Ohita navigaatio

Tarpeisiin vastaava käyttöliittymä

RAY päätti päivittää Rahikaisen eli intransa vastaamaan tehokkaammin sekä käyttäjien että organisaation kehittyneitä tarpeita. Tavoitteena oli löytää yksinkertainen ja elämää helpottava tapa hallita ja hyödyntää massiivista ja jatkuvasti päivittyvää tietomäärää. Korttimetaforaan perustuvasta rakenteesta löytyi ratkaisu sekä suoraviivaiseen sisällönhallintaan, luontevaan käyttökokemukseen että responsiiviseen toteutukseen.

Projektin alkaessa RAY:n intrassa eli Rahikaisessa oli yli 20 000 sisältösivua. Lisää syntyy koko ajan ja haasteena on sisällön moninainen luonne: Kaikkea tapahtumakutsuista ilmoitustauluihin ja lomaoikeuksien selvityksistä pelikoneiden käyttöohjeisiin. Alusta asti olikin selvää, että perinteinen luokitus- ja navigaatiomalli tekisi palvelusta vaikeasti hahmotettavan ja heikosti hyödynnettävän.

Koska kyseessä oli suuri ja temaattisesti heterogeeninen tietomassa, valitsimme käsittelytavaksi korttimetaforaa hyödyntävän ratkaisun. Se sekä selkeytti että yksinkertaisti Rahikaista. Palvelun käytettävyys parani merkittävästi samalla kun sisältöä ei tarvinnut karsia. Näin saimme laadukkaan sisällön nousemaan esiin teknologian tai käyttöliittymän sijaan. Korttiajattelun ansiosta myös palvelun päätelaiteriippumattomuus oli helppo toteuttaa.

Ray sivusto rautalankka malli osa 2

Uuden responsiivisen intran sisältö jaettiin kahteen kokonaisuuteen. Virraksi kutsuttuun osuuteen nostettiin jatkuvasti elävää sisältöä, kuten erilaisia käyttäjille luettaviksi ja kommentoitaviksi tarjottavia syötteitä (tiedotteet, uutiset, blogit jne.). Pakki-osioon puolestaan kerättiin staattisempia työkaluja, kuten erilaisia työntekoon liittyviä dokumentteja, palveluita ja työkaluja.

ray_ipad_iphone

Lisäksi palveluun suunniteltiin useita ja toisiaan täydentäviä tapoja hyödyntää sisältöä. Toimituksen nostojen, omien suosikkien ja erilaisten järjestämistyökalujen lisäksi intraan sisällytettiin myös navigaatio, hakemisto ja haku. Näin palvelu saatiin vastaamaan sekä viihteellisen selailun että tietyn tehtävän suorittamisen asettamia vaatimuksia.

Palvelun visuaalisuuden tavoitteena oli luoda brändin mukainen kokonaisuus, joka olisi sekä ajankohtainen että ajaton. Ilmaisu haluttiin pitää pienieleisenä ja työkalumaisena, jotta itse sisältö nousisi sen ansaitsemaan päärooliin.

Lukuja

Tulokset visualisoituna
  • + 1 k Sisältösivua
  • + 1 Käyttäjää
  • 1 sisältöluokkaa

Asiakkaan vastuuhenkilöt

Pirjo Ilves ja Vesa Husso

"Blink Helsingillä oli erinomainen näkemys palvelusta, joka taipuu luontevasti erilaisille käyttötavoille - ja nimenomaan käyttäjälähtöisesti. Erilaisia sisältösivuja on yli 20 000 ja jatkossa tulee lisää. Palvelun informaatiorakenteen pitää mahdollistaa relevantin tiedon äärelle löytäminen vaivattomasti."

RAY:n viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Jari Elo

Apua markkinointiin?

Ota yhteyttä tai varaa aika tapaamiselle

Antti Tolonen Toimitusjohtaja antti@blinkhelsinki.fi 050 348 0347