Ohita navigaatio

Uusi verkkosivusto tukee Jymy Jäätelön huikeaa kasvua

Toteutimme Jymy Jäätelölle uuden verkkosivuston, joka on helppokäyttöinen, responsiivinen sekä yhdenmukainen uuden brändi-ilmeen kanssa. Uutta sivustoa haluttiin hyödyntää aiempaa vahvemmin Jymyn markkinoinnissa, joten uuden sisällön lisäämisen sivustolle piti olla äärimmäisen helppoa. Uudella sivustolla haluttiin myös selkeyttää vuonna 2023 uudistettu brändi-ilmettä, jossa pinkki väri on keskiössä.

Sivustouudistuksen myötä myös tietoturva-asiat saatiin kerralla kuntoon, sillä HubSpot huolehtii sivuston tietoturva-asetuksista ja palomuurista. Myöskään kolmannen osapuolen lisäosille ei ole tarvetta, koska kaikki tarvittavat työkalut löytyvät HubSpotin eri Hubeista.

Havainnekuva Jymy Jäätelön uudistetun verkkosivuston etusivusta

Uudelle sivustolle asetettiin useita markkinoinnin tavoitteita

Markkinoinnin kannalta on tärkeää, että millä tahansa sivustolla tulee vahvasti esiin yrityksen brändi, sen tarina sekä tuote- tai palvelutarjoama. Jymyn sivustouudistuksessa pureuduttiin juuri näihin asioihin, ja projektin tavoitteita olikin aiempaa selkeämpi tuotevalikoima, Jymyn tarinan kertominen, sivuston sisältörakenteen selkeyttäminen sekä brändin yhdenmukaistaminen.

 

Projekti käyntiin yhteisellä työpajalla

Verkkosivuprojekti aloitettiin yhteisellä työpajalla, jossa pureuduttiin Jymy Jäätelön brändiin ja kohderyhmiin, projektin tavoitteisiin ja vastuualueisiin.

Työpajan jälkeen tehty projektisuunnitelma sekä vastuunjakotaulukko toimivat projektin kulmakivinä.

Havainnekuva Jymy Jäätelön uudistetun verkkosivun hero-moduulista
Jymymoku_1

Sisältörakenteesta kohti visuaalista ilmettä

Uuden sivuston suunnittelu aloitettiin sivustokartan luomisella. Sivustokartalla hahmoteltiin sivuston navigaatiorakenne.

Sivustokartan jälkeen tehtiin sivujen rautalankamallinnos Figma-suunnittelutyökalulla. Rautalankamallinnokseen hahmoteltiin kunkin sivun sisältörakenne ilman tyylejä.

Ulkoasusuunnitelma konkretisoi tulevan verkkosivuston

Kun asiakas oli hyväksynyt rakennesuunnitelman, aloitettiin sivuston ulkoasun suunnitteleminen. Ulkoasusuunnitelma tehtiin myös Figmaan olemassa olevan rautalankamallinnoksen päälle.

Kuvakaappaus verkkosivuprojektissa käytetystä Figma suunnittelutyökalusta
Kolme havainnekuvaa Jymy Jäätelön uusista verkkosivuista

Uusi sivusto rakennettiin HubSpotiin Blink Helsingin verkkosivuteemaa hyödyntäen

Hyväksytyn ulkoasusuunnitelman jälkeen suunnitelmat voitiin jalkauttaa täsmälleen identtisinä HubSpotin verkkosivupohjiin. Uusi sivusto rakennettiin Blink Helsingin kehittämää verkkosivuteemaa hyödyntäen, joka mahdollistaa täysin yhdenmukaisen toteutuksen Figman suunnitelmien ja HubSpotin sisällönhallintajärjestelmän välillä.

Asiakas oli erittäin tyytyväinen lopputulokseen

Työskentely Blinkin asiantuntijoiden kanssa on ollut todella sujuvaa! Projektin alussa jaoimme tavoitteemme tämän sivuston uudelleensuunnittelulle, ja sitten olemme siirtyneet suunnittelusta toteutukseen asettamiemme tavoitteiden pohjalta. Erityiskiitos Blinkille ammattimaisesta ja joustavasta projektin johtamisesta.

Jaana Heikkilä Myynti- ja markkinointipäällikkö, Jymy Jäätelö / Suomisen Maito Oy