Ohita navigaatio

Elektria

Elektria on SLO:n kanssa yhteistyössä toimiva itsenäisten sähköurakoitsijoiden ketju, jolle SLO tarjoaa tuotteita, palveluita ja ratkaisuja. Kymmeniä vuosia toiminut 130 sähköliikkeen ketju oli ilmeeltään ja palveluiltaan jäänyt ajastaan jälkeen.

Konsepti ja identiteetti

Kehitimme palvelumuotoilumetodiikan avulla joukon liiketoiminnallisesti kiinnostavia palveluideoita, suunnittelimme sekä jäsenliikkeitä että loppuasiakkaita hyödyttävän verkkopalvelun ja loimme ketjulle ajankohtaisen identiteetin, joka kertoo muutosten tuulista ja erottuu selkeästi kilpailijoista.

valokyltti

SLO:n kanssa yhteistyössä toimiva itsenäisten sähköurakoitsijoiden ketju Elektria kaipasi pölyjen pyyhkimistä. Ilme oli päässyt vanhentumaan, edut jäsenliikkeille kaipasivat päivitystä ja asiakkaille tarjottavat palvelut vaativat kokonaiskuvan haltuunottoa.

Aloitimme uudistuksen jalkautumalla eri kokoisiin ja tyyppisiin Elektria-liikkeisiin ympäri Suomea. Haastattelemalla sähköliikkeitä heidän tarpeistaan, toiveistaan ja haasteistaan onnistuimme luomaan ymmärryksen heidän arjestaan, liiketoiminnastaan ja kehittymismahdollisuuksistaan. Samalla pyrimme tunnistamaan mahdollisia ongelmia ja kipupisteitä, joihin ketju voisi tarjota tukeaan.

Haastattelujen perusteella kehitimme joukon liiketoiminnallisesti kiinnostavia palveluideoita. Niitä priorisoimalla loimme yhdessä asiakkaan kanssa näkemyksen potentiaalisimmista kehitysideoista, joita SLO halusi lähteä heti toteuttamaan sisäisesti.

Elektria ipad

Ketjun kokonaisuudistuksen yhteydessä päivitettiin myös Elektrian identiteetti. Punainen väri, joka sitoo ketjun SLO:hon säilytettiin. Muu sai vaihtua: Niin arvolupaus ja puhetapa kuin visuaalinen ilme ja logokin. Uusi Elektria siirtyi kertaheitolla 2000-luvulle tarjoten asiantuntijuuttaan ja osaamistaan asiantuntevasti ja luotettavasti ilman pönötystä ja pölyttyneisyyttä.

Elektria logo luonnos

Uudistus konkretisoitui ensimmäiseksi ketjun Elektria.fi-verkkopalvelussa. Haastatteluiden, kyselyiden ja workshopien tuloksena kehittyi näkemys jäsenliikkeiden yhteisestä verkkopalvelusta sekä sen sisältämistä ominaisuuksista ja työkaluista. Tavoitteena oli luoda palvelu, jossa jokainen ketjuun kuuluva liike saisi oman vakuuttavan verkkopalvelunsa välittömästi käyttöönsä ilman erillispanosta tai -osaamista. Mm. rakennusalalle niin oleelliset liikekohtaiset referenssit otettiin haltuun. Sähköliikkeiltä valmiiksi muotoiltujen referenssikohde-esittelyjen julkaiseminen vaati minimipanosta, samalla kun asiakkaiden suuntaan saavutettiin maksimiefekti. Uudistus lanseerattiin sisäisesti jäsenliikkeille ja se sai positiivisen ja innostuneen vastaanoton. www.elektria.fi

elektria_ipad

Elektria-verkkopalvelun avainluvut:

Visuaalinen kuvaus
  • 1 Ylläpitoon varattu budjetti
  • 1 h Ylläpitoon varattu aika
  • 1 kpl Ajantasaiset verkkosivut
  • 1 kpl Ajantasaiset referenssit

Asiakkaan vastuuhenkilö

“Johan puhahti Elektriasta pölyt päältä! Prosessi oli osallistavuudessaan mielenkiintoinen ja onnistuikin hienosti sitouttamaan elektrialaiset mukaan uudistukseen. Kentältä on kuulunut sekä palveluideoiden, ilmeen että verkkopalvelun osalta pelkkää hyvää. Jäsenliikkeet kokevat nyt olevansa aivan eri tavalla olevansa ylpeitä elektrialaisuudestaan.”

Viola Sandin
Apua markkinointiin?

Ota yhteyttä tai varaa aika tapaamiselle

Antti Tolonen Toimitusjohtaja antti@blinkhelsinki.fi 050 348 0347