Opas

INBOUND-MARKKINOINNIN BUDJETOINTI

- eli mitä se maksaa ja miten asiaa tulisi lähestyä?

inbound_budjetointi_700x309

1. Mitä on inbound-markkinointi

Inbound-markkinointi on tehokas tapa houkutella potentiaaliset asiakkaat luo. Inbound on vastakkainen metodi perinteiselle outbound-markkinoinnille, jossa markkinoija menee esimerkiksi mainoksen muodossa potentiaalisen asiakkaansa luo ja koittaa saada huomion viestilleen.

Inbound-markkinoinnin toimivuuden taustalla on ostokäyttäytymisen muutos. Ihmiset haluavat itse hakea tietoa ostopäätöstensä tueksi, ja tätä tietoa haetaan yhä enemmän digitaalisista kanavista. Kun markkinoija pystyy luomaan sisältöjä, jotka potentiaalinen asiakas kokee arvokkaaksi, molemmat osapuolet hyötyvät. Markkinoija saa huomion asialleen ja prospekti kokee tulleensa palvelluksi.

Inbound-markkinoinnissa on vahva myynnillinen perusorientaatio. Tekeminen tähtää mitattaviin tuloksiin. Sivustolle halutaan trafiikkia, josta konvertoidaan liidejä, jotka hoivataan diileiksi ja edelleen lojaaleiksi asiakkaiksi. Jokaisen vaiheen tavoitteelle voidaan antaa selkeä numeerinen tavoite.

Lue lisää inboundista täältä

2. Dataohjautuvan markkinoinnin läpinäkyvyys

Inbound-markkinointi on voimakkaassa kasvussa. Perinteinen markkinointi saa rinnalleen tehokkaampia keinoja ja osin korvautuu inbound-markkinoinnilla. Moderni markkinointiteknologia mahdollistaa sellaisen markkinoinnin ja myynnin, mikä ei vielä muutama vuosi sitten olisi ollut mahdollista. Kaiken tekemisen läpinäkyvyys ja mitattavuus mahdollistaa ennennäkemättömän tehokkaan markkinoinnin toteuttamisen. Ei ole näin ollen ihme, miksi dataohjattava inbound-metodi kiinnostaa yhä useampaa markkinoijaa. Se antaa selkeät työkalut ja keinot toteuttaa markkinointia ammattimaisesti faktoihin pohjautuen ja niin, että markkinoinnin ja myynnin yhteys tulee näkyväksi.

Lue lisää, miksi inbound-markkinointia tehdään enenevissä määrin

3. Minkälaisesta investoinnista on kyse ja miten inbound-markkinoinnin budjetointia tulisi ajatella?

Vaikka inbound-markkinointi on usein kustannustehokkaampaa kuin perinteinen massamediamainontaan tukeutuva markkinointi, ei se kuitenkaan ole ilmaista.

Mitä inbound-markkinointi sitten maksaa?

On selvää, että skaala on laaja - edullisimmillaan inbound-markkinointia voi tehdä muutaman satasen kuukausi-investoinnilla ja laajimmillaan siihen saa upotettua kymmeniä tuhansia kuukaudessa. Tämä tieto tuskin auttaa ketään, joka koittaa hahmottaa hankkeen kokoluokkaa. Tarkempaa budjetointia voi lähestyä kolmesta näkökulmasta:

3.1) Benchmarkkaus:

Minkälaisin panostuksin saman toimialan muut pelurit tai muiden toimialojen vastaavanlaiset toimijat ovat liikkeellä. Tarkan ymmärryksen muodostamista hankaloittaa se tosiasia, että harva yritys on halukas paljastamaan temppujaan, varsinkin jos nuo temput toimivat ja tuovat tehokkaalla tavalla myyntiä.

Markkinointiteknologiayritys HubSpot keräsi partneritoimistoiltaan ympäri maailmaa tietoa siitä, minkälaisin kuukausikustannuksin inbound-markkinointia toteutetaan. Statistiikka näyttää tältä:

Blink_graafi_saitille_low

Lähde: HubSpot

   

Blink Helsingin inbound-paketit vaihtelevat 3250€/kk - 11300€/kk välillä.

Kiihdytys
KIIHDYTYS

Kiihdytä kasvua ja ota kaikki irti inbound-markkinoinnista.

Kasvu_2
KASVU

Rakenna toimiva kone liidien generoimiseksi, hoivaamiseksi ja klousaamiseksi.

Startti
STARTTI

 Luo työkalut ja viritä olemassa olevat kanavasi myynnin välineeksi.

 

  Startti Kasvu Kiihdytys
INBOUND-STRATEGIA JA TUKI
Ostajapersoonat
Osto- ja palvelupolku x
Sisältöstrategia x
HubSpot-käyttöönotto
HubSpot-koulutus
HubSpot-tuki x
LIIKENTEEN LUOMINEN
Hakukoneoptimointi x
Hakukonemarkkinointi x
Videot x
Sisältömarkkinointi 1 sisältö/kk 2 sisältöä/kk 3 sisältöä/kk
LIIDIEN LUOMINEN
Ladattavat ja osallistavat sisällöt 2 sisältöä/vuosi 3 sisältöä/vuosi 6 sisältöä/vuosi
Laskeutumissivut ja CTA:t
SoMe-aktivoinnit ja -mainonta x
Liidien hallinta ja segmentointi x
A/B-testaus x x
Analytiikka ja raportointi Perus Laaja Laaja
LIIDIEN HOIVAAMINEN
Sähköpostimarkkinointi
Myynnin koulutus
Liidien hoitomallit x
Liidien kvalifiointi x
  3250 €/kk 8300 €/kk 11 300 €/kk

HubSpot-lisenssi ei kuulu pakettien hintoihin. Sopiva lisenssi valitaan tarpeen mukaan, hinnat alkaen 185 €/kk.

 

Se mikä on kulloisessakin tapauksessa tarkoituksenmukainen budjetti riippuu monesta asiasta. Tarkoituksenmukaiseen budjettiin vaikuttavat esimerkiksi:

 • Kaupan arvo
 • Olemassa olevat sisällöt

 

Täältä löydät käyttökelpoisia vinkkejä sisältöjen suunnitteluun ja olemassa olevien sisältöjen hyödyntämiseen:

BLOGI 19 VINKKIÄ HYVIEN SISÄLTÖJEN SUUNNITTELUUN
LUE LISÄÄ
BLOGI SISÄLTÖMARKKINOINTI - SISÄLTÖARKISTOSTA MYYNNIN AKTIIVISEKSI TYÖKALUKSI
LUE LISÄÄ

3.2) ROI-ajattelu

ROI (Return-on-Investment), eli panos-tuotos -ajattelu on hyvä viitekehys hahmottaa investoinnin laajuutta. Ajatellaan asiaa esimerkin kautta:

80 hengen asiantuntijapalveluita myyvä yritys tavoittelee tulevalle vuodelle 15% kasvua. 7850000€ liikevaihdon tulee siis kasvaa n. 1,18 miljoonan euron verran. Kasvu halutaan tehdä orgaanisesti yritysostojen sijaan. Kasvu on edellisvuosina ollut 1-8% liikevaihdosta.

Myyntiä hoitaa täysipäiväisesti 1 myyjä ja lisäksi 2 asiantuntijaa, jotka auttavat myynnissä oman toimensa ohessa tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan, n. 2,5 päivää viikossa. Myydyn kaupan keskimääräinen arvo on 8300€. Jotta tavoitteeseen päästään, on vuoden aikana saatava 142 kauppaa enemmän kuin edellisvuonna. Noin 12 lisäkauppaa kuukaudessa. Edellisvuoden liideistä kolmasosa on tullut verkkosivuston ja ⅔ offline-toimenpiteiden kautta (kylmäkontaktoinnin kautta järjestetyt myyjätapaamiset). Sivustotrafiikista konvertoituu 1,1% liideiksi ja näistä liideistä saadaan kauppa 12% hit ratella. Katetta yritykselle jää palvelun tuottamisen jälkeen 25%.

Lisämyynti halutaan tehdä online-kanavien kautta, sillä kylmät myyjätapaamiset, tapahtumat ja muut offline-toimenpiteet ovat suhteessa kohtuuttoman kalliita ja aikaavieviä. Jos myynti toimii samalla sapluunalla kuin edellisvuonna ja kauppoja tulee sisään samassa suhteessa, on oletettavan toteutuman ja tavoitteiden välillä n. 0,6 - 1,7 miljoonan euron kuilu.

Tämän kuilun umpeen kuromiseksi voidaan ajatella esimerkiksi uutta myyjärekrytointia (kohdassa 3 alla on purettu tätä skenaariota auki lukujen kautta). Tai ongelma voidaan ratkaista myyntiä rakentavan inbound-markkinoinnin keinoin. Jotta tavoitteeseen on mahdollista päästä, pitää pystyä vaikuttamaan 4 muuttujaan:

 • Trafiikkiin (niiden ihmisten määrään, jotka löytävät yrityksen sivustolle),
 • Liidikonversion tehokkuuteen (niiden ihmisten määrään, jotka sivustolla vieraillessaan jättävät tavalla tai toisella yhteystietonsa ja muuttuvat näin liidiksi),
 • Myynnin hit rateen (kuinka tehokkaasti liidit saavaan klousattua kaupoiksi)
 • Kaupan arvoon (summa, jonka edestä asiakas ostaa palveluita sinä aikana, kun pysyy yrityksen aktiivisena asiakkaana)

 

Oppaasta löydät mm. aukilaskettuja skenaarioita 3 ensimmäisen edellä mainitun muuttujan kehittymisestä.

Jos sivuston trafiikkia saadaan kasvatettua 4000 kuukausikäynnillä ja konversiotehokkuutta nostettua 1,5%:iin, toteutuu samalla 12% myynnin hit ratella vuoden aikana yhteensä 717 120€ edestä kauppaa. Ja jos myynnin tehokkuutta (liidi/diili -hit rate) saadaan kasvatettua 3 prosenttiyksikköä 15 prosenttiin, saadaan kauppaa 896 400€.

 

Budjettia tehtäessä voi kysyä, että mitä olisin valmis maksamaan markkinoinnista, joka tuo yritykseen tuon verran kauppaa?

Maksaisitko 50 000€, 100 000€ tai 150 000€ vuodessa markkinoinnista, joka tuo moninkertaisena takaisin investoinnin kustannuksen? Entä maksaisitko 50 000€, 100 000€ tai 150 000€ vuodessa markkinoinnista, jonka konkreettista vaikutusta myyntiin et pysty osoittamaan?

100 vuotta sitten vaikuttaneen John Wanamakerin mukaan puolet mainonnasta on turhaa, kukaan ei vaan tiedä kumpi puoli. Nyt 100 vuotta myöhemmin näin ei tarvitse olla. Moderni markkinointiteknologia mahdollistaa dataohjautuvan markkinoinnin toteuttamisen ennennäkemättömän tehokkaasti ja läpinäkyvästi. Markkinointia voidaan pitää perustellusti investointina, kuluerän sijaan.

Yllä oleva laskelma konkretisoi hyvin dataohjautuvan inbound-markkinoinnin mahdollisuuksia. Kun luodaan malli, jossa voidaan ohjata ja johtaa avainmuuttujia, eli tässä esimerkissä trafiikin määrää, konversiotehokkuutta ja myynnin hit ratea, ollaan jännän äärellä. Kun on tiedossa, mitkä ovat ne konkreettiset keinot ja kustannukset, joilla kutakin parametria voidaan muuttaa, ollaan aidosti dataohjautuvassa mallissa, jossa markkinoinnin avulla voidaan luoda myyntiä. Malli myös skaalautuu. Kun tunnistetaan, mitkä asiat tuovat liikennettä sivustolle ja mitkä asiat konvertoivat liikenteestä liidejä, saadaan liidejä lisää tekemällä kyseisiä asioita enemmän.

 

Kuulostaa hyvältä paperilla.

Mutta miten tällainen malli sitten käytännössä toimii?

Tässä pari esimerkkiä:

BLOGI RAKENNUSFIRMA WESTPRO UUDISTI MARKKINOINNIN JA MYYNNIN MALLINSA DATAOHJAUTUVAKSI JA TEKI SAMALLA ENNÄTYSTULOKSIA
LUE LISÄÄ
BLOGI AVARUUSTEKNOLOGIAFIRMA ICEYE LUO KASVUA INBOUND-MARKKINOINNIN AVULLA
LUE LISÄÄ
laskuri_inbound
Tällä laskurilla voit tehdä laskelmia teidän yrityksenne matikasta:
INBOUND-LASKURI

3.3) Ankkurointi vaihtoehtoiskustannuksiin

Ankkurointi tarkoittaa tässä investointikustannuksen suhteuttamista johonkin olemassa olevaan tai tunnistettuun vaihtoehtoon, minkä kustannukset tiedetään entuudestaan. Sellainen voi olla esimerkiksi lisämyyjän palkkaaminen.

Kuvitellaan, että esimerkkiyrityksemme palkkaa myyjän, jonka kustannus on bonuksineen 65 000€ vuodessa (sisältäen eläkemaksut, sairausvakuutusmaksut, vakuutukset, lomarahat ja muut sosiaali- ja sivukulut). Myyjä on lomalla lakisääteiset 24 vuosilomapäivää ja 13 arkipyhää ja sairastaa lisäksi yhteensä 7 päivää vuoden aikana. Työsuhteen alussa tarvitaan työtietokone ja puhelin. Myyjän sisäänajamiseksi menee 2-6 kuukautta ennen kuin myyjä pystyy tekemään työtään optimiteholla.

Hyvä myyjä on aina palkkansa väärti ja tuo tekemänsä myynnin kautta enemmän arvoa taloon kuin syö sitä. Esimerkkiyrityksemme myyjät pystyivät tuomaan edellisen 3 vuoden aikana taloon uutta myyntiä 1-8% liikevaihdosta, eli n. 70-600K€ vuodessa (esimerkkiyrityksen olemassa olevien asiakassuhteiden hoitamisesta ja uusien projektien myynnistä vastaa erikseen projektitiimit ja asiakasvastaavat; myynnin tehtävänä on uusasiakashankinta). Myyjiä on yhteensä 1 kokopäiväinen ja 2 osa-aikaista, laskennallisesti yhteensä 2kpl. Jos myyjän kustannus on 65K€/vuosi, pitää myyntiä pystyä tuomaan enemmän kuin 520 000€ vuodessa, jotta myynnin kustannus tulee katetuksi (olettaen, että palvelun tuottamisen ja muiden kulujen jälkeen jää katetta 25%).

myynti: 520K€ / vuosi

josta katetta jää (palvelutuotantoon uppoavien kulujen jälkeen) 25% (=130K€)

josta vähennetään vielä myyjien kulu: 2kpl x 65K€ = 130K€

= 0€

 

Kun myyjät onnistuvat tuomaan enemmän myyntiä taloon, päästään yhtälössä plussan puolelle. Ja kun toteutunut myynti jää alle tai kate jostain syystä notkahtaa, tehdään turskaa.

Edellisessä tapauksessa kasvu on kannattavaa, jälkimmäisessä tapauksessa kasvua tehdään kannattavuuden kustannuksella.

Hyvä myyjä on yritykselle kullan arvoinen. Hyvä myyjä myös tietää arvonsa, mikä tarkoittaa käytännössä usein sitä, että a) palkkakulu kasvaa (sekä perusliksan että tuloksiin sidotun lisän osalta, kun myyjä onnistuu työssään) ja b) kilpailijat haluavat saman kyvykkyyden riveihinsä, mikä taas luo painetta kasvattaa palkkatasoa ja lisää riskiä siitä, että kyseinen ihminen lähtee talosta.

Huono myyjä puolestaan on yritykselle merkittävä riski. Myyjä, joka ei onnistu työssään tai ei istu työyhteisöön, voi aiheuttaa hallaa asiakassuhteille ja lisätyötä ja kustannuksia yritykselle. Pahimmillaan kyseinen ihminen joudutaan irtisanomaan ja tilalle joudutaan rekrytoimaan uusi ihminen. Aikaa ja rahaa kuluu ja tavoiteltu myynti jää osin tai kokonaan toteutumatta. Käteen jää kotiutetun myynnin sijaan kuluja, hämmennystä ja pahaa mieltä.

Dataohjautuvan markkinoinnin ja myynnin mallin yhtenä keskeisimpänä etuna on sen skaalautuvuus. Kun myyntiä tarvitaan lisää ja keinot ja kanavat sen generoimiseksi on tunnistettu, voidaan myyntiä luoda lisäämällä panostuksia noihin keinoihin ja kanaviin.

Ihmismyyjän skaalaaminen ei vastaavalla tavalla onnistu. Ihmistä sitovat aikaan ja paikkaan liittyvät rajoitteet. Dataohjautuva malli taas toimii väsymättä ja sairastelematta myös öisin ja juhlapyhinä, kaikkina niinä hetkinä kun potentiaalinen asiakas päättää omaa asiaansa edistää.

Ihmistä ei myöskään voi monistaa. Vaikka pyritään rekrytoimaan ihminen huippumyyjän spekseillä, ei kahta täysin samanlaista versiota ole olemassa. 

Ihmismyyjä on lokaali. Moderni markkinointimalli taas on tarvittaessa globaali. Kuvitellaan, että esimerkkiyrityksemme päättää laajentua Ruotsiin. Huippumyyjä, joka on takonut sadunomaista tulosta Suomessa, ei lennosta siirry tekemään sitä Ruotsissa. Toki dataohjautuva markkinointimallikin vaatii pelkän kielen kääntämisen lisäksi erilaisia lokalisointiin ja maakohtaisiin erikoisuuksiin liittyvää sovittamista, mutta se on varmasti nopeampaa ja ketterämpää kuin ihmisen muuttaminen/kouluttaminen.

Parhaat yritykset onnistuvat rekrytoimaan huippumyyjiä ja tukemaan ja tehostamaan heidän työtään dataohjautuvan markkinoinnin ja myynnin mallin avulla.

4. Mitä muita kulueriä inbound-markkinointi tuo mukanaan?

Tähän on koottu muut asiat, joista inbound-markkinoinnissa tulee kustannuksia.

Dataohjautuvan inbound-markkinoinnin suunnittelun ja toteuttamisen (jonka kustannuksia edellä on haarukoitu) lisäksi tarvitaan älykästä teknologiaa. Älykäs teknologia on samaan aikaan edullisempaa, parempaa ja helpompaa kuin koskaan aiemmin.

 

Teknologialisenssit / ohjelmistokustannukset

 • Dataohjautuvaa inbound-markkinointia ja markkinointiautomaatiota voidaan toteuttaa esimerkiksi HubSpotin tai Salesforcen Pardotin avulla

Esimerkiksi HubSpotin saa käyttöön ilmaiseksi (ilmainen markkinointi-CRM, lomakkeiden luominen, chatbotit) ja siihen voidaan hankkia lisäosia modulaarisesti tarpeiden kasvaessa. Markkinointiautomaatio-ominaisuuksien hyödyntäminen edellyttää Pro-version käyttöönottoa, minkä kustannus on 740€/kk.

Lisäksi kustannuksiin vaikuttaa kannassa olevien liidien määrä. Pro-version mukana tulee automaatio-toiminnallisuuksien lisäksi joukko muitakin ominaisuuksia: sähköpostimarkkinointi, blogityökalut, SEO-, sisältöstrategia- ja SoMe-työkalut, A/B-testausmahdollisuus, videopalvelut, smart content jne). HubSpotilla voi toteuttaa myös yrityksen verkkosivut, jolloin kaikki kontakteista ja liideistä kertyvä data hallitaan yhdessä ja samassa työkalussa.

 

Katso blogit erilaisista teknologiavaihtoehdoista:

BLOGI INBOUND-MARKKINOINNIN TYÖKALUT - MILLÄ SITÄ TEHDÄÄN?
LUE LISÄÄ
BLOGI HUBSPOT VAI PARDOT - PLUSSAT KEHITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA
LUE LISÄÄ

Lisenssikulut ovat jatkuva kustannus, joihin sitoudutaan tyypillisesti 12kk jaksoiksi.

Lisäksi tulee kertaluonteisia kuluja:

 • Käyttöönottokustannukset (kertaluonteinen): tekninen työ, määrittelyt ja käyttökoulutus
 • Mahdolliset integraatiokustannukset (jos markkinointi-CRM integroidaan vaikkapa yrityksen ERP-järjestelmään tai johonkin ulkoiseen tietokantaan)

Nämä kulut perustuvat toteutuksen vaatimaan työmäärään. Keveimmillään on kyse muutaman tunnin työstä. Ja toisaalta, jos samassa yhteydessä uudistetaan koko verkkopalvelu ja kirkastetaan yrityksen brändiä, tulee työtä ja vastaavasti kustannuksia enemmän.

Katso blogi verkkopalvelukehityksestä

Dataohjautuvan inbound-markkinoinnin keinovalikossa on usein myös kohdennettu hakukonemainonta ja sosiaalisen median toimenpiteet. Niistä aiheutuvat mediakulut on hyvä huomioida kokonaiskustannuksia arvioitaessa.

Jotain vaikuttavaa

Kerro lukijalle lisää aiheesta

Otsikko ja alaotsikko kertovat, mitä tarjoat, ja otsikkomuoto sinetöi kaupan. Tässä voit kertoa, miksi tarjouksesi on niin hyvä, että sen vuoksi kannattaa täyttää lomake

Muista:

 • Luettelomerkinnät toimivat aina.
 • Niillä voit esitellä hyötyjä ja
 • tehdä vierailijoista vetäjiä.

5. Mitä kulueriä tehokas inbound-markkinointi pienentää tai poistaa?

On hyvä muistaa, että toimiva inbound-markkinointi säästää kustannuksia toisaalla. Se ei siis tarkoita vanhan tekemisen päälle tulevaa kustannusta. Sen avulla voidaan korvata muuta markkinointia ja lisäksi säästää merkittäviä summia.


Vähemmän huteja

Kun markkinointi on läpinäkyvää ja sen yhteys myyntiin on osoitettavissa, ei ole enää tarvetta tehdä markkinointia mutu-tiedon tai Hippo-mallin varassa (highest paid person’s opinion). Panostuksen yhteys tuotokseen tulee näkyväksi. Toimenpiteitä voidaan perustella niiden faktisen tehokkuuden perusteella, ei fiiliksen tai yksittäisten mieltymysten perusteella. Tämä tuo tietysti merkittäviä säästöjä, kun toiminta tehostuu ja samalla rahalla saadaan aikaiseksi enemmän.


Maksetun mainonnan rooli muuttuu

Usein inbound-markkinointi johtaa siihen, että maksetun mainonnan rooli markkinoinnin kokonaisuudessa muuttuu. Kun löydetään tapa luoda liikennettä orgaanisesti, ei maksettua mainontaa enää tarvita trafiikin luomiseen. Maksettu taktinen mainonta esimerkiksi kohdennetun sosiaalisen median toimenpiteiden tai vaikka hakusanamainonnan kautta on hyvä tapa tavoittaa haluttuja yleisöjä, joita ei muilla keinoin riittävissä määrin tavoiteta. Ja näin maksetulla mainonnalla voi olla edelleen roolinsa osana keinovalikoimaa. Mutta ainoa huomion tai liikenteen luomisen keino se ei enää ole, kun inbound-mylly saadaan pyörimään. Tämä tarkoittaa usein merkittäviä kustannussäästöjä. Inbound-markkinointiin kohdistettu investointi tuo säästöjä toisaalla.  


Päällekkäisten teknologioiden poistuminen

Markkinointiteknologia on ottanut viime vuosina huikeita harppauksia eteenpäin. Esimerkiksi edellä mainittu HubSpot tarjoaa kattavan valikoiman työkaluja ilmaisesta CRM:stä verkkosivuston ylläpitoon, blogien ja sähköpostien toteuttamiseen, markkinoinnin automaatioon ja vaikkapa AI:ta hyödyntävään chatbotiin.

Vastaavasti samoja työkaluja ei tarvitse hankkia toisaalta eikä niistä tarvitse maksaa moneen kertaan. Markkinoinnin ja myynnin käytössä olevaa tool stackiä saadaan tiivistettyä.

 

Maksat vain tuloksista

Koska oikein toteutettu inbound-malli tekee markkinoinnin panos-tuotos-suhteen läpinäkyväksi, on mahdollista sopia tuloksiin sidotusta palkkiomallista. Näin yritykselle aiheutuva kulu on sidoksissa saavutettuihin tuloksiin.

HALUATKO SPARRAILLA INBOUND-MARKKINOINNIN KUSTANNUKSISTA JA HAHMOTTAA, MINKÄLAISESTA INVESTOINNISTA VOISI TEIDÄN KOHDALLANNE OLLA KYSE?

VARAA AIKA
OTA YHTEYTTÄ

Palaamme asiaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Katso myös

2019_blogi_Hubspot_Wordpress_1000x443

BLOGI

NÄIN SAAT LISÄTEHOA WORDPRESS-SIVUSTOON HUBSPOTIN AVULLA

Referenssit_Nordtreat_web2_800px

REFERENSSI

NORDTREAT KASVAA INBOUND-MARKKINOINNIN KEINOIN

AUTAMME SINUA ONNISTUMAAN.
OTA YHTEYTTÄ TAI VARAA AIKA TAPAAMISELLE.

Antti Tolonen antti@blinkhelsinki.fi puh. +358 207792100

OTA YHTEYTTÄ VARAA AIKA