Ohita navigaatio

Asiallisen ja ihmisläheisen asiakasdialogin mahdollistaminen

Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluva Järvi-Suomen Energia rakentaa, ylläpitää ja kehittää Järvi-Suomen alueen sähköverkostoa. Vuonna 2018 aloitettiin konsernin eri toimialojen brändimielikuvien ja viestinnän selkeyttäminen. Järvi-Suomen Energian osalta tavoite on siitä alkaen ollut asiallisen ja ihmisläheisen dialogin mahdollistaminen sekä sähköverkkoasiakkaiden että laajan kumppaniverkoston kanssa.

JSE logo

Lähtökohta

Suur-Savon Sähkö -konsernilla on kolme erilaista tehtävää ja toimialaa, joiden brändit ja viestintä kaipasivat selkeyttämistä. Konsernin sähköverkoista vastaa Järvi-Suomen Energia, jonka brändin ja viestinnän uudistaminen alkoi samaan aikaan, kun kaukolämpöä tuottava ja jakeleva Lempeä sai uuden identiteetin. Suur-Savon Sähkö on myös sähkön tuottaja ja myyjä.

Järvi-Suomen Energialla on yhteiskunnallisesti merkittävä tehtävä sähköverkkojen ylläpitäjänä alueella, jonka lukuisat järvet, metsät sekä verraten harva asutus muodostavat omia haasteitaan. Sähköverkoista huolehtiminen yhdessä laajan kumppaniverkoston kanssa tarjoaa paikallisille työtä ja toimeentuloa.

"Sähkön myyntihinnan ja verkkopalvelumaksun muodostama kokonaisuus ei ole aina selvää asiakkaille. Myös sähköverkkojen toimintavarmuuteen tehtävät lakisääteiset investoinnit ja niiden vaikutus verkkopalvelumaksuihin vaativat selkeää viestintää. Blinkin tiimin rooli viestien ja ilmeen kirkastamisessa on ollut merkittävä."

Johanna Rautio Suur-Savon Sähkön viestintäpäällikkö

Toteutus

Viestintästrategian ja ilmeen uudistaminen aloitettiin workshopeilla, joissa määriteltiin tärkeimmät ostajapersoonat. Koska käyttöpaikkaan liittyvälle sähköverkkokumppanille ei ole vaihtoehtoja, ostopolkujen osalta keskityttiin tunnistamaan asiakasviestinnän kipupisteitä. Nämä tiedot mahdollistivat Järvi-Suomen Energian ilmeen ja viestinnän uudistamisen sekä jatkuvan sisältöjen tuottamisen:

  • Uusi logo ja visuaalinen ilme jalkautuksineen

  • Viestintästrategia

  • Some- ja sisältöstrategia

  • Jatkuva asiakasviestinnän sisältöjen tuottaminen

  • Helmi-asiointipalvelun uudistamiseen liittyvä asiakaskyselyn suunnittelu

  • Kulttuurikäsikirja omalle ja kumppaniverkoston henkilöstölle

Viestintästrategian kulmakivet

Sähköverkkoihin liittyvän infrastruktuurin ylläpitäjänä Järvi-Suomen Energia luo elinvoimaa koko Järvi-Suomen alueelle. Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa pyritään rakentavaan dialogiin.

Järvi-Suomen Energia kertoo tehtävästään ja toiminnastaan avoimesti ja ihmisläheisesti. Vastuullinen, paikallisesti merkittävä ja uudistuva tapa toimia tuodaan näkyväksi eri viestintäkanavissa yhdessä Blinkin ja muiden kumppanien kanssa:

  • Uutiset, blogikirjoitukset ja uutiskirje
  • Kuvat, animaatiot ja muu sosiaalisen median sisältö

www.jseoy.fi

"Blinkin tiimi on tuonut viestintäämme monipuolisuutta ja joustavat lisäresurssit, joita tarvitsemme päivittäisen asiakasviestinnän rinnalle. Viestintää on virkistetty esimerkiksi animaatioilla, joiden tekemiseen ei oma aika riitä."

Teemu Vitikainen Suur-Savon Sähkön sisällöntuottaja

Onnistumiset

Ihmisläheisen ilmeenhyvä vastaanotto

Ydinviestien kiteyttäminen kaikille ymmärrettävään muotoon

Aktiivinen ja monipuolinen asiakasviestintä

Apua markkinointiin?

Ota yhteyttä tai varaa aika tapaamiselle

Antti Tolonen Toimitusjohtaja antti@blinkhelsinki.fi 050 348 0347