee sisään. Konseptiksi valikoitui lähestymistapa, jossa viesti kerrotaan tunnistettavien turvallisuuteen liittyvien esineiden kautta. On toimiva tehokeino kertoa vähemmän tutuista asioista tuttujen asioiden kautta. Varsinkin tietoturvasta on vaikea puhua havainnollisesti. Turvallisuus on monen tekijän summa, missä kokonaisuus ratkaisee.

LUE MYÖS: MISTÄ TIEDÄN, MITÄ ASIAKKAANI MEISTÄ AJATTELEE?

Asiakkaamme kertoo

"Tapa, jolla brändiä työstettiin, tuntui hurjan toimivalta. Siinä myynti oli tiiviisti mukana ja saatiin vaihdettua erilaisia näkökulmia. Saimme työkaluja, jotka auttavat meitä markkinointityössä pitkään tulevaisuudessakin."

Tiina Nieminen Viestintäjohtaja, Viria Oy
Apua markkinointiin?

Ota yhteyttä tai varaa aika tapaamiselle

Antti Tolonen Toimitusjohtaja antti@blinkhelsinki.fi 050 348 0347