Ohita navigaatio

HubSpot panostaa entistä enemmän asiakas­kokemukseen - tuoteuudistukset 2021

Tiistaina 12.10.2021 alkaneen Inbound 2021 -tapahtuman perinteisenä kohokohtana olivat uudet tuotekehityksen julkistukset.

HubSpot on jo vuosia rakentanut tuotetta, jonka avulla asiakkaan ja yrityksen kohtaamisista tulisi mahdollisimman helppoa ja suoraviivaista - sekä asiakkaalle itselleen että palvelua tuottavalle yritykselle. Inbound 2021 -tapahtumassa julkistetuilla tuoteuudistuksilla tätä helppoutta pyritään kasvattamaan edelleen.

 

Customer relationship magic - asiakastaikaa -hallinnan sijasta

 

CRM-järjestelmät keräävät asiakkaista valtavasti tietoa. Markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun pitäisi pystyä käyttämään tätä tietoa luodakseen onnistuneen, yksilöllisen asiointikokemuksen massatapahtuman sijaan. Tietoa saattaa kertyä useaan eri järjestelmään ja ne pitäisi pystyä yhdistämään. Asiakkaalla tulisi olla tunne, että hän itse kontrolloi hänestä kerättyä tietoa, ja että hän pystyy omat tietonsa halutessaan näkemään ja hyväksymään. Samaan aikaan CRM järjestelmän tulisi olla yritykselle hyödyllinen ja auttaa sitä kohdentamaan viestejään ja toimintojaan oikein ja oikeille asiakkaille, oikeaan aikaan.

Tuoteuudistukset voidaankin jakaa kolmen osa-alueen alle:

  1. Asiakaskeskeisyys
  2. Yhdisteltävyys
  3. Kustomoitavuus

Tällaisella yhdistelmällä päästään niin lähelle taikuutta kuin vain teknologian avulla on mahdollista. Haastavasta asiakasdatan hallinnasta saadaan sujuvaa kaikille osapuolille.

 

Asiakaskeskeisyys

  • Asiakasportaalit (Customer Portals): Uusi asiakasportaali tarjoaa kotipesän tuki- ja palvelutoimintojen ja asiakkaidesi väliselle vuorovaikutukselle. Portaali on helposti muokattavissa halutun näköiseksi ja halutuille toimenpiteille. Asiakkaat pääsevät näkemään omat tietonsa ja esimerkiksi tukipyyntöjensä tilanteet itse kirjautumalla. Tällainen läpinäkyvyys on omiaan kasvattamaan asiakassuhteen luottamusta. Aukoton yhteys asiakasdataan mahdollistaa myös toimintojen automaatiot.
  • Asiakaskyselyt (Customer feedback surveys): Uuden kyselytyökalun avulla voi toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyitä monipuolisesti, omien tarpeiden mukaan, helposti ja suoraan HubSpotissa. Vastausdata jaetaan halutun tiimin kesken ja tuloksia on kätevä seurata pidemmälläkin aikavälillä. Kysymällä suoraan saa suoria vastauksia - tämä onkin näppärin tapa kasvattaa asiakasymmärrystä.
  • Maksut (HubSpot payments): HubSpotin sisäänrakennettu maksuominaisuus virtaviivaistaa B2B-myynnin, kun myyntidata ja asiakasdata tallentuvat samaan paikkaan. Maksut mahdollistavat myös uusien tulonlähteiden hyödyntämisen ja maksamisen esimerkiksi suoraan chatin kautta.

 

Yhdisteltävyys

  • Operations Hub Enterprise: Keväällä julkaistun Operations Hubin laajempi versio Enterprise-tason käyttäjille vie HubSpotin yhdisteltävyyden muiden datalähteiden kanssa aivan uudelle tasolle. Uudet ominaisuudet mahdollistavat liiketoimintojen seurannan ja raportoinnin entistä paremmin, kun haluttu business-data voidaan linkittää asiakasdataan. HubSpotin Marketplace tarjoaa jo nyt linkityksen yli 50 muun järjestelmän kanssa, ja määrä vain kasvaa.

 

Kustomoitavuus

  • Business units: jo aiemmin syksyllä julkistettu Business units helpottaa kasvavan yrityksen brändien hallintaa.
  • Hiekkalaatikot (Sandbox): HubSpotin monet käyttötavat vaativat usein mukautusta juuri niihin oikeihin asentoihin oman bisneksen kannalta. Hiekkalaatikot antavat vapautta suunnitella ja testata omia asetuksia ennen niiden asettamista julkiseksi ja toimintaan. Uusien toimintojen, sivupohjien, moduulien, automaatioiden tai myyntiputkien testaaminen on nyt helppoa ja turvallista. Testaamalla etukäteen varmistetaan, että yhtenäinen asiakaskokemus todella toimii suunnitellusti.

 

Haluatko mukaan kehityksen kärkeen?

 

Blinkillä on vankka kokemus HubSpot-toteutuksista ja olemme mielellämme avuksi, jos haluat siirtää oman asiakastietojärjestelmäsi, markkinoinnin ja verkkosivuston hallinnan HubSpotiin. Tutustu referensseihimme ja ota yhteyttä Anttiin, esimerkiksi varaamalla aika suoraan hänen kalenteristaan alta, niin aletaan hommiin!

Huom! Kaikki tekstissä esitellyt uutuusominaisuudet eivät välttämättä ole saatavilla heti, niihin voi liittyä erillisiä kustannuksia nykyisten lisenssien lisäksi tai ne eivät ole käytettävissä Suomessa.

 

Peike Korvenmaa

Peike yhdistää työssään digitaalisen markkinoinnin asiantuntijana luovuutta ja dataa sosiaalisen median kuplivaan maailmaan.

Peike Korvenmaa