TEKNOLOGIA

Verkkosivusto on yrityksen tärkein digitaaliNen kanava

Brändin mukainen ja käyttäjälähtöinen verkkosivusto on yrityksesi tärkein verkossa tapahtuvan myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kanava.

web_vaarin

Verkkosivusto parantaa yrityksen liikevaihtoa

Yrityksen verkkosivuston tärkein tavoite on tehdä kauppaa. Kauppaa voi tehdä monella tapaa: ylläpitämällä brändiä, hankkimalla uusia asiakkaita tai palvelemalla jo olemassa olevia asiakkaita. Verkkosivusto on yrityksen asiakkaiden tärkein digitaalinen kohtauspaikka, josta asiakasdata tallentuu suoraan CRM-järjestelmään.

Verkkosivusto tukee yrityksen markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua. Sivuston visuaalisilla valinnoilla ja teksteillä esitellään yrityksen brändiä ja sen ajatusmaailmaa. Tarkoin valikoiduilla otsikoilla ja painikkeilla herätellään kävijän kiinnostusta ja tarjotaan hänelle sopivia ratkaisuja. Kun kävijä tunnistetaan, hänelle voidaan tarjota personoitua palvelua. Kohderyhmästä riippuen verkkosivustolla tarjotaan myös asiakaspalvelua chatin, tietopankin ja yhteystietojen avulla.

Verkkosivusto on äärimmäisen tärkeä myös liiketoimintastrategian näkökulmasta, koska sivuston analytiikan avulla voidaan seurata kävijämääriä, -tyyppejä ja -liikennettä, joiden avulla yritys voi tarkentaa kohderyhmäänsä ja optimoida tarjontaansa. Analytiikan avulla voidaan myös seurata eri mainontakanavien tehokkuutta sekä verkkosivuston konversioita, eli miten kävijät käyttäytyvät sivustolla ja miten he tekevät ostoksia tai ottavat yhteyttä yritykseen.

 

5 tapaa rakentaa verkkosivusto väärin

 

Uudet verkkosivut eivät vaadi ihmeitä. Varo näitä verkkosivu-uudistuksen kompastuskiviä ja toteutat verkkosivuprojektin oikein!

1. Haluat keksiä pyörän uudelleen.
Kun haluat tehdä asiat oikein, rakennat asiakkaillesi tuttuja rakenteita ja intuitiivisuutta. Asiakasta hämmentävä turha kikkailu jääköön sikseen. 

2. Yrität turhia sirkustemppuja.
Sivuston tarkoituksena on palvella asiakastasi, tehdä asiat hänelle helpoiksi. Unohda jongleeraus ja panosta asiakaskokemuksen parantamiseen. Tee asiakkaalle tiedon etsintä helpoksi. 

3. Rakennat verkkosivustoa ilman tavoitteita.
Käytä tavoitteiden miettimiseen aikaa. Mieti ketä sen tulee palvella ja mitä sen halutaan saavan aikaiseksi. Ilman tavoitteita rakennettu verkkosivusto ei saa tuloksia aikaan. 

4. Yrität rakentaa verkkosivuston kerralla valmiiksi.
Kun teet asiat oikein, rakennat verkkosivuston, joka on aina valmis, aina ajan tasalla. Varaa riittävästi rahaa ja resursseja sivuston kehittämiseen, näin vältyt sivuston vanhenemiselta. 

5. Luotat olettamuksiin, et dataan.
Fiksua verkkosivustoa rakennetaan dataan nojaten. Jos laitat kaikki paukut olettamuksiin, rakennat kalliin ja aikaa vievän verkkosivuston, jonka sisällöistä tai ominaisuuksista puolet todetaan myöhemmässä vaiheessa tarpeettomiksi. 

Toimiva ja nykyaikainen verkkosivusto on yrityksesi tärkein myynnin ja markkinoinnin työkalu, joten olisiko aika harkita uudistusta?

Varaa aika niin jutellaan lisää!

Räätälöidyn kehitysteeman avulla verkkosivuprojekti toteutuu aikataulussa ja budjetissa

Kehitysteema on kokoelma sivupohjia, moduuleja ja komponentteja, joiden avulla sivusto rakennetaan. Sen sijaan, että jokainen asia tehdään uusiksi alusta alkaen, hyödynnämme käytännössä toimiviksi testattuja ja optimoituja sivustoelementtejä.

Kehitysteeman avulla verkkosivustoprojekti saadaan tehokkaasti käyntiin, kun taustatyö on jo tehty valmiiksi. Myös sivuston visuaalinen suunnitelma tehdään samoista elementeistä, jotka ovat käytössä kehitysteemassa.

Hyödyntämällä valmiita ja toimiviksi todettuja elementtejä ohitamme lähes kokonaan työlään testaus-korjaus -luupin, jossa aikaa palaa siihen, että yksinkertaisia perusasioita koitetaan saada toimimaan eri selaimilla ja käyttöjärjestelmillä.

Kehitysteema mukautuu asiakkaan tarpeisiin

Kehitysteeman kaikki tyyliasetukset ja moduulit ovat muokattavissa asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Toki suosittelemme aina tukeutumaan faktiseen dataan ja olemassa olevaan tietoon siitä, kuinka sivustoja käytetään, mitkä ovat konventionaalisia käyttötapoja, miten käyttö on intuitiivista ja saavutettavaa ja kuinka sivusto parhaiten tukee haluttuja tavoitteita.

Ota hyöty irti jo aiemmin tehdystä työstä

Kehitysteeman rakentamiseen on investoitu mittava määrä työtä. Jokainen moduuli on itse koodattu, testattu ja todettu toimivaksi, ja nyt kehitysteemaa voidaan tarjota myös muille.

Työlään rämpimisen sijaan pääset ikään kuin liikkuvan auton kyytiin ja voit tehdä matkalla päätöksiä mahdollisista suunnanmuutoksista perustuen tietoon, joka karttuu matkalla. Ei siis tarvitse arvailla ja ennustaa vaan optimoida ja kehittää datan avulla. Pääset siis hyötymään työstä, joka on tehty jo aiemmin.

Kysy lisää kehitysteemasta

Uudet verkkosivut yritykselle

Olemme käyttäneet valtavasti aikaa verkkosivuprojektien prosessin hiomiseen, jotta uudet verkkosivuprojektit sujuisivat mahdollisimman saumattomasti. Toteutamme verkkosivuprojektit soveltamalla HubSpotin GDD-menetelmää. Verkkosivustoa kehitetään vaiheittain ja jokainen vaihe koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

  1. Kehityssuunnitelma, työnjako ja aikataulutus
  2. Ulkoasun suunnitelma, tekninen työ, sisällöntuotanto, sisällönsyöttö ja hakukoneoptimointi
  3. Hyväksytys asiakkaalla, testaus ja julkaisu

Kun yksi vaihe on saatu valmiiksi, suunnitellaan mitä tehdään seuraavaksi. Projektista riippuen suunnitelmaa ei tarvitse käydä läpi jokaisen vaiheen alussa, jos suunnitelma on tehty pidemmälle jaksolle ja siihen ei ole tullut muutoksia.

Uusi verkkosivusto alle kuukaudessa

Vuosien kokemukseen perustuvan toimintamallimme sekä pitkälle mietityn kehitysteemamme ansiosta pystymme toteuttamaan verkkosivuprojektin ensimmäisen vaiheen alle kuukaudessa. Koko projektitiimi on tietoinen kehitysteeman mahdollisuuksista ja rajallisuuksista, jotka vaikuttavat verkkosivuston ensimmäisen vaiheen suunnitteluun ja toteutukseen.

Sivuston jatkokehitys kehityssuunnitelman ja käyttäjädatan perusteella

Ensimmäisen vaiheen jälkeen jatkokehitämme sivustoa vaiheittain aiemmin tehdyn suunnitelman sekä sivustolta kerättävän käyttäjädatan perusteella. Vaiheittain kehittämällä minimoimme virheet ja niistä koituvat lisätyöt, kun jo sivuston ensimmäinen vaihe altistetaan käyttäjille.

Aloita verkkosivuprojekti kanssamme

Olemassa olevan verkkosivuston migraatio HubSpotiin

Meille verkkosivuston migraatio tarkoittaa olemassa olevan verkkosivuston sisällön ja toiminnallisuuksien siirtämistä toiselta alustalta HubSpotin verkkosivualustalle. Verkkosivuston migraatio vaatii aina huolellista suunnittelua, jotta olemassa olevan sivuston sisältö ja toiminnallisuus säilytetään ja sivuston kävijäkokemus ei häiriinny. Tarve verkkosivuston migraatioon on useimmiten yksi kolmesta tai näiden yhdistelmä:

  1. Verkkosivustoa ollaan päivittämässä ja halutaan aloittaa puhtaalta pöydältä.
  2. Vanha verkkosivualusta ei enää täytä yrityksen tarpeita.
  3. Käytetään tai ollaan ottamassa käyttöön HubSpotin muita ominaisuuksia ja näin ollen HubSpotin alusta on luonteva valinta.

Toteutamme migraatiot pääsääntöisesti yllä mainitun ketterän kehitysmallin mukaan. Täysin uusiin verkkosivustoihin verrattuna migraatioissa ensimmäinen vaihe on yleensä hieman suurempi, jos suuri osa olemassa olevasta sisällöstä ja toiminnallisuuksista halutaan tuoda uudelle sivustolle alusta alkaen.

Kysy lisää migraatiosta

Verkkosivualustana HubSpot vs. Wordpress

Hubspotin verkkosivualusta on suunniteltu erityisesti markkinoinnin, myynnin, asiakaspalvelun ja analytiikan saumatonta yhteistyötä varten. HubSpotin verkkosivustosta saa täydet tehot irti vasta kun kaikki Hubit ovat käytössä. Sivuston kehittäjille ja sisällönsyöttäjille HubSpot CMS on toimintavarma, helppo ja monia työvaiheita yksinkertaistava työkalu. Sivuston muokkaaminen ja mahdollisten kieliversioiden lisääminen käy kätevästi. Sisältöjen hakukoneoptimoinnin voit tarvittaessa hioa kuntoon ohjatusti ennen sivujen julkaisua tai päivitystä. Kattavan analytiikan avulla näet havainnollisesti syy-seuraussuhteet ja voit keskittyä tärkeimpien elementtien ja sisältöjen parantamiseen.

WordPress on hyvä valinta bloggaamiseen ja verkkosivustojen rakentamiseen. Wordpress on yksi suosituimmista verkkosivualustoista ja sen saa käyttöönsä täysin ilmaiseksi. WordPress tarjoaa laajan valikoiman ilmaisia ja maksullisia teemoja ja lisäosia, joilla voi muokata verkkosivuston ulkoasua ja lisätä erilaisia toiminnallisuuksia. WordPress on hyvä valinta, jos haluat rakentaa blogin tai perinteisen verkkosivuston.

Yhteenvetona, HubSpotin verkkosivualusta tarjoaa valmiin ratkaisun kasvua hakevalle yritykselle, kun taas Wordpressin verkkosivualusta vaatii lisäosia sitä mukaan, kun uusia toimintoja halutaan ottaa käyttöön verkkosivustolla.

Brändin kirkastaminen verkkosivuja päivittämällä

Verkkosivuston tulee tukea brändiä kaikin tavoin. Sivuston ulkoasu ja graafinen ilme heijastavat yrityksen brändi-ilmettä ja sivuston tekstit tukevat brändin viestintätyyliä. Verkkosivuston käyttäjäkokemuksen tulee myös vastata esimerkiksi kivijalkamyymälässä tai asiakaspalvelupisteessä asioimista. Verkkosivuston tavoitteena on tarjota asiakkaille kaikin puolin positiivinen kokemus, joka heijastaa brändin arvoja ja visiota.

Paljonko uudet verkkosivut tai verkkosivujen uudistaminen maksaa

Verkkosivuprojektin hinta vaihtelee huomattavasti projektin toteutustavasta, toiminnallisuuksista, työnjaosta ja aikataulusta riippuen. Verkkosivuprojektin hinnoittelussa tulee huomioida projektin johtaminen, kehityssuunnitelman tekeminen ja päivittäminen, ulkoasun suunnitelma, tekninen toteutus, kuva- ja tekstisisältöjen tuottaminen, hakukoneoptimointi, sisällönsyöttö, analytiikan seuranta-asetukset sekä testaaminen yleisimmillä käyttöjärjestelmillä ja verkkoselaimilla.

Uusi verkkosivusto saadaan nopeasti aluilleen, koska sivusto voidaan julkaista melko vähäisellä sisällöllä, mutta jatkokehityksessä tulee huomioida sisällöntuotantoon kuluva aika. Migraatioissa sisältö on jo olemassa, mutta sisällön ja toiminnallisuuksien jakaminen kehitysvaiheisiin tuottaa päänvaivaa, jos koko sivusto halutaan siirtää kerralla HubSpotin verkkosivualustalle.

Ketterän kehityksen mallilla ensimmäinen vaihe sivuista saadaan julkaistua huomattavasti edullisemmin kuin perinteisellä kertarykäisyn mallilla. Verkkosivuston kehittämistä jatketaan julkaisun jälkeen useimmiten kuukausilaskutteisesti. Kustannuksien jakaminen pidemmälle aikavälille on lähes poikkeuksetta isoa kertalaskua parempi vaihtoehto.

Verkkosivuston erikoisratkaisut ja niiden hinta

Toteutamme myös monenlaisia verkkosivuston erikoisratkaisuja, kuten erilaisia laskureita, pilvipohjaisia sovelluksia, mobiilisovelluksia sekä sovellusten välisiä integraatioita.

Pyydä tarjous

AUTAMME SINUA ONNISTUMAAN. OTA YHTEYTTÄ TAI VARAA AIKA TAPAAMISELLE.

Asiakkaat

Piia Holma Kasvujohtaja piia@blinkhelsinki.fi
puh. +358 40 527 8810

Työnhakijat

Antti Tolonen Toimitusjohtaja antti@blinkhelsinki.fi
puh. +358 207792100

TILAA UUTISKIRJE

Jaamme kuukausittain näkemyksiä, vinkkejä ja menestyskeissejä markkinoinnin ammattilaisille.

Google maps image