STRATEGIA

MENESTYSSUUNNITELMA (GAMEPLAN)

Menestyssuunnitelma eli Gameplan on yrityksesi tavoitteisiin kytketty suunnitelma niistä toimenpiteistä, joilla halutut asiat voidaan saavuttaa.

Palvelut menestysuunitelma
 
 

 

Mitä sinä hyödyt Menestyssuunnitelman määrittelystä?

 

 • Tunnistat yrityksesi ostajapersoonat ostamisen ajureineen ja esteineen
 • Tunnistat mahdollisuuksia ostamisen edistämiseksi ja asiakaskokemuksen parantamiseksi
 • Tunnet ostajapersooniesi ostopolut ja tunnistat, missä kohtaamispisteissä ja kanavissa ostaminen etenee
 • Tiedät, millä keinoin todennäköisimmin hoivaat liideistänne diilejä
 • Saat selkeän määrityksen brändisi tavoitepositiosta, vahvuuksista ja kehityskohteista
 • Saat numeerisen mittariston tavoitteidesi ohjaamiseksi
 • Saat 12kk toimenpidesuunnitelman (ml. sisältö- ja kanavastrategia) ja dynaamisen markkinointibudjetin, joka elää sen mukaan, mistä saat parhaat tuoton panostuksellesiMikä on menestyssuunnitelma?

 

Menestyssuunnitelma on tavoitteisiin kytketty suunnitelma niistä toimenpiteistä, joilla halutut asiat voidaan saavuttaa. Se määrittelee ne keskeisimmät kohtaamispisteet, joissa tärkeimmät ostajapersoonat kohdataan, päälinjat niistä sisällöistä ja sisältötyypeistä, joiden kautta ostajapersoonien kanssa kommunikoidaan sekä ehdotuksen 12kk dynaamiseksi markkinointibudjetiksi.

Lähestymistapa perustuu ajatukselle ostopolusta, joka etenee ostajapersoonan näkökulmasta tietoisuusvaiheen kautta kartoitus- ja vertailuvaiheeseen ja edelleen ostoon ja asiakaskokemukseen. Vastaavasti markkinoijan tehtävä samalla polulla on ensin houkutella oikeat ostajapersoonat kommunikaation piiriin ja sen jälkeen konvertoida prosepkteista liidejä. Kun liidit on saatu kiinni, tulee markkinoijan kyetä lämmittämään ja hoivaamaan liidit diileiksi saakka. Ja kun kauppa on syntynyt, tulee markkinoijan kyetä rakentamaan palkitsevia ja erottuvia asiakaskokemuksia ja rakentaa sitä kautta asiakaslojaliteettia.

CMR_Green

 

Oikeastaan kyse on kehästä, sillä lojaali ja tyytyväinen asiakas ostaa lisää ja muuttuu sanansaattajaksi suositellessaan yritystä tuttavilleen. Lineaarinen matka (tai funneli) on kuitenkin helpompi hahmottaa ja työstää yhtenä näkymänä.Miten menestyssuunnitelma käytännössä tehdään?

 

Menestyssuunnitelma tehdään nelivaiheisen Gameplanin avulla:

1) Ostajapersoonien määritys

2) Ostopolun määritys

3) Brändi, tavoitteet ja mittarit:

Tässä vaiheessa käydään usein läpi brändin positio, vahvuudet ja heikkoudet sekä lähtötilanne suhteessa kilpailijoihin ja linjataan, mihin suuntaan eri muuttujia tulee kyetä kehittämään. Lisäksi käydään keskeisimpien tunnuslukujen nykytilanne ja määritellään tavoitteet niiden kehittämiseksi: esimerkiksi verkkosivujen trafiikki, konversiotehokkuus, asiakkuuden arvo ja ostotiheys, mainonnan tehokkuus (hankintakustannus per kohderyhmä). Samalla käydään läpi muut mahdolliset taustamuuttujat ja tavoitteet.

4) Menestyssuunnitelma:

Tässä vaiheessa suunnitellaan kohdissa 1-3 määriteltyjen linjausten pohjalta:

 • Ehdotus sisältökonseptiksi (kantava idea; topic cluster -malli)
 • Ehdotus kanavastrategiaksi (keskeisimmät kohtaamispisteet)
 • Ehdotus markkinointimalliksi (esim. dataohjautuva jatkuvan kehittämisen malli, jossa markkinoinnin avulla generoidaan, kvalifioidaan ja hoivataan liidejä)
 • Ehdotus toimenpidesuunnitelmaksi ja 12 kuukauden dynaamiseksi markkinointibudjetiksi, joka elää sen mukaan, mistä saadaan paras tuotto panostukselle

MITEN PÄÄSET ALKUUN?

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI TÄSTÄ

Palaamme asiaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Katso myös

Inboundmarkkinointi_1000
PALVELU

INBOUND-MARKKINOINTI

Referenssit_Musiikkitalo_huvit
REFERENSSI

MUSIIKKITALO KEHITTÄÄ YRITYSTAPAHTUMIEN MYYNTIÄ

Westpro pressi
BLOGI

WESTPRO UUDISTI MYYNTI- JA MARKKINOINTIMALLINSA

AUTAMME SINUA ONNISTUMAAN. OTA YHTEYTTÄ TAI VARAA AIKA TAPAAMISELLE.

Asiakkaat

Piia Holma Kasvujohtaja piia@blinkhelsinki.fi
puh. +358 40 527 8810

Työnhakijat

Antti Tolonen Toimitusjohtaja antti@blinkhelsinki.fi
puh. +358 207792100

TILAA UUTISKIRJE

Jaamme kuukausittain näkemyksiä, vinkkejä ja menestyskeissejä markkinoinnin ammattilaisille.

Google maps image