Ohita navigaatio

Koko maan kattavan verkkopalvelun lanseeraus

S-ryhmän ravintolat koottiin yhteen Raflaamo-palveluksi, joka kaipasi päräyttävää lanseerauskampanjaa. Kasvoiksi kutsuttiin Duudsonit, jotka seikkailivat menestyksekkäästi niin TV:ssä, sosiaalisessa mediassa, bannereissa, Raflaamo-palvelussa, kuin S-ryhmän ravintoloissakin. Kampanjalla haettiin huomioarvoa ja käyttäjiä. Niitä myös saatiin.

Raflaamo näkyväksi kaikille

Raflaamo.fi syntyi SOK Matkailu-ja ravitsemiskaupan ketjuohjauksen ja partnerien kehitystyön tuloksena, jossa asiakkaiden toiveet olivat keskiössä. Se haluttiin lanseerata näyttävästi ja kampanjalla haluttiin varmistaa, että käyttäjät löytäisivät palvelun tehokkaasti heti alussa.

Kasvoiksi kampanjalle valittiin Duudsonit, joiden koettiin puhuttelevan oikeaa kohderyhmää ja profiloivan Raflaamo-palvelua halutulla tavalla.

Kampanjatoteutuksista TV-filmien ja Duudsonien verkostoissa tapahtuvien guerilla-toimenpiteiden tehtävänä oli profiloida palvelua Raflaamo-brändiä luoden. Verkossa tapahtuva kampanjointi oli puolestaan luonteeltaan taktisempaa: Tavoitteena oli saada mahdollisimman moni kokeilemaan Raflaamoa-palvelua itse. www.raflaamo.fi

TV-filmeissä kurkistetaankin Duudsonien kulissien taakse. Työssään maata aktiivisesti kiertävinä viihdyttäjinä he päätyvät usein tilanteisiin, joissa Raflaamo-palvelusta on aidosti hyötyä: Kun ollaan tien päällä, halutaan herkutella tai tarvitaan vain nopeasti ravintoa vieraassa kaupungissa. Duudsonien tosielämä toi tehokkaasti esiin ne käyttötilanteet ja arjen ongelmat, joihin Raflaamo-palvelu tarjoaa ratkaisua.

Taktisena lähestymisenä Duudsonit näkyivät bannereissa, jotka ohjasivat osallistumaan Raflaamon ”Etsi Duudson” -kilpailuun. Sen idea oli yksinkertainen: Saada mahdollisimman moni käyttäjä kokeilemaan palvelua ja ottamaan sen omakseen – ilmaisen lounaan metsästyksen varjolla.

Lisäksi Duudsonit ilahduttivat ihmisiä S-ryhmän ravintoloissa tekemillään hyväntuulisilla guerilla-iskuillaan, joita he jakoivat omissa sosiaalisen median verkostoissaan keräten huikeita tykkäysmääriä.  Kampanja oli menestys: Tulokset ylittivät odotukset, kohderyhmä otti palvelun omakseen, huomioarvot olivat huikeita ja Raflaamosta tuli osa käyttäjiensä arkipäivää.

Tulokset

* Mediatoimisto Caratin tietokantaan perustuen (Caratin toteuttama jälkiseurantatutkimus, 2014)
  • +12.5% keskimääräistä* parempi huomioarvo tv-mainonnassa
  • +30.8% Keskimääräistä* parempi huomioarvo internet-mainonnassa
  • +3,65% kampanja herätti kiinnostusta keskimääräistä* paremmin

Asiakkaan vastuuhenkilö

"Lanseeraukseen eteen tehtiin paljon työtä. Haimme erilaisia tulokulmia ja tapoja paitsi rakentaa mielikuvaa myös valjastaa saatu huomio konkreettiseksi toiminnaksi. Asetetut tavoitteet raflaamo.fi-lanseerauksen huomioarvosta ja käytön harkinnasta ylittyivät kirkkaasti. Raflaamo.fi uutena valtakunnallisena ravintola-verkkopalveluna tuli huomatuksi ja sen hyödynnettävyys miellettiin halutulla tavalla. Saimme aikaan konkreettista, mitattavaa toimintaa kohdeyleisössä"

Outi Vitie
Apua markkinointiin?

Ota yhteyttä tai varaa aika tapaamiselle

Antti Tolonen Toimitusjohtaja antti@blinkhelsinki.fi 050 348 0347