Case

Musiikkitalo - yritystapahtumat

Musiikkitalossa järjestetään vuosittain satoja yritystapahtumia, mutta talo tunnetaan pääasiassa konserttitalona. Vuoden 2018 alussa yritystapahtumien markkinointia päätettiin uudistaa. Keskeisiä tavoitteita ovat Musiikkitalon vetovoiman vahvistaminen erilaisten yritystapahtumien pitopaikkana sekä yritysasiakkaiden sujuva ja yhtenäinen palvelukokemus markkinoinnin ja myynnin yhteistyötä tiivistämällä.

Lähtökohta

Helsingissä Eduskuntataloa vastapäätä sijaitseva Musiikkitalo mielletään julkiseksi tilaksi, konserttitaloksi ja yhdeksi Sibeliusakatemian toimipaikoista. Musiikkitalon salit ja tilat tarjoavat upeat puitteet myös erilaisten yritystapahtumien järjestämiselle, joten talon tarjoamat maailmanluokan mahdollisuudet haluttiin nostaa näkyvämmin tällaisista tapahtumista vastaavien ihmisten tietoisuuteen.

Tavoitteena on vahvistaa Musiikkitalon asemaa ja tunnettuutta mitä erilaisimpien yritystapahtumien, seminaarien ja juhlien järjestämiseen sopivana paikkana. Monipuolisten salien lisäksi talon korkealaatuiset esitystekniikan palvelut tarjoavat vaikuttavia elämyksiä sekä suurien että pienempien tapahtumien yleisöille.

Yritystapahtumien kohderyhmille suunnattu markkinointi haluttiin erottaa selkeämmin Musiikkitalon kuluttajille suunnatusta tarjonnasta. Lisäksi nähtiin tarve kehittää markkinoinnin ja myynnin yhteistyötä, mikä edistää yhä parempien asiakaskokemusten tuottamista sisäisiä prosesseja selkeyttämällä.

 

Toteutus

Musiikkitalon yritysmyynnin menestyssuunnitelma tähtää yhä parempien asiakaskokemusten luomiseen ensikontaktista alkaen. Kolmevuotinen suunnitelma kattaa mm. yritysmyynnin oman ilmeen luomisen, aktiivisen verkkoläsnäolon ja liidien hankinnan inbound-markkinoinnin ja markkinoinnin automaation avulla sekä palveluiden tuotteistuksen. Suunnitelman etenemistä seurataan ja ohjataan säännöllisin palaverein. 

Ensimmäisinä konkreettisina toimenpiteinä määriteltiin yritysmyynnin tärkeimmät ostajapersoonat, ostopolut ja sisältöstrategia. Yritysmyynnille luotiin oma visuaalinen ilme, ja sisältöjen tuotanto ja jakaminen käynnistettiin eri kanavissa. Matkan varrella tunnistettiin mm. tarve uuden ostajapersoonan määrittelylle, ja sisältösuunnittelua sekä muita toimenpiteitä hiotaan joustavasti tunnistettujen tarpeiden mukaan.

Tyylikäs visuaalinen ilme näkyy mm. Musiikkitalon verkkosivujen tapahtumajärjestäjille suunnatussa osassa, esitteessä ja mainonnassa. Talossa vierailevien tietoisuutta tilojen yrityskäyttömahdollisuuksista lisätään mm. infonäyttöjen ja lautasliinoihin painettujen viestien avulla. Tapahtumajärjestäjiä kiinnostavista aiheista tuotetaan blogikirjoituksia ja oppaita, joita markkinoidaan mm. somemainonnan keinoin.

  • Esitteet ja muut infokanavat toimivat yritysmyynnin tukena
  • Blogitekstit, videot, referenssijutut ja ladattavat materiaalit tarjoavat tapahtumajärjestäjille hyödyllistä tietoa ja vinkkejä 
  • Verkkosivujen liikennettä kasvatetaan kohdistetulla somemainonnalla
  • Uutta sisältöä tuotetaan vuosikolmanneksittain tehtävän suunnitelman mukaan

www.musiikkitalo.fi

KATSO HAASTATTELU MUSIIKKITALON YRITYSKULTTUURIN KEHITTÄMISESTÄ

 
Onnistumiset:

+20%
tarjouspyyntöjen
määrä

Tekemisen pitkäjänteinen kehittäminen

Asiakaslähtöisen
toimintamallin
luominen

 

 

Asiakkaamme kertoo:
"Olemme hienosti saavuttaneet myyntitavoitteemme. Liidien, tarjouspyyntöjen ja tarjouksien osalta kasvu on jopa ylittänyt sen, mitä odotimme."
 
- Aila Asu, Myyntipäällikkö
MUSIIKKITALO

AUTAMME SINUA ONNISTUMAAN. OTA YHTEYTTÄ TAI VARAA AIKA TAPAAMISELLE.

Asiakkaat

Piia Holma Kasvujohtaja piia@blinkhelsinki.fi
puh. +358 40 527 8810

Työnhakijat

Antti Tolonen Toimitusjohtaja antti@blinkhelsinki.fi
puh. +358 207792100

TILAA UUTISKIRJE

Jaamme kuukausittain näkemyksiä, vinkkejä ja menestyskeissejä markkinoinnin ammattilaisille.

Google maps image