BLINK HELSINKI

Olemme kokeneiden suunnittelijoiden muodostama luova mainostoimisto.
Uskomme älykkäämpiin tekoihin, mitattavuuteen ja kanavariippumattomuuteen.
Suunnittelemme mainontaa, palvelukonsepteja sekä identiteettejä ja
autamme asiakkaitamme ratkomaan liiketoiminnan haasteita kommunikaation keinoin.

MITÄ TEEMME?BRÄNDI JA IDENTITEETTI

Luomme merkityksellisiä brändejä sekä tuote-, palvelu- ja yritysidentiteettejä, jotka tukevat asiakkaidemme liiketoimintaa.

MARKKINOINTI JA KOMMUNIKAATIO

Suunnittelemme markkinointia, mainontaa ja viestintää kanavariippumattomasti digitaalisiin, perinteisiin, lineaarisiin, sosiaalisiin, ostettuihin ja ansaittuihin medioihin.

PALVELUMUOTOILU

Suunnittelemme käyttäjälähtöisiä digitaalisia mobiili- ja verkkopalveluita muotoilun menetelmiä ja käyttäytymistutkimusta hyödyntäen.

MITEN SEN TEEMME?

NÄKEMYS

Taustatutkimuksia, haastatteluja tai havainnointimetodiikkaa hyödyntäen tunnistamme tavoitteiden kannalta olennaiset tekijät ja mitattavat muuttujat konseptin lähtökohdaksi.

KONSEPTOINTI

Konseptoimme kampanjoita ja palveluita, joissa yrityksen liiketoiminnalliset tarpeet ja kohdeyleisön tarpeet kohtaavat - niin, että toimenpiteitä voidaan mitata.

KONKRETISOINTI

Toteutamme ja viimeistelemme konseptit yksittäisiksi jalkautuksiksi mainoksista verkkopalveluiksi ja kampanjoista tapahtumiksi.

TYÖT

ASIAKKAAT
Pohjoinen Makasiinikatu 4 (6 krs)
00130 Helsinki
blank@blinkhelsinki.fi
+358 20 779 2100